RSSCorfflu Heddwch Ewropeaidd

Dywed Prydain na fydd yn cyfaddawdu ar ryddid mordwyo yn #StraitOfHormuz

Dywed Prydain na fydd yn cyfaddawdu ar ryddid mordwyo yn #StraitOfHormuz

| Gorffennaf 24, 2019

“Ni ellir cyfaddawdu ar ryddid mordwyo yn Afon Hormuz a gall Prydain weithio gyda'r Unol Daleithiau i ymdrin â'r mater er gwaethaf eu safbwyntiau gwahanol ar fargen niwclear 2015 Iran,” Ysgrifennydd Tramor Prydain Jeremy Hunt (yn y llun, ar y dde) meddai ddydd Llun, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. “O ran rhyddid […]

Parhau Darllen

Defence: EU #EuropeanArmy

Defence: EU #EuropeanArmy

| Mehefin 26, 2019

Llun gan yr Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd Er nad oes unrhyw fyddin ac amddiffyniad yr UE yn parhau i fod yn fater i aelod-wladwriaethau yn unig, yn ddiweddar mae'r UE wedi cymryd camau mawr i hybu cydweithrediad amddiffyn. Ers 2016, bu cynnydd sylweddol ym maes diogelwch ac amddiffyn yr UE gyda nifer o fentrau cadarn gan yr UE i annog cydweithredu […]

Parhau Darllen

#USEUCOM - Ardal Reoli Ewrop yr UD yn dechrau cyfres ymarfer Ewrop

#USEUCOM - Ardal Reoli Ewrop yr UD yn dechrau cyfres ymarfer Ewrop

| Efallai y 15, 2019

Dechreuodd Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) ei chyfres ymarfer Ewrop ar 10 Mai gyda dechrau'r ymarfer ar y cyd. \ Tyn Croatia, Hwngari a Slofenia. Immediate Response, ymarfer rhyddid i symud, yw'r cyntaf o chwech o ymarferion USEUCOM, a gynlluniwyd ers amser maith, sydd i fod i ddigwydd yn Ewrop rhwng Mai a Medi 2019. Mae cyfres ymarfer USEUCOM yn dwyn ynghyd […]

Parhau Darllen

#EuropeanDefenceUnion - Canllawiau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gynnal caffaeliadau amddiffyn ar y cyd

#EuropeanDefenceUnion - Canllawiau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gynnal caffaeliadau amddiffyn ar y cyd

| Efallai y 13, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau ar gaffael amddiffyniad cydweithredol i helpu aelod-wladwriaethau i gymhwyso'r Gyfarwyddeb Caffael Amddiffyn (Cyfarwyddeb 2009 / 81 / EC) yn gyson a gwneud defnydd o'r holl bosibiliadau cydweithredu mae'n eu cynnig. Bydd hyn yn hwyluso cyfranogiad Aelod-wladwriaethau mewn prosiectau amddiffyn cydweithredol o dan y Gronfa Amddiffyn Ewropeaidd yn y dyfodol a'i rhaglenni rhagflaenol cyfredol. Marchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth […]

Parhau Darllen

Meithrin arloesedd amddiffyn trwy #EuropeanDefenceFund

Meithrin arloesedd amddiffyn trwy #EuropeanDefenceFund

| Ebrill 23, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu'r cytundeb rhannol ar Gronfa Amddiffyn yr UE ar gyfer 2021-2027, gan anelu at ddull mwy 'Ewropeaidd' o amddiffyn. Pleidleisiodd ASEau 328 o blaid y cytundeb rhannol gyda gweinidogion yr UE, gyda 231 yn erbyn, a 19 yn ymatal. Bydd Cronfa Amddiffyn yr UE yn meithrin arloesedd technolegol a chydweithrediad yn amddiffyniad Ewrop […]

Parhau Darllen

#USEUCOM yn defnyddio System Amddiffyn Ardal Uchel Terfynol #THAAD i #Israel

#USEUCOM yn defnyddio System Amddiffyn Ardal Uchel Terfynol #THAAD i #Israel

| Mawrth 5, 2019

O dan gyfarwyddyd yr Ysgrifennydd Amddiffyn, defnyddiodd Command European UDA system Amddiffyn Ardal Atyniad Terfynol (THAAD) i Israel ddechrau mis Mawrth fel arddangosiad o ymrwymiad parhaus yr Unol Daleithiau i ddiogelwch rhanbarthol Israel o dan Gyflogaeth Dynamic Force Department of Defense cysyniad THAAD yw'r awyr integredig mwyaf datblygedig a [...]

Parhau Darllen

#EuropeanArmy - Afal anghysbell

#EuropeanArmy - Afal anghysbell

| Rhagfyr 12, 2018

Mae'r fenter o greu Byddin Ewropeaidd mewn gwirionedd yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Viktors Domburs. Datganodd llywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, a changhellor yr Almaen Angela Merkel y mis hwn eu bod yn cefnogi'r angen i greu byddin Ewropeaidd ar y cyd. Gyda llaw, y ddwy wlad hon yw'r aelod-wladwriaethau cryfaf yn yr UE o […]

Parhau Darllen