RSSAmddiffyn

Cronfeydd #Terrorism a atafaelwyd i'w defnyddio yn erbyn troseddwyr

Cronfeydd #Terrorism a atafaelwyd i'w defnyddio yn erbyn troseddwyr

| Gorffennaf 11, 2018

Bydd dwy set newydd o reolau'r UE yn clymu dwylo terfysgwyr ac yn cyfyngu ar eu mynediad i arian ar gyfer trefnu ymosodiadau yn Ewrop. Mae Pwyllgor Seneddol Ewrop ar Ryddidau Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref wedi rhoi'r golau gwyrdd i gytundeb rhagarweiniol gyda'r aelod-wladwriaethau ar reolau cyffredin yr Undeb Ewropeaidd ar wyngalchu arian a'r [...]

Parhau Darllen

Rheolau cryfach yr Undeb Ewropeaidd i atal #MoneyLaundering and fight #Tarrorism financing yn dod i rym

Rheolau cryfach yr Undeb Ewropeaidd i atal #MoneyLaundering and fight #Tarrorism financing yn dod i rym

| Gorffennaf 11, 2018

Mae'r Gyfarwyddeb 5th Gwyngalchu Arian wedi dod i rym ar ôl ei gyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE. Mae'r rheolau newydd a gynigiwyd gan y Comisiwn ym mis Gorffennaf 2016 yn dod â mwy o dryloywder ar berchnogion go iawn cwmnïau a mynd i'r afael â risgiau o ariannu terfysgol. Meddai Věra Jourová, Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhyw: "Mae hwn yn bwysig arall [...]

Parhau Darllen

Ffyrdd i Chwilio'r Fyddin

Ffyrdd i Chwilio'r Fyddin

| Gorffennaf 8, 2018

Wrth i arweinwyr NATO gasglu ar gyfer eu copa ym Mrwsel, mae'r ymchwilydd amgylcheddol, Lesley McCarthy, yn edrych ar yr hyn y mae Ewrop yn peryglu yn ei ymateb i fygythiadau a gofynion Donald Trump. Mae siarad am fyddin Ewropeaidd integredig wedi bod o gwmpas ers bron i ddegawd ond mae datganiadau gan yr Arlywydd Trump cyn ac ers iddo gael ei ethol [...]

Parhau Darllen

Mae'r Grŵp EPP yn cyflwyno cynigion cynhwysfawr i wella UE #AntiTerrorInfrastructure

Mae'r Grŵp EPP yn cyflwyno cynigion cynhwysfawr i wella UE #AntiTerrorInfrastructure

| Gorffennaf 6, 2018

Dim ond trwy atal radicaliad, gwella cydweithrediad, cyfnewid data a rhoi cefnogaeth gref i ddioddefwyr terfysgaeth y gellir mynd i'r afael â therfysgaeth ar draws Ewrop. Gellir dod o hyd i gynigion concrit ar flaenoriaethau o'r fath yn yr argymhellion mwy na 140 a gyflwynwyd yn Adroddiad Pwyllgor Arbennig Senedd Ewrop ar Terfysgaeth, a gyflwynir gan ASE Monika Hohlmeier, [...]

Parhau Darllen

#EUDefenceIndustryFund erioed er mwyn ariannu datblygu galluoedd ar y cyd

#EUDefenceIndustryFund erioed er mwyn ariannu datblygu galluoedd ar y cyd

| Gorffennaf 5, 2018

Am y tro cyntaf, cymeradwyodd ASEau sefydlu rhaglen sydd wedi'i neilltuo i hybu arloesedd yn y diwydiant amddiffyn Ewropeaidd, gan gynnwys seiber-ddiogelwch ddydd Mawrth. Gyda chyllideb o € 500 miliwn ar gyfer 2019-2020, bydd y Rhaglen Datblygu Diwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd (EDIDP) newydd yn helpu i ariannu datblygu cynhyrchion a thechnolegau newydd ac uwchraddio i wneud [...]

Parhau Darllen

Bydd busnesau bach a chanolig Ewropeaidd 'yn colli allan os yw #PrivacyShield yn cael ei ddiddymu'

Bydd busnesau bach a chanolig Ewropeaidd 'yn colli allan os yw #PrivacyShield yn cael ei ddiddymu'

| Mehefin 13, 2018

Mabwysiadodd Pwyllgor Seneddol Ewrop ar Ryddidau Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref adroddiad hunan-fenter ar 11 Mehefin yn condemnio Shield Preifatrwydd yr UE-UDA fel camweithredol ac anymwybodol. Dywedodd ASE Axel Voss, Llefarydd y Grŵp EPP ar y pwnc: "Galwodd y Grŵp EPP am fwy o amser i drafod pwyntiau beirniadol yn y Penderfyniad, yn enwedig y rhai sy'n galw [...]

Parhau Darllen

#CyberDefence: 'Os yw un aelod-wladwriaeth yn wan, gallai niweidio eraill'

#CyberDefence: 'Os yw un aelod-wladwriaeth yn wan, gallai niweidio eraill'

| Mehefin 13, 2018

Urmas Paet Gyda Ewrop sy'n wynebu'r risg o ymosodiadau seiber ar dargedau sifil a milwrol, mae ASE yn galw am fwy o gydweithrediad ar seiber amddiffyn. Cyfwelir Urmas Paet (yn y llun), yr ASE sy'n gyfrifol. Gall ymosodiadau seiber dargedu ystod eang o bethau, o'n dyfeisiau ac e-waledi, i ysbytai, planhigion pŵer, systemau rheoli traffig awyr [...]

Parhau Darllen