RSSBusnes

Mae #JunckerPlan yn cefnogi benthyciad EIB € 50 miliwn ar gyfer busnes #CircularEconomy yn yr Iseldiroedd

Mae #JunckerPlan yn cefnogi benthyciad EIB € 50 miliwn ar gyfer busnes #CircularEconomy yn yr Iseldiroedd

| Gorffennaf 31, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn benthyca € 50 miliwn i'r cwmni o'r Iseldiroedd, Boels Rental, i gaffael cerbydau, peiriannau ac offer cysylltiedig newydd ar gyfer ei weithgareddau rhentu a phrydlesu. Gwarantir y benthyciad gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, sy'n caniatáu i Grŵp EIB fuddsoddi mewn gweithrediadau risg uwch ac yn aml yn uwch. Trwy […]

Parhau Darllen

Cyffredinol #DataProtection control yn dangos canlyniadau, ond mae angen i'r gwaith barhau

Cyffredinol #DataProtection control yn dangos canlyniadau, ond mae angen i'r gwaith barhau

| Gorffennaf 25, 2019

Ychydig dros flwyddyn ar ôl i'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ddod i rym, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi adroddiad sy'n edrych ar effaith rheolau diogelu data'r UE, a sut y gellir gwella gweithredu ymhellach. Daw'r adroddiad i'r casgliad bod y rhan fwyaf o aelod-wladwriaethau wedi sefydlu'r fframwaith cyfreithiol angenrheidiol, a bod […]

Parhau Darllen

#FemTech - Gallai miliynau o fenywod elwa o driniaeth newydd ymledol ar gyfer dysfunctions llawr y pelfis

#FemTech - Gallai miliynau o fenywod elwa o driniaeth newydd ymledol ar gyfer dysfunctions llawr y pelfis

| Gorffennaf 23, 2019

Mae Dr Elan Ziv wedi datblygu dyfais a allai drawsnewid bywydau menywod sy'n byw gyda llithriad organ pelfig (POP). Gan ymweld â Brwsel, manteisiwyd ar y cyfle i gyfweld ag ef a chael gwybod mwy am opsiwn hollol newydd-an-llawfeddygol a rheoli tafladwy i fenywod â POP. Mae ConTIPI yn datblygu dyfeisiau wain nad ydynt yn ymledol ac yn tafladwy ar gyfer amrywiol […]

Parhau Darllen

#EIB yn cefnogi buddsoddiad € 4.8 biliwn mewn ardaloedd gwledig, trosglwyddo ynni, trafnidiaeth, a'r sector preifat

#EIB yn cefnogi buddsoddiad € 4.8 biliwn mewn ardaloedd gwledig, trosglwyddo ynni, trafnidiaeth, a'r sector preifat

| Gorffennaf 16, 2019

Cymeradwyodd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) heddiw (16 Gorffennaf) € 4.8 o gyllid newydd. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i brosiectau i wella cyfathrebu mewn rhanbarthau gwledig, cynyddu buddsoddiad sector preifat i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, a chyflymu'r newid i ynni glân, gan gynnwys cefnogaeth i gyfleuster pŵer solar mwyaf Ewrop. Cyfarfod misol Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB […]

Parhau Darllen

#JunckerPlan - € 800 miliwn ar gyfer busnesau bach a chanolig arloesol mewn un ar ddeg o wledydd

#JunckerPlan - € 800 miliwn ar gyfer busnesau bach a chanolig arloesol mewn un ar ddeg o wledydd

| Gorffennaf 15, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) a ProCredit Group yn darparu € 800 miliwn i gwmnïau bach a chanolig arloesol (BBaCh), o dan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), elfen graidd y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, neu “ Cynllun Juncker ”, a Chyfleuster Gwarantu Busnesau Bach a Chanolig InnovFin. Bydd y cyllid yn targedu cwmnïau sy'n defnyddio technolegau newydd ac yn cynhyrchu cynhyrchion newydd […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Uno: Y Comisiwn yn clirio caffael #Worldpay gan #FIS

Uno: Y Comisiwn yn clirio caffael #Worldpay gan #FIS

| Gorffennaf 9, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo caffael Worldpay, Inc gan Fidelity National Information Services, Inc. ('FIS'), y ddau o'r Unol Daleithiau, o dan Reoliad Uno yr UE. Mae Worldpay yn ddarparwr byd-eang o wasanaethau caffael masnachwyr a thechnolegau technoleg cysylltiedig. Mae FIS yn ddarparwr byd-eang o dechnoleg gwasanaethau ariannol gyda ffocws ar fanwerthu a sefydliadol […]

Parhau Darllen