Cysylltu â ni

Amddiffyn

UE i sefydlu grym ymateb cyflym gyda hyd at 5000 o filwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cytunodd gweinidogion tramor ac amddiffyn yr UE ddydd Llun ar strategaeth ddiogelwch i gynyddu dylanwad milwrol y bloc ar ôl i ryfel ddychwelyd i Ewrop. Mae hyn yn cynnwys sefydlu llu ymateb cyflym o hyd at 5,000 o filwyr y gellir eu defnyddio'n gyflym mewn argyfwng.

Dywedodd Josep Borrell, pennaeth polisi tramor yr UE, fod “y bygythiadau’n cynyddu a’r gost o beidio â gweithredu yn glir”. Galwodd hefyd y ddogfen sy'n amlinellu uchelgeisiau Ewropeaidd ym maes amddiffyn a diogelwch erbyn 2030 yn "ganllaw gweithredu".

Datblygwyd y strategaeth yn 2020 cyn y pandemig, yr enciliad anhrefnus o Afghanistan, a'r rhyfel yn yr Wcrain. Gosododd yr UE sancsiynau llymach ar Moscow ar ôl i Rwsia oresgyn yr Wcrain ar Chwefror 24.

Rhaid i’r UE allu “amddiffyn ei ddinasyddion” a chyfrannu at ddiogelwch a heddwch rhyngwladol, meddai’r bloc mewn datganiad. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar adeg pan fo Ewrop wedi ail-ymgysylltu â rhyfel, oherwydd yr ymddygiad ymosodol digymell ac anghyfiawn gan Rwseg yn erbyn yr Wcrain yn ogystal â newidiadau geopolitical mawr.

Disgrifiodd Rwsia ymosodiad yr Wcráin fel “gweithred filwrol arbennig” i ddiarfogi’r Wcráin.

Serch hynny, fe’i gwnaeth yr UE yn glir ei fod yn ystyried bod ei ymdrechion yn ategu Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd ac nad yw’n cystadlu â’r gynghrair filwrol a arweinir gan yr Unol Daleithiau ar gyfer amddiffyn y Gorllewin.

Yn ôl Christine Lambrecht, y Gweinidog Amddiffyn, mae'r Almaen yn barod i gyflenwi craidd grym ymateb cyflym newydd yr UE yn 2025. Eleni, bydd yn gwbl weithredol.

hysbyseb

Bydd y llu newydd yn disodli'r grwpiau brwydro yn yr UE y mae'r bloc wedi'u defnyddio ers 2007, ond nid y rhai sydd ganddo ar hyn o bryd. Ar ôl i wledydd Ewropeaidd dynnu'n ôl yn afreolus o Kabul, ym mis Awst, enillodd cynlluniau ar gyfer ailwampio fomentwm.

Disgwylir i'r Strategaeth Ddiogelwch, a elwir hefyd yn Gwmpawd Strategol, gael ei chymeradwyo gan arweinwyr yr UE mewn uwchgynhadledd ym Mrwsel ddydd Iau a dydd Gwener.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd