Cysylltu â ni

Amddiffyn

Consortiwm dan arweiniad Portiwgal i ddatblygu cuddliw uwch-dechnoleg ar gyfer milwyr Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae consortiwm o 19 cwmni o bob rhan o 9 gwlad yr UE wedi mynd ati i ddatblygu cuddliw aflonyddgar, uwch-dechnoleg ar gyfer milwyr Ewropeaidd. Cyflwynwyd y prosiect, o'r enw ACROSS (Cuddliw Addasol ar gyfer Milwyr a Cherbydau) mewn cynhadledd yng Nghlwb y Wasg ym Mrwsel ddydd Llun (28 Mai).

Mae AR DRAWS yn dod â chyrff anllywodraethol, prifysgolion, busnesau bach a chanolig, sefydliadau'r llywodraeth a chwmnïau tecstilau ac electroneg o Bortiwgal, Sbaen, Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, yr Eidal, Sweden, Lithwania a Gwlad Groeg ynghyd. Fe'i harweinir gan Ganolfan Dechnolegol Portiwgal ar gyfer y Diwydiant Tecstilau a Dillad CITEVE.

Wedi'i ariannu'n llawn gan y Gronfa Amddiffyn Ewropeaidd (EDF), mae'r prosiect € 14.57 miliwn yn ceisio datblygu datrysiadau cuddliw aml-sbectrol, addasol, trwy gyfuno deunyddiau a thechnoleg bresennol gyda'r ymchwil arloesol, esboniodd Rheolwr Gyfarwyddwr CITEVE, António Braz Costa. Wedi'i gynllunio ar gyfer pobl a cherbydau, bydd yr offer newydd yn gallu addasu eu llofnodion i wahanol gefndiroedd, i synwyryddion gwyliadwriaeth, amodau tywydd a golau gwahanol a lefelau bygythiad i leihau'r ystodau o ganfod, olrhain, adnabod ac adnabod.

Er mwyn cyrraedd y nod hwn, mae ACROSS yn cynnal ymchwil ar y cyfuniad o dechnolegau arloesol a chyfredol gan ddefnyddio deunyddiau aflonyddgar i sicrhau amddiffyniad ar yr ystodau sbectrol canlynol: ymbelydredd UV (100-380 nm), ymbelydredd VIS (380-780 nm), ger IR ( 0.75–1.4 μm), IR tonfedd fer (1.4–3 μm), IR tonfedd canol (3-8 μm) ac IR tonfedd hir (8-15 μm), ynghyd â bandiau radar X (8–12 GHz) , Ka (27-40 GHz) a W (75-119 GHz).

“Rydym yn anelu at allu datblygu offer newydd a fydd yn cynyddu perfformiad milwyr a’u gallu i oroesi. Mae hon yn her ac ni fydd yn hawdd ond rydym yn bwriadu ei chyflawni drwy ddatblygu atebion newydd”, esboniodd Gilda Santos o CITEVE. “Mae hwn yn faes cyfle ac mae angen meddwl agored a bydd yn rhaid i ni gynnal llawer o brofion. Ond mae'r holl beth wedi'i gyfeirio at y defnyddiwr terfynol: y milwr.”

Mae gwledydd yr UE, mewn gwirionedd, wedi cynyddu gwariant amddiffyn yn sydyn yn y blynyddoedd diwethaf. Yn 2022, mewn termau absoliwt, cynyddodd gwariant amddiffyn yr UE i €204 biliwn, i fyny o €184 biliwn yn 2021. Rhwng dechrau'r rhyfel yn yr Wcrain a Mehefin y llynedd, gwariodd gwladwriaethau'r UE fwy na €100 biliwn ar offer milwrol ond 80 Roedd % y tu allan i'r UE, gyda mwy na 60% yn mynd i'r Unol Daleithiau yn unig.

hysbyseb

“Mae’r prosiect hwn yn dangos y gallwn ni wneud hyn drosom ein hunain yma yn Ewrop. Gyda'r prosiect hwn, mae popeth yn aros yn Ewrop a bydd yn cefnogi cadwyni cyflenwi lleol. Ar hyn o bryd rydym ni yn Ewrop yn dibynnu i raddau ar wledydd a rhanbarthau eraill, fel yr Unol Daleithiau ac Asia, ond mae angen i ni wneud y pethau hyn ein hunain o fewn Ewrop ac rwy'n falch o ddweud bod yr arbenigwyr sy'n ymwneud â'r prosiect ACROSS yn ceisio gwneud hyn. ”, Martin Jõesaar, Swyddog Prosiect ACROSS yng Nghyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y Diwydiant Amddiffyn a’r Gofod.

Gan bwysleisio pwysigrwydd cynyddu galluoedd cuddliw ar y maes, dywedodd yr Is-gyrnol Rodrigues “yr hyn y gall y math hwn o dechnoleg ei roi i filwr yw bywyd - y cyfle i fyw ar ôl y frwydr.” Heblaw am y nodweddion cuddio gwell, bydd hefyd yn arbed amser gwerthfawr i filwyr wrth newid o un amgylchedd i'r llall. “Er enghraifft, os ydyn nhw’n symud o goedwig i dirwedd drefol, does dim rhaid iddyn nhw gymryd yr amser i newid eu dillad”, ychwanegodd.

Y cyfnod gweithredu yw 42 mis, ac mae 6 ohonynt eisoes wedi mynd heibio. Bydd datblygiad y deunyddiau yn digwydd fesul cam. 

Bydd cydnawsedd deunyddiau o wahanol hyd bwgan yn cael ei brofi mewn arddangoswr cysyniadol cyntaf, a fydd yn cael ei gyflwyno i'r defnyddiwr terfynol, hy y fyddin, i gael adborth. Gan adeiladu ar yr arddangoswr cyntaf, bydd dyluniad cysyniadol ac yna arddangoswr byd-eang yn cael ei ddatblygu.

Erbyn y flwyddyn ddiwethaf, y gobaith yw y bydd y fyddin yn gallu profi prototeipiau solet yn ehangach.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd