RSSAmddiffyn

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

| Awst 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, trwy ei Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, wedi dyrannu € 8.5 miliwn i gefnogi ymdrechion Sri Lankan i atal eithafiaeth dreisgar, adeiladu gwytnwch cymunedol, a hyrwyddo heddwch a goddefgarwch. Bydd hefyd yn cyfrannu at y broses adeiladu heddwch barhaus trwy i bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a ffoaduriaid ddychwelyd i'w tir. Mae'r dyraniad hwn […]

Parhau Darllen

Mae #Kazakhstan yn croesawu menywod yn ôl o #IslamicState, yn gynnes

Mae #Kazakhstan yn croesawu menywod yn ôl o #IslamicState, yn gynnes

| Awst 15, 2019

“Mae gan bawb hawl i wneud camgymeriad,” meddai Gulpari Farziyeva, 31, sydd mewn canolfan driniaeth yn Kazakhstan ar gyfer cyn-aelodau’r Wladwriaeth Islamaidd. Credyd Tara Todras-Whitehill am The New York Times Dywedodd y fenyw ifanc ei bod yn credu ei bod yn mynd ar wyliau yn Nhwrci, ond yn lle hynny cafodd ei hun yn Syria, twyllo, […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Dod i rym o reolau llymach ar gyfer ffrwydron ac ymladd yn erbyn cyllido #Terrorism

#SecurityUnion - Dod i rym o reolau llymach ar gyfer ffrwydron ac ymladd yn erbyn cyllido #Terrorism

| Awst 2, 2019

Mae rheolau Ewropeaidd llymach ar ragflaenwyr ffrwydrol wedi dod i rym. Byddant yn helpu i atal gweithredoedd terfysgol trwy gyfyngu mynediad i sylweddau peryglus wrth gryfhau mesurau diogelwch a rheolaethau ar gyfer gwerthu cemegolion peryglus y gellir eu dargyfeirio ar gyfer cynhyrchu ffrwydron byrfyfyr. Bydd y mesurau newydd yn gwahardd sylweddau newydd, yn cysoni'r rheolau […]

Parhau Darllen

Dywed Prydain na fydd yn cyfaddawdu ar ryddid mordwyo yn #StraitOfHormuz

Dywed Prydain na fydd yn cyfaddawdu ar ryddid mordwyo yn #StraitOfHormuz

| Gorffennaf 24, 2019

“Ni ellir cyfaddawdu ar ryddid mordwyo yn Afon Hormuz a gall Prydain weithio gyda'r Unol Daleithiau i ymdrin â'r mater er gwaethaf eu safbwyntiau gwahanol ar fargen niwclear 2015 Iran,” Ysgrifennydd Tramor Prydain Jeremy Hunt (yn y llun, ar y dde) meddai ddydd Llun, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. “O ran rhyddid […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar fynd i'r afael ag ariannu terfysgwyr yn parhau i gynhyrchu canlyniadau

#SecurityUnion - Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar fynd i'r afael ag ariannu terfysgwyr yn parhau i gynhyrchu canlyniadau

| Gorffennaf 23, 2019

Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar olrhain ariannu terfysgol wedi parhau i arwain at ganlyniadau cadarnhaol gyda thros 70,000 yn cael eu cynhyrchu rhwng 2016 a 2018 - rhai ohonynt yn allweddol wrth gyflwyno ymchwiliadau yn ymwneud ag ymosodiadau terfysgol ar bridd yr UE, gan gynnwys y rheini yn Stockholm , Barcelona a Turku. Yn ôl yr Adroddiad ar y Cyd, […]

Parhau Darllen

Llywydd y Senedd Newydd yn talu teyrnged i ddioddefwyr #Terrorism

Llywydd y Senedd Newydd yn talu teyrnged i ddioddefwyr #Terrorism

| Gorffennaf 8, 2019

David Sassoli yng ngorsaf Maelbeek ym Mrwsel Aeth Llywydd newydd y Senedd, David Sassoli (yn y llun) i orsaf fetro Maelbeek ym Mrwsel ar 5 Gorffennaf i dalu teyrnged i holl ddioddefwyr terfysgaeth. “Ar fy niwrnod cyntaf fel llywydd Senedd Ewrop, roeddwn i eisiau talu teyrnged i ddioddefwyr terfysgaeth yn y […]

Parhau Darllen

Defence: EU #EuropeanArmy

Defence: EU #EuropeanArmy

| Mehefin 26, 2019

Llun gan yr Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd Er nad oes unrhyw fyddin ac amddiffyniad yr UE yn parhau i fod yn fater i aelod-wladwriaethau yn unig, yn ddiweddar mae'r UE wedi cymryd camau mawr i hybu cydweithrediad amddiffyn. Ers 2016, bu cynnydd sylweddol ym maes diogelwch ac amddiffyn yr UE gyda nifer o fentrau cadarn gan yr UE i annog cydweithredu […]

Parhau Darllen