RSSAmddiffyn

Datganiad gan yr Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini ar yr ymosodiadau terfysgol yn #Christchurch

Datganiad gan yr Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini ar yr ymosodiadau terfysgol yn #Christchurch

| Mawrth 15, 2019

“Mae'r Undeb Ewropeaidd yn mynegi ei gydymdeimlad diffuant â theuluoedd a ffrindiau dioddefwyr y ddau ymosodiad terfysgol a ddigwyddodd yn Christchurch, Seland Newydd, yn gynharach heddiw (15 Mawrth). “Rydyn ni'n sefyll mewn undod llawn gyda phobl ac awdurdodau Seland Newydd yn ystod yr amser hynod o anodd hwn ac rydym yn barod i gefnogi yn […]

Parhau Darllen

Mae Senedd Ewrop yn mabwysiadu #EUCybersecurityAct i atgyfnerthu # Diogelwch yn yr UE

Mae Senedd Ewrop yn mabwysiadu #EUCybersecurityAct i atgyfnerthu # Diogelwch yn yr UE

| Mawrth 15, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu'r Ddeddf Seiberddiogelwch, a gynigiodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker yn wreiddiol yn ei Gyfeiriad Cyflwr yr Undeb ym mis Medi 2017. Bydd y Ddeddf yn gwella ymateb Ewrop i'r nifer cynyddol o fygythiadau seiber trwy gryfhau rôl yr Asiantaeth Ewropeaidd dros Ddiogelwch Rhwydwaith a Gwybodaeth (ENISA) a sefydlu [Ewropeaidd] cyffredin.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd yn paratoi ffordd ar gyfer gweithrediadau #Drone diogel, diogel a gwyrdd

Y Comisiwn Ewropeaidd yn paratoi ffordd ar gyfer gweithrediadau #Drone diogel, diogel a gwyrdd

| Mawrth 15, 2019

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu rheolau cyffredin ledled yr UE sy'n gosod gofynion technegol ar gyfer dronau. Byddant yn gosod nodweddion a galluoedd y mae'n rhaid i'r dronau eu cael er mwyn iddynt gael eu hedfan yn ddiogel ac, ar yr un pryd, helpu i feithrin buddsoddiad ac arloesedd yn y sector addawol hwn. Mae'r rheolau newydd yn adeiladu ar reolau cenedlaethol a oedd ar waith ac sydd bellach yn darparu […]

Parhau Darllen

#FY2020 Menter cyllid Ewropeaidd #EDI cais am arian

#FY2020 Menter cyllid Ewropeaidd #EDI cais am arian

| Mawrth 15, 2019

Mae cyflwyniad cyllideb eleni ar gyfer y Fenter Dileu Ewropeaidd (EDI) yn adeiladu ar fuddsoddiadau blaenorol yr Unol Daleithiau ac yn adlewyrchu blaenoriaethau'r Strategaeth Amddiffyn Genedlaethol trwy wella parodrwydd, ymatebolrwydd, marwoldeb a gwytnwch lluoedd yr Unol Daleithiau yn Ewrop er mwyn cryfhau ystumiau atal a gwella ein galluoedd amddiffyn. Fel yn y cyflwyniadau blaenorol, y 2020 […]

Parhau Darllen

ASEau yn mabwysiadu #CybersecurityAct ac eisiau i'r UE wrthsefyll bygythiad TG gan #China

ASEau yn mabwysiadu #CybersecurityAct ac eisiau i'r UE wrthsefyll bygythiad TG gan #China

| Mawrth 14, 2019

Senedd yn mabwysiadu cynllun ardystio seiberddiogelwch ar gyfer cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau © delweddau AP / Undeb Ewropeaidd-EP Ar ddydd Mawrth (12 Mawrth), mabwysiadodd ASEau Ddeddf Cybersecurity yr UE gyda phleidleisiau 586 i 44 a 36 yn ymatal. Mae'n sefydlu'r cynllun ardystio seiberddiogelwch cyntaf ledled yr UE i sicrhau bod cynhyrchion ardystiedig, prosesau a gwasanaethau a werthir yng ngwledydd yr UE yn bodloni safonau seiberddiogelwch. […]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn gweithio i roi hwb i Weinyddiaeth Diogelwch Ewrop

Mae'r Senedd yn gweithio i roi hwb i Weinyddiaeth Diogelwch Ewrop

| Mawrth 13, 2019

Mae defnydd o'r rhyngrwyd a nifer y dyfeisiau cysylltiedig yn parhau i gynyddu, ond felly mae seiber-fygythiadau hefyd. Mae'r Senedd yn gweithio ar ddeddfwriaeth newydd i wella eich diogelwch. Mae gweithgareddau gan seiber-droseddwyr yn cynyddu o ran cymhlethdod a soffistigeiddrwydd. Ar ddydd Mawrth 12 Mawrth, pleidleisiodd ASEau ar y weithred seiberddiogelwch sy'n ceisio gwella'r ymateb Ewropeaidd i'r nifer cynyddol […]

Parhau Darllen

#USEUCOM yn defnyddio System Amddiffyn Ardal Uchel Terfynol #THAAD i #Israel

#USEUCOM yn defnyddio System Amddiffyn Ardal Uchel Terfynol #THAAD i #Israel

| Mawrth 5, 2019

O dan gyfarwyddyd yr Ysgrifennydd Amddiffyn, defnyddiodd Command European UDA system Amddiffyn Ardal Atyniad Terfynol (THAAD) i Israel ddechrau mis Mawrth fel arddangosiad o ymrwymiad parhaus yr Unol Daleithiau i ddiogelwch rhanbarthol Israel o dan Gyflogaeth Dynamic Force Department of Defense cysyniad THAAD yw'r awyr integredig mwyaf datblygedig a [...]

Parhau Darllen