Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni

PENNAETHAU GWEITHREDOL

Gohebydd yr UE, Suite 4.04, Rue Froissart 89, 1040 Brwsel. 

Ffôn: + 32 460 205 052 

Am lythyrau ac ymholiadau cyffredinol i'n hystafell newyddion:
E-bost: [e-bost wedi'i warchod]


NODDI A HYSBYSEB:

Mae cyfleoedd nawdd yn bodoli i sefydliadau, cwmnïau neu unigolion sy'n dymuno cefnogi gwaith Gohebydd yr UE i ddarparu adroddiadau, sylwadau a dadansoddiadau annibynnol ar weithgareddau'r Undeb Ewropeaidd.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd noddi gweler isod.
E-bost: [e-bost wedi'i warchod]

Gwelwch os gwelwch yn dda Pecyn Cyfryngau 


YSTAFELL NEWYDD:

E-bost: [e-bost wedi'i warchod]
Hysbysebu, nawdd, hysbyseb, Asiantaeth Newyddion Teledu: [e-bost wedi'i warchod]


Gohebydd UE yn cael ei gyhoeddi gan

Gohebydd yr UE Media & Communications Ltd (Gweriniaeth Iwerddon)

CYFEIRIAD MASNACHU:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dulyn, D02 XE80, Iwerddon

Ffôn: + 353 1 223 8546

SWYDDFA GOFRESTREDIG:

Yr Eglwys Ddu, St Mary's Place, Dulyn 7, D07 P4AX, Iwerddon

Rhif Cwmni: 659786 Rhif TAW: IE 3732102TH

Hefyd yn masnachu fel:

Gohebydd yr UE Cyf. (Y Deyrnas Unedig)
Ffôn: + 44 29 2271 0205

Rhif cwmni: 07246293 Rhif TAW: GB 995 6193 59                                   

Swyddfa Gofrestredig y DU: 5 Ash Tree Court, Woodsy Close, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd, CF23 8RW