RSSAmddiffyn

Mae'r Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor i ddechrau trafodaethau ar gyfer cytundeb #PassengerNameRecords yr UE gyda #Japan

Mae'r Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor i ddechrau trafodaethau ar gyfer cytundeb #PassengerNameRecords yr UE gyda #Japan

| Chwefror 18, 2020

Heddiw (18 Chwefror), rhoddodd y Cyngor ei olau gwyrdd i’r UE ddechrau trafodaethau gyda Japan ar gytundeb i alluogi trosglwyddo data Cofnodion Enw Teithwyr (PNR) o’r Undeb Ewropeaidd i Japan, sy’n hanfodol i gryfhau’r bartneriaeth UE-Japan. ar ymladd terfysgaeth a throsedd trawswladol difrifol. Bydd y cytundeb yn nodi'r […]

Parhau Darllen

56ain #MunichSecurityConference: Mae #Tokayev yn mynd i'r afael â phroblem #Afghan.

56ain #MunichSecurityConference: Mae #Tokayev yn mynd i'r afael â phroblem #Afghan.

| Chwefror 15, 2020

Rhwng Chwefror 14 ac 16, mae mwy na 500 o wneuthurwyr penderfyniadau rhyngwladol uchel eu statws yn dod ynghyd ar gyfer 56fed Cynhadledd Diogelwch Munich dan gadeiryddiaeth y Llysgennad Wolfgang Ischinger. Bydd cynrychiolwyr gwleidyddiaeth, busnes, gwyddoniaeth a chymdeithas sifil yn trafod argyfyngau cyfredol a heriau diogelwch yn y dyfodol ym Munich. Cyfanswm o dros 35 o benaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth a […]

Parhau Darllen

#Cybercrime - Mae arolwg newydd yn dangos bod Ewropeaid yn teimlo'n fwy gwybodus ond yn parhau i bryderu

#Cybercrime - Mae arolwg newydd yn dangos bod Ewropeaid yn teimlo'n fwy gwybodus ond yn parhau i bryderu

| Ionawr 30, 2020

Mae'r Comisiwn wedi rhyddhau ei arolwg diweddaraf ar agweddau Ewropeaid tuag at seiberdroseddu. Mae'r canlyniadau'n dangos bod ymwybyddiaeth o seiberdroseddu yn cynyddu, gyda 52% o ymatebwyr yn nodi eu bod yn weddol dda neu'n wybodus iawn am seiberdroseddu, i fyny o 46% yn 2017. Fodd bynnag, mae Ewropeaid yn tyfu'n llai hyderus ynghylch eu gallu i gadw'n ddiogel ar-lein: 59% o […]

Parhau Darllen

Y DU i gyflwyno telerau carchar llymach ar gyfer #Terrwyr euogfarnedig ar ôl ymosodiad London Bridge

Y DU i gyflwyno telerau carchar llymach ar gyfer #Terrwyr euogfarnedig ar ôl ymosodiad London Bridge

| Ionawr 22, 2020

Bydd Prydain yn cyflwyno dedfrydau carchar llymach ar gyfer terfysgwyr a gafwyd yn euog a byddant yn dod â’u rhyddhau’n gynnar fel rhan o gyfres o fesurau i gryfhau ei hymateb i derfysgaeth, meddai’r llywodraeth ddydd Mawrth (21 Ionawr), yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Addawodd y Prif Weinidog Boris Johnson wneud newidiadau ar ôl ymosodiad ger London Bridge ym mis Tachwedd lle gwnaeth Usman […]

Parhau Darllen

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad cudd-wybodaeth gyfrinachol o’r gorllewin wedi datgelu bod gan Qatar wybodaeth ddatblygedig o’r ymosodiad ar sawl tancer olew rhyngwladol yng Ngwlff Oman ym mis Mai, y cred arbenigwyr iddo gael ei gynnal gan Iran. Honnir bod asesiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau, a gafwyd gan Fox News, yn dangos bod Qatar yn ymwybodol o’r […]

Parhau Darllen

Mae gwrthwynebwyr yn cymryd sylw: mae #B52Bombers yn ôl ac yn barod i rolio

Mae gwrthwynebwyr yn cymryd sylw: mae #B52Bombers yn ôl ac yn barod i rolio

| Hydref 11, 2019

Lai na mis ar ôl ymadawiad y B-2, cyrhaeddodd Tasglu Bomber arall o awyrennau Stratofortress B-52, Awyrenwyr ac offer cefnogi o Adain Fom 2nd, Sylfaen Llu Awyr Barksdale, Louisiana, RAF Fairford, Lloegr, ar 10 Hydref. , i integreiddio theatr a hyfforddiant hedfan. “Mae cylchdroadau’r Tasglu Bomber yn darparu […] cyson i ni

Parhau Darllen

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G. Dywedodd Huawei heddiw “Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i gymryd agwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, […]

Parhau Darllen