Cysylltu â ni

Cyber ​​Security

Sut i amddiffyn eich hun rhag seiberdroseddu  

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae seiberdroseddu yn broblem gynyddol mewn byd sy’n fwyfwy cysylltiedig. Darllenwch ymlaen i gael awgrymiadau ar sut i amddiffyn eich hun.

Trawsnewidiad digidol yr economi a chymdeithas yn creu cyfleoedd a heriau, a dyna pam mae seiberddiogelwch yn dod yn fwyfwy pwysig ar lefel gymdeithasol a phersonol.

Mae seiberdroseddwyr yn defnyddio gwe-rwydo, meddalwedd faleisus ac arferion maleisus eraill i ddwyn data a chyrchu dyfeisiau, gan ganiatáu iddynt wneud unrhyw beth o gael mynediad at gyfrifon banc i gronfeydd data sefydliadau ac yn waeth.

Darllenwch fwy am y prif fygythiadau seiberddiogelwch a'r rhai sy'n dod i'r amlwg.

Sut alla i amddiffyn fy hun ar-lein?

Mae’r UE yn gweithio ar gynyddu seiberddiogelwch, ond gall dilyn yr awgrymiadau isod eich helpu i gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd a gweithio o bell:

  • Byddwch yn ofalus gyda negeseuon e-bost digymell, negeseuon testun a galwadau ffôn, yn enwedig os ydynt yn defnyddio argyfwng i roi pwysau arnoch i osgoi'r gweithdrefnau diogelwch arferol. Mae'r ymosodwyr yn gwybod ei bod yn aml yn haws twyllo bodau dynol na hacio i mewn i system gymhleth. Cofiwch na fydd banciau a grwpiau cyfreithiol eraill byth yn gofyn i chi ddatgelu cyfrineiriau.
  • Sicrhewch eich rhwydwaith cartref. Newid y cyfrinair diofyn ar gyfer eich rhwydwaith Wi-Fi i un cryf. Cyfyngwch nifer y dyfeisiau sydd wedi'u cysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi a dim ond caniatáu rhai dibynadwy.
  • Cryfhau'ch cyfrineiriau. Cofiwch ddefnyddio cyfrineiriau hir a chymhleth sy'n cynnwys rhifau, llythrennau a chymeriadau arbennig.
  • Amddiffyn eich offer. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diweddaru'ch holl systemau a chymwysiadau a'ch bod chi'n gosod meddalwedd gwrthfeirws a'i gadw'n gyfoes.
  • Teulu a gwesteion. Gall eich plant ac aelodau eraill o'r teulu ddileu neu addasu gwybodaeth ar ddamwain, neu hyd yn oed yn waeth, heintio'ch dyfais yn ddamweiniol, felly peidiwch â gadael iddyn nhw ddefnyddio'r dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio ar gyfer gwaith.

Mesurau seiberddiogelwch Ewropeaidd

Sefydliadau’r UE, megis y Comisiwn Ewropeaidd, Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Seiberddiogelwch, Tystysgrif-EU, a Europol olrhain gweithgareddau maleisus, codi ymwybyddiaeth a diogelu dinasyddion a busnesau.

Mae Senedd Ewrop wedi cefnogi ers tro Mesurau'r UE i sicrhau diogelwch rhyngrwyd, gan fod dibynadwyedd a diogelwch systemau a gwasanaethau rhwydwaith a gwybodaeth yn chwarae rhan hanfodol yn y gymdeithas. Cyrhaeddodd negodwyr y Senedd a’r Cyngor fargen ar reolau cynhwysfawr i gryfhau gwydnwch yr UE gyfan i weithrediadau seiber gelyniaethus ym mis Mai 2022.

hysbyseb

Darllenwch fwy am pam mae seiberddiogelwch yn bwysig i’r UE a beth yw’r rheolau newydd.

Edrychwch ar fwy ar sut mae'r UE yn llunio'r byd digidol

Mis Cybersecurity Ewropeaidd 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd