RSSAmddiffyn

Llywydd y Senedd Newydd yn talu teyrnged i ddioddefwyr #Terrorism

Llywydd y Senedd Newydd yn talu teyrnged i ddioddefwyr #Terrorism

| Gorffennaf 8, 2019

David Sassoli yng ngorsaf Maelbeek ym Mrwsel Aeth Llywydd newydd y Senedd, David Sassoli (yn y llun) i orsaf fetro Maelbeek ym Mrwsel ar 5 Gorffennaf i dalu teyrnged i holl ddioddefwyr terfysgaeth. “Ar fy niwrnod cyntaf fel llywydd Senedd Ewrop, roeddwn i eisiau talu teyrnged i ddioddefwyr terfysgaeth yn y […]

Parhau Darllen

Defence: EU #EuropeanArmy

Defence: EU #EuropeanArmy

| Mehefin 26, 2019

Llun gan yr Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd Er nad oes unrhyw fyddin ac amddiffyniad yr UE yn parhau i fod yn fater i aelod-wladwriaethau yn unig, yn ddiweddar mae'r UE wedi cymryd camau mawr i hybu cydweithrediad amddiffyn. Ers 2016, bu cynnydd sylweddol ym maes diogelwch ac amddiffyn yr UE gyda nifer o fentrau cadarn gan yr UE i annog cydweithredu […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - UE yn cryfhau'r rheolau ar ffrwydron cartref ac yn ymladd yn erbyn ariannu terfysgwyr

#SecurityUnion - UE yn cryfhau'r rheolau ar ffrwydron cartref ac yn ymladd yn erbyn ariannu terfysgwyr

| Mehefin 17, 2019

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu dwy ffeil flaenoriaeth bwysig o dan yr Undeb Diogelwch sy'n cryfhau rheolau'r UE ar ragflaenwyr ffrwydron ac yn hwyluso mynediad at orfodaeth i wybodaeth ariannol. Bydd y rheolau wedi'u hatgyfnerthu ar ragflaenwyr ffrwydron yn sicrhau mesurau diogelu a rheolaethau cryfach, gan gynnwys ar-lein, ar werthu a marchnata'r cemegau peryglus, a ddefnyddiwyd i gynhyrchu […]

Parhau Darllen

Ewrop sy'n diogelu: Cynnydd da ar fynd i'r afael â #HybridThreats

Ewrop sy'n diogelu: Cynnydd da ar fynd i'r afael â #HybridThreats

| Efallai y 31, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r aelod-wladwriaethau wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i'r afael â bygythiadau hybrid trwy nifer o gamau gweithredu ar y cyd mewn ystod eang o sectorau i roi hwb sylweddol i alluoedd, yn dangos yr adroddiad diweddaraf a fabwysiadwyd gan y Comisiwn a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd. Y mesurau 22 a nodwyd o dan Fframwaith ar y Cyd 2016 ar gyfer Atal […]

Parhau Darllen

#USEUCOM - Ardal Reoli Ewrop yr UD yn dechrau cyfres ymarfer Ewrop

#USEUCOM - Ardal Reoli Ewrop yr UD yn dechrau cyfres ymarfer Ewrop

| Efallai y 15, 2019

Dechreuodd Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) ei chyfres ymarfer Ewrop ar 10 Mai gyda dechrau'r ymarfer ar y cyd. \ Tyn Croatia, Hwngari a Slofenia. Immediate Response, ymarfer rhyddid i symud, yw'r cyntaf o chwech o ymarferion USEUCOM, a gynlluniwyd ers amser maith, sydd i fod i ddigwydd yn Ewrop rhwng Mai a Medi 2019. Mae cyfres ymarfer USEUCOM yn dwyn ynghyd […]

Parhau Darllen

#EuropeanDefenceUnion - Canllawiau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gynnal caffaeliadau amddiffyn ar y cyd

#EuropeanDefenceUnion - Canllawiau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gynnal caffaeliadau amddiffyn ar y cyd

| Efallai y 13, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau ar gaffael amddiffyniad cydweithredol i helpu aelod-wladwriaethau i gymhwyso'r Gyfarwyddeb Caffael Amddiffyn (Cyfarwyddeb 2009 / 81 / EC) yn gyson a gwneud defnydd o'r holl bosibiliadau cydweithredu mae'n eu cynnig. Bydd hyn yn hwyluso cyfranogiad Aelod-wladwriaethau mewn prosiectau amddiffyn cydweithredol o dan y Gronfa Amddiffyn Ewropeaidd yn y dyfodol a'i rhaglenni rhagflaenol cyfredol. Marchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth […]

Parhau Darllen

#SEAD - Taro lle mae'n brifo

#SEAD - Taro lle mae'n brifo

| Efallai y 9, 2019

Mae taflegryn newydd NARGM yr Awyrlu Indiaidd yn addo newid sylweddol i athrawiaeth SEAD yr heddlu. Dechreuodd y gwaith ar Ddileu'r Gwrthbelydredd Cenhedlaeth Newydd (NGARM) y Sefydliad Ymchwil a Datblygu Amddiffyn (DRDO) yn 2012 gyda chyllideb gychwynnol o $ 62 miliwn, yn ysgrifennu Thomas Withington. Mae ffynonellau agored yn nodi bod gan yr arf ystod o 54 […]

Parhau Darllen