RSSAmddiffyn

Posibilrwydd #ChemicalAttack yn y DU yn dod yn agosach - gweinidog diogelwch

Posibilrwydd #ChemicalAttack yn y DU yn dod yn agosach - gweinidog diogelwch

| Hydref 11, 2018

Mae'r posibilrwydd o ymosodiad terfysgol sy'n cynnwys arfau cemegol neu fiolegol yn dod yn agosach, rhybuddiodd y gweinidog diogelwch Prydain a'r swyddog heddlu gwrthderfysgaeth uchaf yr wythnos hon, yn ysgrifennu Michael Holden. "Rwy'n gweld plotiau lle mae'r unig derfyn i uchelgais ein gwrthwynebwyr yn eu dychymyg," dywedodd Ben Wallace (yn y llun) wrth gynhadledd diogelwch yn Llundain. "Fel yr wyf [[...]

Parhau Darllen

Rhewi ac atafaelu #CriminalAssets yn gyflymach i ymladd troseddau cyfundrefnol

Rhewi ac atafaelu #CriminalAssets yn gyflymach i ymladd troseddau cyfundrefnol

| Hydref 9, 2018

Mae ASEau wedi mabwysiadu rheolau newydd i gyflymu rhewi ac atafaelu asedau troseddol ar draws yr UE. Bydd y rheolau newydd, a gytunwyd eisoes yn anffurfiol rhwng trafodwyr y Senedd a gweinidogion yr UE ym mis Mehefin, yn ei gwneud hi'n gyflymach ac yn symlach i aelod-wladwriaethau'r UE ofyn i'w gilydd rewi asedau troseddol neu atafaelu eiddo troseddol. Depriving [...]

Parhau Darllen

#EuropeanCybersecurityMonth

#EuropeanCybersecurityMonth

| Hydref 3, 2018

Mae rhifyn 6th y Mis Cybersecurity Ewropeaidd wedi dechrau, gyda thua ddigwyddiadau 300 yn digwydd ledled Ewrop ym mis Hydref. Nod y Mis Cybersecurity blynyddol yw codi ymwybyddiaeth o fygythiadau seiber ac mae'n hybu seibersefydlu a hylendid seiber ymhlith dinasyddion a sefydliadau trwy addysg a rhannu arferion da. Slogan eleni yw "Diogelwch seiber yw [...]

Parhau Darllen

Mae bygythiad radicaleiddio yn rhedeg risg o danseilio cysylltiadau #Balkans gyda'r Gorllewin

Mae bygythiad radicaleiddio yn rhedeg risg o danseilio cysylltiadau #Balkans gyda'r Gorllewin

| Medi 27, 2018

Mae'r bygythiad parhaus a achosir gan eithafiaeth a radicalization Islamaidd yng ngwledydd y Balcanau Gorllewinol yn peryglu tanseilio uchelgais y rhanbarth am greu cysylltiadau agosach â'r Gorllewin, cynhadledd yn Brwsel, meddai Martin Banks. Clywodd fod y bygythiad parhaus o'r Wladwriaeth Islamaidd a elwir yn dal i fod yn ddylanwad rhyfeddol yn [...]

Parhau Darllen

Nid BNP yw 'Banc ar gyfer Byd sy'n Newid'

Nid BNP yw 'Banc ar gyfer Byd sy'n Newid'

| Medi 26, 2018

Yn Llundain dros yr haf, Laurence Pessez a gweddill tîm cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol BNP Paribas roedd hi'n arwain yn brysur yn lladd ei gilydd ar y cefn. Am y tro cyntaf roedd BNP wedi ei enwi gan Euromoney fel 'Banc Gorau'r Byd ar gyfer Cyllid Cynaliadwy'. Gan gasglu'r tlws yn y seremoni dui du, eu neges [...]

Parhau Darllen

#CounterEremremismProject yn llongyfarch y Comisiwn ar #TerroristContent legislation

#CounterEremremismProject yn llongyfarch y Comisiwn ar #TerroristContent legislation

| Medi 18, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhyddhau ei reoleiddio ar gynnwys terfysgol ar-lein. Mae'r Prosiect Gwrth Eithafiaeth (CEP) yn llongyfarch yr Arlywydd Juncker a staff y Comisiwn sydd wedi llwyddo i ddwyn y ddeddfwriaeth hon dros y llinell. Mae'r CEP wedi gweithio'n galed i dynnu sylw at y diffyg atebolrwydd a chyfrifoldeb y mae cwmnïau technoleg yn ei gymryd ar gyfer cynnwys eithafol, ac mae'n falch iawn [...]

Parhau Darllen

Rheolau newydd i fynd i'r afael â #Terrorism a #CriminalFinancing

Rheolau newydd i fynd i'r afael â #Terrorism a #CriminalFinancing

| Medi 13, 2018

Mae'r UE yn gweithio ar reolau newydd i fynd i'r afael â gwyngalchu arian © AP Images / Undeb Ewropeaidd-Senedd Ewrop Senedd Ewrop yn ceisio camu ar y frwydr yn erbyn terfysgaeth a throseddu trwy gymeradwyo rheolau i atal gwyngalchu arian yn ogystal â gwiriadau llymach ar lif arian. Rheolau newydd i fynd i'r afael â gwyngalchu arian Yn ôl amcangyfrifon, caiff € 110 biliwn ei gynhyrchu bob blwyddyn [...]

Parhau Darllen