Cysylltu â ni

NATO

Dywed y Tŷ Gwyn fod yr Wcráin wedi dyheu ers amser i ymuno â NATO

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dywedodd Ysgrifennydd y Wasg y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, ddydd Mawrth (6 Ebrill) bod yr Wcrain wedi dyheu ers amser i ymuno â NATO fel aelod a bod gweinyddiaeth Biden wedi bod yn trafod y dyhead hwnnw gyda’r wlad, ysgrifennu Trevor Hunnicutt a Nandita Bose yn Washington.

“Rydyn ni’n gefnogwyr cryf iddyn nhw, rydyn ni’n ymgysylltu â nhw… ond penderfyniad i NATO ei wneud yw hwnnw,” meddai Psaki.

Galwodd yr Arlywydd Volodymyr Zelenskiy ar NATO ddydd Mawrth i osod llwybr ar gyfer yr Wcrain i ymuno â'r gynghrair, ar ôl i Rwsia gynyddu milwyr ger rhanbarth Donbass a gafodd ei daro gan wrthdaro.

hysbyseb

Afghanistan

Mae cynghreiriaid NATO yn ei chael hi'n anodd cadw maes awyr Kabul ar agor am gymorth ar ôl tynnu'n ôl

cyhoeddwyd

on

By

Golygfa gyffredinol o'r torfeydd o bobl ger y maes awyr yn Kabul, Afghanistan Awst 23, 2021. NEWYDDION ASVAKA trwy REUTERS

Golygfa o bobl yn aros yn unol i fynd ar awyren C-17 Globemaster III ym Maes Awyr Rhyngwladol Hamid Karzai, yn Kabul, Afghanistan Awst 27, 2021. Delwedd lloeren 2021 Maxar Technologies / Taflen trwy REUTER

Mae cynghreiriaid NATO yn brwydro i sicrhau bod prif borth Afghanistan, maes awyr Kabul, yn parhau ar agor ar gyfer hediadau cymorth dyngarol sydd eu hangen ar frys yr wythnos nesaf pan fyddant yn dod â'u lifftiau awyr gwagio i ben a'i droi drosodd i'r Taliban, ysgrifennu Stephanie Nebehay a Orhan Coskun.

Cafodd y maes awyr, achubiaeth i ddegau o filoedd o faciwîs sy'n ffoi rhag diffoddwyr Taliban yn ystod y pythefnos diwethaf ac am gymorth yn cyrraedd i leddfu effaith sychder a gwrthdaro, ei daro gan bomio hunanladdiad marwol y tu allan i'w gatiau ddydd Iau (26 Awst).

hysbyseb

Dywedodd Twrci ei fod yn dal i siarad gyda’r Taliban ynglŷn â darparu cymorth technegol i weithredu’r maes awyr ar ôl y dyddiad cau ar 31 Awst i filwyr adael Afghanistan ond dywedodd bod y bomio’n tanlinellu’r angen am lu o Dwrci i amddiffyn unrhyw arbenigwyr sy’n cael eu defnyddio yno.

Nid yw Twrci wedi dweud a fyddai’r Taliban yn derbyn y fath amod, a dywedodd yr Arlywydd Tayyip Erdogan ddydd Gwener nad oedd ei wlad “ar frys i gychwyn hediadau” eto i Kabul.

Ond dywedodd grwpiau cymorth bod angen brys i gynnal danfoniadau dyngarol i wlad sy'n dioddef ei hail sychder mewn pedair blynedd a lle mae 18 miliwn o bobl, bron i hanner y boblogaeth, yn dibynnu ar gymorth i achub bywyd.

hysbyseb

Dywedodd llefarydd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau, Ned Price, ddydd Gwener fod arbenigwyr traffig awyr yr Unol Daleithiau a chysylltiedig wedi asesu maes awyr Kabul "ar gyfer galluoedd a fyddai'n cefnogi ailddechrau gweithrediadau masnachol ar ôl i ni adael" a bod yr Unol Daleithiau'n gweithio gyda'r holl bartïon "i hwyluso llyfn. trosglwyddo ".

