RSSAllforion

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

| Medi 23, 2019

Mae Forbes wedi cyhoeddi ei drydydd rhifyn blynyddol o gwmnïau gorau 250 yn y byd. Mae'r rhestr yn cynnwys chwe chwmni o Rwsia - LUKOIL, United Aircraft Corporation (UAC), Rosseti, Sberbank, VTB Bank a Transneft. Daeth LUKOIL yr unig gwmni gweithrediadau olew a nwy o Rwsia, gan rannu'r categori â sefydliadau o Sbaen a China. Yn flaenorol, […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Er gwaethaf Trump, mae buddsoddiadau #Qatar yn tynnu sylw at gryfder yr Almaen

Er gwaethaf Trump, mae buddsoddiadau #Qatar yn tynnu sylw at gryfder yr Almaen

| Medi 10, 2018

Pan ddywedodd pennaeth corff diwydiant yr Almaen flaenorol y mis diwethaf bod "stormydd storm yn dod o'r gorllewin", roedd yn amlygu'r dychrynllyd yn lledaenu ar draws Ewrop dros Donald Trump ac amlygiad ymddangosiadol ddi-hid o'i bolisi masnach ryngwladol. Roedd y safiad hwn yn arbennig o fygythiol i'r Almaen a'i diwydiant modurol, sy'n gwerthu o gwmpas [...]

Parhau Darllen

#Brexit no-deal is reslegation o Premier League i'r Trydydd Is-adran - Cadeirydd Masnach yr UE Karim

#Brexit no-deal is reslegation o Premier League i'r Trydydd Is-adran - Cadeirydd Masnach yr UE Karim

| Hydref 20, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw, heriodd y Prif ASE Masnach, Sajjad Karim, yr eiriolwyr nad oeddent yn credu nad oeddent yn credu eu bod yn dymuno ail-leoli'r DU i statws trydydd rhan. Mae'r sylwadau gan Mr Karim - sy'n Gadeirydd Grŵp Monitro'r Pwyllgor Masnach Ryngwladol ar gyfer De Asia o fewn Senedd Ewrop - yn adleisio adroddiad trysorlys sydd wedi gollwng sy'n pwysleisio'r risg uchel [...]

Parhau Darllen

Bydd y mesurau newydd yn mynd i'r afael â masnach mewn #ConflictMinerals

Bydd y mesurau newydd yn mynd i'r afael â masnach mewn #ConflictMinerals

| Mawrth 17, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau Grŵp Ceidwadol a Diwygiedig Ewrop (ECR) wedi helpu i lunio rheoliad newydd i roi'r gorau i ariannu grwpiau arfog trwy fasnachu mwynau. Gwnaeth trafodaethau cychwynnol gwthio am waharddiad de facto ar feysydd risg uchel a allai fod wedi gorfodi rhai mwyngloddiau i gau, gan daflu glowyr allan o'r gwaith. Bu ASEau Ceidwadol yn trafod system fwy cytbwys [...]

Parhau Darllen

ASEau farchnad sengl yn galw am 'berthynas arbennig' gyda'r DU ôl- # Brexit

ASEau farchnad sengl yn galw am 'berthynas arbennig' gyda'r DU ôl- # Brexit

| Mawrth 1, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Pwyllgor Marchnad Mewnol dylanwadol a Diogelu Defnyddwyr Senedd Ewrop yn galw am "fynediad i'r farchnad ddwfn" a "pherthynas arbennig" rhwng Prydain a'r UE ar ôl Brexit. Mae'r Senedd yn paratoi datganiad manwl ar y strategaeth negodi Brexit i gael ei bleidleisio cyn gynted ag y caiff Erthygl 50 ei sbarduno. Mae aelodau IMCO bellach wedi cytuno [...]

Parhau Darllen

cytundebau #Trade hwb sector bwyd-amaeth yr UE

cytundebau #Trade hwb sector bwyd-amaeth yr UE

| Chwefror 27, 2017 | 0 Sylwadau

Gall cytundebau masnach helpu i gynyddu gwerthiannau a swyddi cymorth yn y sector bwyd-amaeth yr UE, astudiaeth newydd yn dangos. cytundebau masnach wedi helpu i roi hwb i allforion amaethyddol yr UE ac wedi cefnogi swyddi yn y sector bwyd-amaeth a sectorau eraill o'r economi, yn ôl astudiaeth annibynnol newydd a gynhaliwyd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd. [...]

Parhau Darllen