#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

| Ionawr 18, 2020

Yn 2020 bydd 5G yn cyflymu ledled Ewrop. Ar gyfer ei leoli'n llwyddiannus, bydd dull cynhwysol sy'n seiliedig ar ffeithiau yn allweddol, yn canfod dadl a gynhaliwyd ym Mrwsel

“Gan fod Ewrop ar fin cymryd y camau pendant tuag at ddefnyddio 5G eleni, mae angen gweithredu ar frys: bydd angen arweinyddiaeth gryfach, cydweithredu byd-eang a safonau diogelwch cyffredin er mwyn sicrhau arweinyddiaeth 5G,” meddai. Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE. “Edrychaf ymlaen at drafod sut y gallwn ddod â’r holl elfennau hyn ynghyd â Viviane Reding yn ein dathliad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd ar 4 Chwefror.”


Daeth sylwadau Mr Liu cyn dadl ginio Huawei “2020, blwyddyn 5G i Ewrop” a gynhaliwyd yng Nghanolfan Cybersecurity y cwmni ym Mrwsel ar 16 Ionawr. Trafododd y cyfranogwyr sut y gall llunwyr polisi, gweithredwyr a darparwyr technoleg gael Ewrop ar y trywydd iawn tuag at ddefnyddio 5G yn gyflym ac yn gynhwysol.
Ymddiriedaeth yn seiliedig ar ffeithiau

“Rydym yn edrych ymlaen at ryddhau 'blwch offer' diogelwch 5G yr UE, y gallwn ddisgwyl ei gwmpasu'r eco-system symudol gyfan, gan gynnwys gwerthwyr, gweithredwyr, darparwyr gwasanaeth ac awdurdodau. Bydd yn creu tir cyffredin ar gyfer adeiladu cysylltedd y genhedlaeth nesaf, ”meddai Detlef Eckert, Is-lywydd Materion Polisi Byd-eang, Huawei, wrth siarad yn y digwyddiad. Galwodd ar Ewrop i gofleidio technoleg fyd-eang wrth gryfhau ei galluoedd arloesi ei hun a chyflwynodd ddiweddar Huawei Papur Gwyn Diogelwch 5G, sy'n nodi 15 o argymhellion pendant ar gyfer sicrhau ymddiriedaeth ar sail ffeithiau.“Mae Huawei wedi cynnal ei le ymhlith y pum buddsoddwr Ymchwil a Datblygu gorau yn y byd, yn ôl Sgôrfwrdd Buddsoddi Ymchwil a Datblygu Diwydiannol diweddaraf yr UE. Mae'r safle hwn yn adlewyrchu ein buddsoddiadau sylweddol yn y maes hwn: mae gan Huawei 23 o gyfleusterau ymchwil mewn 12 gwlad yn Ewrop, ac mae'n cydweithredu â 150 o brifysgolion yn Ewrop. Fel rhan gwbl integredig o ecosystem TGCh Ewrop, rydym yn un o’r ysgogwyr y tu ôl i ymdrechion i gyflawni 5G sy’n wirioneddol Ewropeaidd ym mhob ystyr o’r gair, ”pwysleisiodd David Harmon, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE, Huawei.

Gweld cyflwyniad David Harmon yn https://youtu.be/Un8BC03YjTQ

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, ymchwil

Sylwadau ar gau.