Fodd bynnag, nododd: "Gyda milwrol yr Unol Daleithiau ar fin gadael erbyn 31 Awst, credaf ei bod yn afresymol yn ôl pob tebyg disgwyl y bydd gweithrediadau maes awyr arferol ar 1 Medi"

Dywedodd Price fod y Taliban hefyd eisiau maes awyr gweithredol a phwysleisiodd nad oedd gweithrediad y maes awyr ar ôl 31 Awst "i fyny i ni". Dywedodd y Pentagon fod sawl gwlad yn barod i weithio gyda'r Taliban i gadw'r maes awyr i weithredu.

Mae Rhaglen Bwyd y Byd, sy’n rhedeg Gwasanaeth Awyr Dyngarol y Cenhedloedd Unedig, yn bwriadu cychwyn hediadau dros y penwythnos i greu pont awyr ddyngarol i mewn i Afghanistan, meddai llefarydd ar ran y Cenhedloedd Unedig, Stephane Dujarric, wrth gohebwyr yn Efrog Newydd.

"Bydd hynny'n cynnwys hediadau o Bacistan i feysydd awyr amrywiol, y tu allan i Kabul, i mewn i Kandahar a Mazar-i-Sharif," meddai Dujarric. "Mae WFP yn apelio am oddeutu $ 18 miliwn ar gyfer y gwasanaeth teithwyr a $ 12m ar gyfer y bont awyr cargo."

Dywedodd Dujarric nad yw’n glir beth fyddai’n digwydd ym maes awyr Kabul ar ôl 31 Awst. Disgrifiodd y maes awyr fel un hanfodol i waith y Cenhedloedd Unedig, sydd wedi pwysleisio ei fod yn bwriadu aros yn Afghanistan i helpu'r rhai mewn angen.

"Bydd yn ddyletswydd ar ... y Taliban i sicrhau bod system ar waith, diogelwch ar waith, i Kabul gael maes awyr gweithredol," meddai Dujarric.

Dywedodd Rhaglen Bwyd y Byd yr wythnos hon fod miliynau o bobl yn Afghanistan yn "gorymdeithio tuag at newynu"wrth i bandemig COVID-19 a chythrwfl y mis hwn, ar ben y caledi presennol, yrru'r wlad i drychineb.

Dywedodd Sefydliad Iechyd y Byd ddydd Gwener y byddai cyflenwadau meddygol yn Afghanistan yn dod i ben mewn dyddiau, heb fawr o siawns o’u hail-stocio.

"Ar hyn o bryd oherwydd pryderon diogelwch a sawl ystyriaeth weithredol arall, nid yw maes awyr Kabul yn mynd i fod yn opsiwn ar gyfer yr wythnos nesaf o leiaf," meddai cyfarwyddwr brys rhanbarthol WHO, Rick Brennan.

Wrth i grwpiau cymorth ei chael hi'n anodd cadw llwybrau cyflenwi i'r wlad ar agor ar ôl i filwyr tramor adael Awst 31, mae Affghaniaid sy'n ceisio gadael y wlad yn canfod bod yr ychydig allanfeydd sy'n weddill yn slamio ar gau.

Mae sawl gwlad o’r Undeb Ewropeaidd wedi dweud eu bod wedi dod â gweithrediadau gwacáu i ben o Kabul, ac mae’r Unol Daleithiau wedi dweud erbyn heddiw (30 Awst) y bydd yn blaenoriaethu cael gwared ar ei filwyr a’i offer milwrol olaf.

Bydd Affghaniaid sydd â dogfennau dilys yn gallu teithio yn y dyfodol ar unrhyw adeg, meddai uwch swyddog o’r Taliban ddydd Gwener (27 Awst).

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae NATO yn addo cyflymu gwacáu o Afghanistan wrth i feirniadaeth gynyddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae babi yn cael ei drosglwyddo i fyddin America dros wal berimedr y maes awyr er mwyn iddo gael ei wagio, yn Kabul, Afghanistan, Awst 19, 2021, yn y ddelwedd lonydd hon a gymerwyd o fideo a gafwyd o'r cyfryngau cymdeithasol. Fideo a gymerwyd Awst 19, 2021. OMAR HAIDARI / trwy REUTERS
Mae dinasyddion Sbaen ac Afghanistan a symudwyd o Kabul yn cyrraedd safle awyr Torrejon yn Torrejon de Ardoz, y tu allan i Madrid, Awst 19, 2021. REUTERS / Juan Medina

Mae mwy na 18,000 o bobl wedi cael eu hedfan allan o Kabul ers i’r Taliban gymryd drosodd prifddinas Afghanistan, meddai swyddog NATO ddydd Gwener (20 Awst), gan addo i ddyblu ymdrechion gwacáu wrth i feirniadaeth o’r modd yr ymdriniodd y Gorllewin â’r argyfwng, ysgrifennu ystafelloedd newyddion Kabul a Washington a Lincoln Feast.

Roedd miloedd o bobl, a oedd yn ysu am ffoi o’r wlad, yn dal i daflu’r maes awyr, meddai’r swyddog a wrthododd gael ei adnabod wrth Reuters, er bod y Taliban wedi annog pobl heb ddogfennau teithio cyfreithiol i fynd adref.

Roedd y cyflymder y gorchfygodd y Taliban Afghanistan wrth i’r Unol Daleithiau a milwyr tramor eraill gwblhau eu tynnu’n ôl yn synnu hyd yn oed eu harweinwyr eu hunain ac mae wedi gadael gwagleoedd pŵer mewn sawl man.

hysbyseb

Anogodd y Taliban undod cyn gweddïau dydd Gwener, y cyntaf ers iddynt gipio grym, gan alw ar imamiaid i berswadio pobl i beidio â gadael Afghanistan yng nghanol yr anhrefn yn y maes awyr, protestiadau ac adroddiadau o drais.

Dywedodd tyst wrth Reuters i sawl person gael eu lladd yn ninas ddwyreiniol Asadabad ddydd Iau pan daniodd milwriaethwyr y Taliban ar dorf yn arddangos eu teyrngarwch i weriniaeth Afghanistan, wrth i’r Taliban fynd ati i sefydlu emirate, wedi’i lywodraethu gan gyfreithiau Islamaidd caeth.

Cafwyd sioeau tebyg o herfeiddiad mewn dwy ddinas arall - Jalalabad a Khost - yn y dwyrain, wrth i Afghans ddefnyddio dathliadau o annibyniaeth y genedl yn 1919 oddi wrth reolaeth Prydain i fentro eu dicter â meddiant y Taliban.

hysbyseb

Adroddodd tyst arall am ergydion gwn ger rali yn Kabul, ond roedd yn ymddangos eu bod yn Taliban yn tanio i'r awyr.

Nid oedd llefarydd ar ran y Taliban ar gael ar unwaith i roi sylwadau arno.

Mae Kabul wedi bod yn bwyllog i raddau helaeth, heblaw yn y maes awyr ac o'i gwmpas lle mae 12 o bobl wedi’u lladd ers dydd Sul, meddai swyddogion NATO a Taliban.

Dywedodd cynghorydd diogelwch cenedlaethol y Tŷ Gwyn, Jake Sullivan, mewn cyfweliad â NBC News fod yr Unol Daleithiau yn “canolbwyntio ar laser” ar “y potensial am ymosodiad terfysgol” gan grŵp fel Islamic State yn ystod yr ymgiliad.

Mae beirniadaeth NATO a phwerau eraill y Gorllewin wedi gosod wrth i ddelweddau o'r anhrefn a'r anobaith gael eu rhannu ledled y byd.

Mewn un olygfa wedi'i ddal ar gyfryngau cymdeithasol, codwyd merch fach dros wal perimedr y maes awyr a’i rhoi i filwr o’r Unol Daleithiau.

Disgwylir i Arlywydd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, siarad am yr ymdrechion gwacáu am 13h (17h GMT) ddydd Gwener, ar ôl wynebu llifeiriant o feirniadaeth am ei ymdriniaeth o dynnu milwyr yn ôl, a drafodwyd gan weinyddiaeth flaenorol yr UD.

Dywedodd y cyfryngau ym Mhrydain y gallai eu penaethiaid ysbïol wynebu grilio dros fethiannau cudd-wybodaeth. Arhosodd sawl swyddog o Brydain ar wyliau wrth i ddadleuon Afghanistan ffrwydro, ac mae’r Gweinidog Tramor Dominic Raab wedi cael ei feirniadu’n hallt am ei ymateb cychwynnol i’r argyfwng sy’n datblygu.

Mae llywodraethau’r Almaen ac Awstralia hefyd wedi wynebu galwadau i wneud mwy a chyflymu gwacáu dinasyddion ac Affghaniaid bregus.

Ddydd Iau (19 Awst), gweinidogion tramor G7 galw am unedig ymateb rhyngwladol i atal yr argyfwng rhag gwaethygu, mewn sylwadau a adleisiwyd gan wledydd gan gynnwys Rwsia.

Tsieina dywedodd y dylai'r byd gefnogi, nid pwysau, Afghanistan. Darllen mwy.

Dywedodd llefarydd ar ran y Taliban wrth gyfryngau gwladwriaeth Tsieineaidd fod China wedi chwarae rhan adeiladol wrth hyrwyddo heddwch a chymod yn Afghanistan a bod croeso iddo gyfrannu at ei ailadeiladu. Darllen mwy.

Ers cipio Kabul ddydd Sul (15 Awst), mae’r Taliban wedi cyflwyno wyneb mwy cymedrol, gan ddweud eu bod nhw eisiau heddwch, ni fydd yn dial yn erbyn hen elynion a bydd yn parchu hawliau merched o fewn fframwaith cyfraith Islamaidd.

Wrth i'r Taliban weithio i sefydlu llywodraeth, gan gynnwys sgyrsiau gyda chyn-lywydd, Hamid Karzai, maen nhw'n darganfod problemau newydd gan gynnwys cannoedd o swyddogion y llywodraeth nad ydyn nhw wedi cael eu talu am ddau fis, meddai swyddog o'r Taliban.

"Mae'n rhy gynnar i ddweud sut y bydd y broblem hon yn cael ei datrys ond mae'n her ar unwaith," meddai'r swyddog.

Dywedodd grŵp cudd-wybodaeth o Norwy fod y Taliban wedi cychwyn talgrynnu Afghans ar restr ddu o bobl a oedd yn gysylltiedig â'r weinyddiaeth flaenorol neu heddluoedd a arweiniwyd gan yr Unol Daleithiau a'i cefnogodd. Cwynion gan rai newyddiadurwyr o Afghanistan wedi bwrw amheuaeth ar sicrwydd y byddai cyfryngau annibynnol yn cael eu caniatáu.

Meddai Amnest Rhyngwladol canfu ymchwiliad fod y Taliban wedi llofruddio naw dyn Hazara ethnig ar ôl cymryd rheolaeth ar dalaith Ghazni y mis diwethaf, gan godi ofnau y bydd y Taliban, y mae ei aelodau’n Fwslimiaid Sunni yn targedu Hazaras, sy’n perthyn yn bennaf i’r lleiafrif Shi’ite.

Nid oedd llefarydd ar ran y Taliban ar gael ar unwaith i roi sylwadau ar yr adroddiadau.

Dywedodd deddfwr o’r Unol Daleithiau fod y Taliban yn defnyddio ffeiliau gan asiantaeth wybodaeth Afghanistan i nodi Afghans a oedd yn gweithio i’r Unol Daleithiau.

"Maent yn drefnus yn cynyddu ymdrechion i rowndio'r bobl hynny," meddai'r Cynrychiolydd Jason Crow, sydd wedi bod yn arwain ymdrechion yng Nghyngres yr UD i gyflymu gwacáu Affghaniaid sy'n gysylltiedig ag America.

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae Blinken yn trafod sefyllfa ddiogelwch Afghanistan gyda Chanada, yr Almaen a NATO

cyhoeddwyd

on

By

Mae Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, yn siarad am fuddsoddi mewn seilwaith yn Ysgol Beirianneg A. Maryland Clark Prifysgol Maryland ym Mharc y Coleg, MD, UD. Patrick Semansky / Pwll trwy REUTERS / Photo File

Ysgrifennydd Gwladol yr UD Antony Blinken (Yn y llun) siaradodd â’i gymheiriaid o Ganada a’r Almaen ac Ysgrifennydd Cyffredinol NATO Stoltenberg i drafod cynlluniau i leihau trais yn Afghanistan yng nghanol sefyllfa ddiogelwch sy’n esblygu’n gyflym, meddai adran wladwriaeth yr Unol Daleithiau mewn datganiad, yn ysgrifennu Aishwarya Nair yn Bengaluru.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd