RSSBanc Buddsoddi Ewrop

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

| Hydref 9, 2019

Gallwch wylio'r ddadl lawn trwy EP Live, ac EbS +. Mwy o wybodaeth Esboniwr ar gynyddu buddsoddiadau gwyrdd ym Mhwyllgor yr UE ar Faterion Economaidd ac Ariannol

Parhau Darllen

Mae #EIB yn croesawu adroddiad ar gyllid datblygu Ewropeaidd

Mae #EIB yn croesawu adroddiad ar gyllid datblygu Ewropeaidd

| Hydref 9, 2019

Mae Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Werner Hoyer, wedi croesawu cyhoeddi’r adroddiad gan y Wise Persons Group ar bensaernïaeth ariannol Ewrop ar gyfer datblygu ac wedi cadarnhau sut y byddai cynigion ar gyfer Banc Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn mynd i’r afael â bylchau buddsoddi systematig a nodwyd gan yr adroddiad. “Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn croesawu’r adroddiad gan y Doethion […]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo € 7 biliwn ar gyfer tai cymdeithasol newydd, ynni glân, trafnidiaeth a buddsoddiad busnes

Mae #EIB yn cymeradwyo € 7 biliwn ar gyfer tai cymdeithasol newydd, ynni glân, trafnidiaeth a buddsoddiad busnes

| Medi 11, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cytuno ar € 7 biliwn o gyllid newydd. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer buddsoddiad newydd i wella tai cymdeithasol, ynni glân a thrafnidiaeth gynaliadwy, telathrebu, iechyd ac addysg. Hefyd cymeradwyodd yr EIB fwy na € 2.8bn o gefnogaeth newydd ar gyfer buddsoddiad busnes trwy linellau cyllido uniongyrchol a chredyd gyda banciau lleol. “Hyn […]

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewropeaidd #EIB yn arwyddo cytundeb cyllido € 25 miliwn gyda'r cwmni podlediad #Acast o dan y #JunckerPlan

Banc Buddsoddi Ewropeaidd #EIB yn arwyddo cytundeb cyllido € 25 miliwn gyda'r cwmni podlediad #Acast o dan y #JunckerPlan

| Awst 28, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi cytundeb cyllido 'lled-ecwiti' € 25 miliwn gyda'r cwmni podlediad Acast i ehangu ei weithgareddau ymchwil a datblygu ac i ddatblygu ei blatfform dosbarthu cynnwys sain ymhellach. Yn ogystal â phodlediadau annibynnol, mae Acast hefyd yn gofalu am gynnwys sain cyhoeddwyr mwy, fel y Financial Times, y Guardian, […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi € 385 miliwn mewn cyllid #EIB ar gyfer ffermydd gwynt newydd 21 yn Sbaen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi € 385 miliwn mewn cyllid #EIB ar gyfer ffermydd gwynt newydd 21 yn Sbaen

| Awst 5, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu € 385 miliwn mewn cyllid i'r cwmni ynni gwynt Alfanar i gefnogi ei gynlluniau i adeiladu ffermydd gwynt newydd 21 mewn chwe rhanbarth ymreolaethol yn Sbaen. Gwarantir yr arian gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, sy'n caniatáu i Grŵp EIB fuddsoddi mewn mwy a […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi benthyciad EIB € 50 miliwn ar gyfer busnes #CircularEconomy yn yr Iseldiroedd

Mae #JunckerPlan yn cefnogi benthyciad EIB € 50 miliwn ar gyfer busnes #CircularEconomy yn yr Iseldiroedd

| Gorffennaf 31, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn benthyca € 50 miliwn i'r cwmni o'r Iseldiroedd, Boels Rental, i gaffael cerbydau, peiriannau ac offer cysylltiedig newydd ar gyfer ei weithgareddau rhentu a phrydlesu. Gwarantir y benthyciad gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, sy'n caniatáu i Grŵp EIB fuddsoddi mewn gweithrediadau risg uwch ac yn aml yn uwch. Trwy […]

Parhau Darllen

#EIB yn cefnogi buddsoddiad € 4.8 biliwn mewn ardaloedd gwledig, trosglwyddo ynni, trafnidiaeth, a'r sector preifat

#EIB yn cefnogi buddsoddiad € 4.8 biliwn mewn ardaloedd gwledig, trosglwyddo ynni, trafnidiaeth, a'r sector preifat

| Gorffennaf 16, 2019

Cymeradwyodd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) heddiw (16 Gorffennaf) € 4.8 o gyllid newydd. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i brosiectau i wella cyfathrebu mewn rhanbarthau gwledig, cynyddu buddsoddiad sector preifat i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, a chyflymu'r newid i ynni glân, gan gynnwys cefnogaeth i gyfleuster pŵer solar mwyaf Ewrop. Cyfarfod misol Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB […]

Parhau Darllen