Cysylltu â ni

Swyddfa Ewropeaidd Gwrth-dwyll (OLAF)

Cadarnhawyd argyhoeddiad y pennaeth gwrth-dwyll yn y tro diweddaraf 'Dalligate'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae cyfarwyddwr OLAF yn cyfaddef bod gorchmynion wedi dod gan lywydd Comisiwn yr UE, wrth i’r llys rwystro rhag ymchwilio i gynllwyn ehangach.

Cyn gyfarwyddwr swyddfa gwrth-dwyll yr UE (OLAF), Geovanni Kessler, ddoe wedi colli ymgais i wrthdroi ei euogfarn mewn llys troseddol yng Ngwlad Belg am recordio galwad ffôn yn anghyfreithlon, y tro diweddaraf mewn sgandal ddegawd oed yn ddiweddar dramatig ar gyfer sinema. 

Mewn gwrandawiad llys apêl ym mis Mai, fe gyfaddefodd Kessler am y tro cyntaf mai ef oedd ar fai am drefnu’r alwad, cyfaddefiad a enillodd ddedfryd ysgafnach iddo yn y cyfarfod ddoe. dyfarniad. Tystiodd hefyd am y tro cyntaf y cyn-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd José Manuel Barroso wedi gorchymyn yr ymchwiliad i'r comisiynydd iechyd ar y pryd, John Dalli (Yn y llun).

Mae Mr Dalli yn haeru bod ymchwiliad brysiog OLAF wedi rhoi sail i Barroso ei orfodi i adael ei swydd yn ddiannod ddyddiau cyn iddo fod i fod i gyflwyno deddfau tybaco llym newydd.

Dyfarnodd y llys fod Mr Dalli wedi cael ei effeithio gan Kessler a bod ganddo hawl i iawndal ariannol. Dywedodd ei fod wedi'i gyfyngu yn ei ymchwiliad gan imiwnedd cyfreithiol a roddwyd i Kessler gan Gomisiwn Barroso ac wedi'i gynnal ers hynny. Mae hyn er gwaethaf pwyllgor goruchwylio OLAF heb gyfyngiad datgelu ddegawd yn ôl rhagor o anghyfreithlondeb a chamweddau gweithdrefnol gan ymchwiliad Kessler.

Wrth ymateb i'r dyfarniad, dywedodd Mr Dalli: “Rydyn ni nawr yn gwybod pwy orchmynnodd OLAF i ymchwilio, ond mae natur lawn yr ymchwiliad hwnnw yn parhau i fod yn gudd. Er budd cyfiawnder, rhaid codi imiwnedd fel y gall erlynwyr Gwlad Belg ymchwilio i unrhyw droseddoldeb pellach. ”

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd