Cysylltu â ni

Cam-drin plant rhywiol

Mae'r Senedd yn cymeradwyo rheolau i fynd i'r afael â cham-drin plant yn rhywiol ar-lein

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau newydd sy'n galluogi darparwyr ar-lein i barhau i ganfod, dileu ac adrodd yn wirfoddol ar ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, Cymdeithas.

Yn ôl Europol, mae pandemig COVID-19 wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, a oedd eisoes ar lefelau uchel.

Cam-drin plant ar-lein a seiber-ymbincio yn ystod y pandemig

hysbyseb

O ganlyniad i'r mesurau cloi, mae plant wedi bod yn treulio mwy o amser ar-lein, yn aml heb oruchwyliaeth, gan eu gwneud yn fwy agored i gael eu hecsbloetio. Mae troseddwyr cam-drin rhywiol wedi manteisio ar y sefyllfa i gael mynediad at ddioddefwyr posib. Bu cynnydd hefyd mewn digwyddiadau sextortion a seiber-ymbincio, sy'n cynnwys cyfeillio plentyn ar-lein gyda'r nod o gyflawni cam-drin rhywiol.

Wedi'i alluogi gan dechnolegau digidol, gall troseddwyr gyrraedd plant trwy we-gamerâu, dyfeisiau cysylltiedig ac ystafelloedd sgwrsio mewn cyfryngau cymdeithasol a gemau fideo, wrth aros yn anhysbys diolch i dechnolegau fel cyfrifiadura cwmwl a'r we dywyll. Mae defnyddio technolegau o'r fath gan droseddwyr wedi ei gwneud hi'n anoddach i awdurdodau gorfodi'r gyfraith ganfod, ymchwilio ac erlyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein.

Yn ôl y Adroddiad blynyddol Internet Watch Foundation, darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn Ewrop yw'r gwesteion mwyaf o ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol yn y byd.

hysbyseb

Mynd i'r afael â cham-drin plant ar-lein, wrth amddiffyn preifatrwydd

Ar XWUMX Gorffennaf, Cefnogodd y Senedd reolau dros dro caniatáu i ddarparwyr gwasanaethau e-bost, sgyrsiau a negeseuon ar y we ganfod, dileu ac adrodd am gam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn wirfoddol, yn ogystal â defnyddio technolegau sganio i ganfod meithrin perthynas amhriodol.

Gellid canfod deunydd ar-lein sy'n gysylltiedig â cham-drin plant yn rhywiol trwy dechnolegau hashing fel y'u gelwir sy'n sganio cynnwys, megis delweddau a fideos, tra deallusrwydd artiffisial gellid ei ddefnyddio i ddadansoddi testun neu ddata traffig a chanfod meithrin perthynas amhriodol ar-lein. Mae cyfathrebiadau sain wedi'u heithrio o'r rheolau.

Yn ôl y adrodd, bydd yn rhaid prosesu'r deunydd gan ddefnyddio technolegau sydd leiaf ymwthiol i breifatrwydd ac na fyddant yn gallu deall sylwedd y cynnwys ond dim ond i ganfod patrymau. Ni fydd ymyrraeth â chyfrinachedd proffesiynol, megis rhwng meddygon a'u cleifion.

Yn ogystal, pan na chanfuwyd unrhyw gam-drin plant yn rhywiol ar-lein, bydd yn rhaid dileu'r holl ddata yn syth ar ôl ei brosesu a dileu'r holl ddata yn barhaol o fewn tri mis.

Cefndir

Mae cymeradwyaeth y rheolau yn dilyn a cytundeb anffurfiol gyda'r Cyngor ar 29 Ebrill 2021. Bydd y ddeddfwriaeth yn berthnasol am uchafswm o dair blynedd. Ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddodd y Comisiwn y bydd yn cynnig ateb mwy parhaol i frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn ystod 2021.

Dysgwch fwy 

hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd