Cysylltu â ni

Entrepreneuriaeth

Dadorchuddio enillwyr digwyddiad entrepreneuriaeth ieuenctid mwyaf Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

MEDI 2022: Mae MicroGreens wedi’i enwi’n enillydd Cystadleuaeth Cwmni y Flwyddyn JA Europe yn y categori busnes, ar ôl ei chystadlu ag entrepreneuriaid ifanc gorau Ewrop yn Gen-E 2022, yr ŵyl entrepreneuriaeth fwyaf ledled Ewrop. Mae Noll Deponi o Sweden, yn lle hynny, sy’n darparu gwasanaeth i ganolfannau ailgylchu, i helpu i leihau gwastraff wedi’i gydnabod fel y Cwmni JA mwyaf arloesol.

 Ar adeg pan fo gwahanol argyfyngau, chwyddiant a phrisiau ynni awyr yn effeithio ar Ewrop wrth barhau i wella ar ôl argyfwng COVID-19, casglodd Gen-E 2022 800 o entrepreneuriaid ifanc gorau Ewrop yn Tallinn, Estonia a gynhaliwyd gan JA Estonia.

Roedd enillwyr Cystadleuaeth Cwmni'r Flwyddyn ar gyfer entrepreneuriaid lefel uwchradd fel a ganlyn:

• 1af – Microwyrdd (Gwlad Groeg) Gyda Microwonderers, mae Microgreens yn eich helpu i uwchgylchu a thyfu eich bwyd gwych eich hun. Trwy greu siambr hinsoddol gwbl awtomatig ar gyfer tyfu microgreens, gallwch gael pryd gourmet yn barod i'w gynaeafu mewn dim ond 4 diwrnod.

• 2il – Drinkhalm (Awstria) yw'r ffordd newydd o bacio diodydd, sy'n arbed lle ac yn rhydd o blastig. Gwellt papur wedi'i lenwi â powdr yfed, wedi'i lapio mewn pecyn y gellir ei ddefnyddio fel gwellt hefyd. Y cyfan sydd ei angen ar ddefnyddwyr yw dŵr i greu diod pefriog, adfywiol mewn 7 blas ffrwyth. O 0 i 100% o flas mewn dim ond 1.8 eiliad!

• 3ydd – Carducation (Yr Almaen) wedi creu gêm gardiau ar gyfer chwaraewyr tîm i achub y blaned, er gwaethaf rhwystrau, cyfyngiadau ariannol a thrychinebau naturiol.

Roedd enillwyr Arloesedd y Flwyddyn JA Europe, ar gyfer entrepreneuriaid oedran prifysgol fel a ganlyn: 

hysbyseb

• 1af - Mae HearNprotect (UK) yn fodel gosod clust o amddiffyniad clust sy'n caniatáu i sŵn deithio trwy'r glust gan ddarparu'r clyw mwyaf agos, tra'n amddiffyn y clustiau.

• 2il - lansiodd Arkai (Gwlad Belg - Fflandrys) ei gynnyrch cyntaf; bra addasadwy ar gyfer merched ifanc. Bydd y bra yn tyfu gyda phobl ifanc yn eu harddegau o faint 70A i faint 90C, heb ostwng mewn ansawdd dros amser.

• 3ydd – Creodd Drug n Drop (Gwlad Groeg) system glyfar gyflawn ar gyfer rheoli meddyginiaeth sydd wedi dod i ben, sy'n gallu casglu a phrosesu data, diolch i synwyryddion a sganwyr integredig.

• ZandZwiffer o'r Iseldiroedd yn ennill teitl Busnes Cychwynnol y Flwyddyn am ddangos y busnes mwyaf hyfyw a chynaliadwy gyda'i ddatrysiad i weithwyr ffordd, garddwyr a chwmnïau symud tir.

JA Europe, a drefnodd y digwyddiad Entrepreneuriaeth Ewropeaidd mwyaf, yw prif ddielw Ewrop sy'n ymroddedig i greu llwybrau ar gyfer cyflogadwyedd, creu swyddi a llwyddiant ariannol. Mae ei rwydwaith yn gweithredu ar draws dros 40 o wledydd a'r llynedd, cyrhaeddodd ei raglenni bron i 6 miliwn o bobl ifanc gyda chefnogaeth dros 100,000 o wirfoddolwyr busnes a 140,000 o athrawon ac addysgwyr.

Dywedodd Salvatore Nigro, Prif Swyddog Gweithredol JA Europe:

“Rydym yn falch iawn o gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth a Her Menter JA Cwmni y Flwyddyn eleni. Rydym yn creu'r dyfodol ar hyn o bryd, ynghyd â'r entrepreneuriaid myfyrwyr JA buddugol a ddewiswyd o dros 370,000 o ieuenctid JA ledled Ewrop. Bob blwyddyn mae myfyrwyr ledled Ewrop yn brwydro trwy ddylunio eu cwmnïau bach a busnesau newydd eu hunain i gystadlu yn Gen-E, gŵyl entrepreneuriaeth fwyaf Ewrop.”, meddai Salvatore Nigro, Prif Swyddog Gweithredol JA Europe.

Parhaodd: “Yn Gen-E, rydyn ni’n gofyn i bobl ifanc heddiw pa ddyfodol maen nhw’n ei greu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ein bwriad bob amser yw helpu i hybu uchelgeisiau gyrfa a gwella cyflogadwyedd, sgiliau entrepreneuraidd ac agweddau. Mae gan entrepreneuriaid ifanc gymaint i’w gynnig i’n cymdeithas, a bob blwyddyn rydym yn gweld ton newydd o frwdfrydedd tuag at ddatrys problemau cymdeithasol gyda’u mentergarwch eu hunain. Mae’n cael ei adlewyrchu yn yr enillwyr eto eleni, bod entrepreneuriaid ifanc nid yn unig yn gweld busnes fel ffordd o gyflawni nod ariannol, ond fel llwyfan i wella cymdeithas a helpu pobl o’u cwmpas.” 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd