Cysylltu â ni

Cyber ​​Security

Chwech o bobl wedi'u cosbi am ymosodiadau seiber yn erbyn aelod-wladwriaethau'r UE a'r Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Cyngor yr Undeb Ewropeaidd wedi cymeradwyo mesurau cyfyngol ychwanegol yn erbyn chwe unigolyn sy'n ymwneud ag ymosodiadau seiber sy'n effeithio ar systemau gwybodaeth sy'n ymwneud â seilwaith critigol, swyddogaethau gwladwriaethol critigol, storio neu brosesu gwybodaeth ddosbarthedig a thimau ymateb brys y llywodraeth yn aelod-wladwriaethau'r UE. Am y tro cyntaf, mae mesurau cyfyngol yn cael eu cymryd yn erbyn actorion seiberdroseddol sy'n defnyddio ymgyrchoedd ransomware yn erbyn gwasanaethau hanfodol, fel iechyd a bancio.

Mae'r rhestrau newydd yn cynnwys dau aelod o'r 'grŵp Callisto', Ruslan Peretyatko ac Andrey Korinets. Mae 'grŵp Callisto' yn grŵp o swyddogion cudd-wybodaeth milwrol Rwsiaidd sy'n cynnal gweithrediadau seiber yn erbyn aelod-wladwriaethau'r UE a thrydydd gwledydd trwy ymgyrchoedd gwe-rwydo parhaus gyda'r bwriad o ddwyn data sensitif mewn swyddogaethau gwladwriaeth hanfodol, gan gynnwys amddiffyn a chysylltiadau allanol.

Fe wnaeth yr UE hefyd dargedu Oleksandr Sklianko a Mykola Chernykh o 'grŵp haciwr Armagedon', grŵp a gefnogir gan Wasanaeth Diogelwch Ffederal (FSB) Ffederasiwn Rwsia a gynhaliodd amryw o ymosodiadau seiber gan effeithio'n sylweddol ar lywodraethau aelod-wladwriaethau'r UE. a'r Wcráin, gan gynnwys drwy ddefnyddio e-byst gwe-rwydo ac ymgyrchoedd drwgwedd.

Yn ogystal, mae Mikhail Tsarev a Maksim Galochkin, chwaraewyr allweddol wrth ddefnyddio'r malwares 'Conti' a 'Trickbot' ac sy'n ymwneud â 'Wizard Spider', hefyd wedi'u cosbi. Mae Trickbot yn rhaglen ysbïwedd maleisus, a grëwyd ac a ddatblygwyd gan y grŵp bygythiad 'Wizard Spider', sydd wedi cynnal ymgyrchoedd ransomware mewn amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys gwasanaethau hanfodol megis iechyd a bancio, ac sydd felly'n gyfrifol am ddifrod economaidd sylweddol yn Ewrop. Undeb.

Mae trefn sancsiynau seiber llorweddol yr UE ar hyn o bryd yn berthnasol i 14 o unigolion a phedwar endid. Mae'n cynnwys rhewi asedau a gwaharddiad teithio. Yn ogystal, gwaherddir personau ac endidau'r UE rhag sicrhau bod arian ar gael i'r rhai a restrir. Gyda'r rhestrau newydd hyn, mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau yn ailddatgan eu parodrwydd i gynyddu ymdrechion i ddarparu ymateb cryfach a mwy parhaus i weithgareddau seiber maleisus parhaus sy'n targedu'r UE, ei aelod-wladwriaethau a'i bartneriaid.

Mae hyn yn unol ag ymdrechion ar y cyd â’n partneriaid rhyngwladol, fel y DU a’r Unol Daleithiau, i darfu ar seiberdroseddu ac ymateb iddynt. Mae’r UE yn parhau i fod yn ymrwymedig i seiberofod byd-eang, agored a diogel ac, yn ailadrodd yr angen i gryfhau cydweithredu rhyngwladol i hyrwyddo’r drefn sy’n seiliedig ar reolau yn y maes hwn.

hysbyseb

In June 2017, the EU established a Framework for a Joint EU Diplomatic Response to Malicious Cyber Activities (the “Cyber Diplomacy Toolbox”). The framework allows the EU and its member states to use all CFSP measures, including restrictive measures if necessary, to prevent, discourage, deter and respond to malicious cyber activities targeting the integrity and security of the EU and its member states.

Sefydlwyd fframwaith yr UE ar gyfer mesurau cyfyngol yn erbyn ymosodiadau seiber sy'n bygwth yr UE a'i aelod-wladwriaethau ym mis Mai 2019. Ar 21 Mai, 2024 cymeradwyodd y Cyngor gasgliadau ar ddyfodol seiberddiogelwch gyda'r nod o ddarparu canllawiau a gosod yr egwyddorion tuag at adeiladu UE mwy seibr-ddiogel a mwy gwydn.

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau, ynghyd â'i bartneriaid rhyngwladol, wedi condemnio'n gryf y gweithgaredd seiber maleisus a gynhaliwyd gan Ffederasiwn Rwsia. Roedd hyn hefyd yn wir yn 2020 ar yr ymosodiad yn erbyn yr Wcrain, a dargedodd y rhwydwaith lloeren KA-SAT, sy'n eiddo i Viasat.

Mae Rwsia wedi parhau â’u patrwm o ymddygiad anghyfrifol yn y gofod seibr, a oedd hefyd yn rhan annatod o’i goresgyniad anghyfreithlon ac anghyfiawn o’r Wcráin. Bydd yr UE yn parhau i gryfhau ei gydweithrediad yn arbennig gyda'r Wcrain i hyrwyddo diogelwch rhyngwladol a sefydlogrwydd mewn seiberofod, cynyddu gwydnwch byd-eang a chodi ymwybyddiaeth o fygythiadau seiber a gweithgareddau seiber maleisus.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd