RSSBusnes

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

| Hydref 16, 2019

Cyn y COP25 sydd i fod i gychwyn yn Santiago de Chile y mis nesaf, mae corff masnach maes awyr Ewropeaidd ACI EUROPE heddiw yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd y mae meysydd awyr wedi’i wneud i gyflawni eu hymrwymiad i gyrraedd meysydd awyr carbon niwtral 100 gan 20301. Mae'r ymrwymiad hwn yn gam dros dro mawr tuag at eu Sero Net gan […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi cwmni datrysiadau ynni yn #Spain a thai cymdeithasol ynni-effeithlon yn #Germany

Mae #JunckerPlan yn cefnogi cwmni datrysiadau ynni yn #Spain a thai cymdeithasol ynni-effeithlon yn #Germany

| Hydref 15, 2019

Mae Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi dau gytundeb o dan Gronfa Ewropeaidd Buddsoddiadau Strategol Cynllun Juncker. Mae'r EIB yn darparu € 300 miliwn i gwmni eiddo tiriog Vivawest i adeiladu o amgylch cartrefi ynni-effeithlon 2,300 ar draws Gogledd Rhine-Westphalia yn yr Almaen. Bydd bron i un rhan o bump o'r cartrefi hyn ar gyfer tai cymdeithasol a fforddiadwy. Bydd Vivawest […]

Parhau Darllen

#Copyright - Deialog rhwng platfformau a deiliaid hawliau yn cychwyn yfory

#Copyright - Deialog rhwng platfformau a deiliaid hawliau yn cychwyn yfory

| Hydref 15, 2019

Bydd cyfarfod cyntaf y ddeialog rhanddeiliaid ar gymhwyso Erthygl 17 o'r Gyfarwyddeb ar Hawlfraint yn y Farchnad Sengl Ddigidol ar ddefnyddio cynnwys gwarchodedig gan ddarparwyr gwasanaeth rhannu cynnwys ar-lein yfory ym Mrwsel. Bydd y rhanddeiliaid yn trafod arferion gorau ar sut y dylai llwyfannau rhannu cynnwys a darparwyr gwasanaeth gydweithredu â […]

Parhau Darllen

#Kazakhstan - UE i gynyddu cydweithredu â gwledydd Canol Asia a chefnogaeth iddynt

#Kazakhstan - UE i gynyddu cydweithredu â gwledydd Canol Asia a chefnogaeth iddynt

| Hydref 10, 2019

Ni ddylai Kazakhstan a chanolbarth Asia fod yn ffynhonnell “cystadleuaeth” rhwng Dwyrain a Gorllewin Ewrop, dywedwyd wrth gynhadledd ym Mrwsel. Daw’r sylwadau, gan un o uwch swyddogion yr UE, ynghanol pryder y gallai gwledydd llawn olew fel Kazakhstan gael eu temtio i symud tuag at y dwyrain, sef Rwsia, neu Ewrop a’r gorllewin yn y dyfodol. […]

Parhau Darllen

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G. Dywedodd Huawei heddiw “Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i gymryd agwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, […]

Parhau Darllen

Mae gwrthdaro #EUCopyright yn peryglu 'sensoriaeth awtomataidd' - Stihler

Mae gwrthdaro #EUCopyright yn peryglu 'sensoriaeth awtomataidd' - Stihler

| Hydref 10, 2019

Mae gwrthdaro dadleuol hawlfraint yr UE yn peryglu 'sensoriaeth awtomataidd' y rhyngrwyd, rhybuddiodd prif weithredwr y Open Knowledge Foundation ar 9 Hydref. Siaradodd y cyn ASE Catherine Stihler (yn y llun) yn erbyn “y ffydd ddall y bydd llawer yn ei rhoi mewn technoleg neu systemau awtomataidd i oruchwylio gorfodi rheolau hawlfraint newydd”. Traddododd Stihler ddarlith gyhoeddus yn […]

Parhau Darllen

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

| Hydref 9, 2019

Gallwch wylio'r ddadl lawn trwy EP Live, ac EbS +. Mwy o wybodaeth Esboniwr ar gynyddu buddsoddiadau gwyrdd ym Mhwyllgor yr UE ar Faterion Economaidd ac Ariannol

Parhau Darllen