Cysylltu â ni

NATO

sawdl Achilles o NATO: Suwalki Gap

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Darn 100 cilometr o dir rhwng Lithwania a Gwlad Pwyl yw Suwalki Gap. Mae gan y darn hwn o dir bwysigrwydd strategol i Gynghrair Gogledd yr Iwerydd, gan ei fod yn cysylltu Taleithiau'r Baltig ag aelodau eraill o dir mawr NATO ac mae'n ffocws arwyddocaol ar gyfer trosglwyddo milwyr i Gynghreiriaid y Baltig a'u harfau., yn ysgrifennu Anastasiia Hatsenko, cydweithrediad Ewro-Iwerydd Wcreineg Arbenigwr yn y felin drafod ADASTRA.

Hunllef yr Unol Baltig a Gwlad Pwyl

Wedi'i henwi ar ôl dinas Pwyleg Suwalki, mae'r coridor mewn sefyllfa strategol fregus o ystyried ei fod wedi'i hemio gan gilfach Rwsiaidd Kaliningrad (Königsberg gynt) i'r gogledd-orllewin a thiriogaeth Belarwseg i'r de-ddwyrain. Am y rheswm hwn y gall ddod yn darged delfrydol ar gyfer ymosodiad Rwsiaidd os bydd gwrthdaro milwrol â NATO. Mae sianel deledu wladwriaeth Rwseg eisoes wedi dechrau gan ddweud bod mater coridor tir i Kaliningrad yn dod yn berthnasol. Mae Rwsiaid yn ystyried y byddai'r «gweithrediad milwrol» hwn yn gyflymach ac yn hawdd i Rwsia na'r rhyfel yn yr Wcrain.

«Coridor Suwałki yw lle mae'r gwendidau niferus yn strategaeth NATO ac osgo grym yn cydgyfarfod» - y dadansoddwyr Ben Hodges, Janusz Bugajski, a Peter B. Doran nodi yn adroddiad 2018 y Ganolfan Polisi Ewropeaidd (CEPA). Felly, mae Coridor Suwalki yn cael ei ystyried fel y rhan fwyaf agored i niwed yn ffiniau NATO i ymddygiad ymosodol Rwsiaidd.

Lleoliad Bwlch Suwalki. Y Washington Post

Byddai cipio’r diriogaeth hon yn torri taleithiau’r Baltig a Gwlad Pwyl oddi wrth eu cynghreiriaid, gan barlysu cyfathrebu a chymhlethu cymorth milwrol a dyngarol. Yn 2016, rhagwelodd ymchwilwyr yn y felin drafod RAND y bydd heddluoedd Rwseg gallai ddal prifddinasoedd Estonia a Latfia mewn trigain awr pe na bai NATO yn eu helpu. Felly, yn achos rhyfel â Ffederasiwn Rwseg, mae'n rhaid i'r Gynghrair gadw'r diriogaeth hon o dan reolaeth Gwlad Pwyl a Lithwania.

Yn ogystal, gall systemau amddiffyn awyr datblygedig Rwseg barlysu'r gofod awyr yn nhaleithiau'r Baltig a Gwlad Pwyl. Mae'r systemau S-300 a S-400 Rwsiaidd a ddefnyddir yn Kaliningrad a ger St. Petersburg, ar y cyd â'r systemau amddiffyn taflegrau yn Belarus, yn darparu sylw i systemau amddiffyn awyr Gwlad Pwyl a gwladwriaethau'r Baltig. Gall barlysu NATO yn llwyr oherwydd bydd Rwsia yn cael y cyfle i rwystro Bwlch Suwalki a'r gwledydd agosaf nid yn unig ar dir ond hefyd yn y gofod awyr.

hysbyseb

Ar gyfer Ffederasiwn Rwseg, mae gan Fwlch Suwalki bwysigrwydd strategol oherwydd mai cyfathrebu tir ac awyr sy'n cysylltu rhanbarth Kaliningrad â phrif ran Rwsia. Yn ogystal, mae pencadlys Fflyd Baltig IMF Ffederasiwn Rwseg yn Kaliningrad.

Yn dangos y pŵer

Meddiannodd yr Undeb Sofietaidd Latfia, Estonia, a Lithwania yn 1940 a chynhaliodd Ymgyrch Priboi – alltudio dros 130,000 o ddinasyddion “gwleidyddol annibynadwy”. Llwyddodd y gwledydd i adennill eu hannibyniaeth yn 1991 ac ar hyn o bryd maent yn aelodau o NATO. Fodd bynnag, ers 2008 mae Rwsia wedi bod yn rhoi pwysau cynyddol ar y rhanbarth Baltig. Y Kremlin hawliadau bod gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd Rwsiaidd yn y taleithiau hyn.

Yn y cyfnod rhwng 14 a 20 Medi 2017, mae ymarferion strategol ar y cyd rhwng lluoedd arfog Ffederasiwn Rwseg a Gweriniaeth Belarus o'r enw "West-2017" yn cael eu cynnal. Roedd gan yr hyfforddiant statws strategol, hynny yw, efelychu rhyfel llawn. Beirniadodd aelod-wledydd NATO yn rhagweladwy yr ymarferion Rwseg-Belarwsiaidd. Hyd yn oed cyn i’r driliau ddechrau, galwodd Llywydd Lithwania Dalia Grybauskaitė ar Gynghrair Gogledd yr Iwerydd i beidio â chaniatáu ynysu gwledydd y Baltig oddi wrth weddill yr aelod-wladwriaethau os bydd Rwsia yn penderfynu cipio Bwlch Suwalki. Ym mis Hydref 2017, cyhuddodd NATO Rwsia o guddio gwir faint yr ymarferion. Yn ôl NATO, roedd tua 100,000 o filwyr yn cymryd rhan i gyd.

Yn y cyfamser, NATO yn parhau cadw at Ddeddf Sefydlu 27 Mai 1997 ar Gysylltiadau Cydfuddiannol, Cydweithredu a Diogelwch rhwng NATO a Ffederasiwn Rwseg, lle mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau ymwrthod â lleoli lluoedd sylweddol yn Nwyrain Ewrop yn barhaol. Hefyd, dylai Rwsia arfer ymwrthod tebyg wrth leoli lluoedd milwrol mewn rhannau eraill o Ewrop. Nid yw anecsiad y Crimea, goresgyniad Donbas, cynnal ymarferion milwrol ger ffin cynghreiriaid NATO, ac yna ymosodiad ar raddfa lawn ar diriogaeth gyfan Wcráin yn enghreifftiau o ymataliad Rwsiaidd.

Beth i'w ddisgwyl nesaf?

Yn ôl y ffeithiau uchod, gall fod yn ddau senario ar gyfer cwestiwn Bwlch Suwalki. 

Mae cwrs gorau o ddigwyddiadau fydd cadw ffiniau modern. Hynny yw, y status quo yn y rhanbarth. Mae presenoldeb milwyr NATO ar diriogaeth yr Unol Baltig a Gwlad Pwyl yn dal i fod yn rhwystr yn erbyn gwrthdaro milwrol rhwng aelod-wledydd y Gynghrair a Ffederasiwn Rwseg. Hefyd, mae'r colledion Rwseg yn yr Wcrain neu'r ddealltwriaeth Rwsiaidd y gall unrhyw ymgais i baratoi'r ffordd i Kaliningrad ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf helpu i beidio â chaniatáu dechrau ymladd yn nhiriogaeth Lithwania a Gwlad Pwyl. Yn yr achos hwn, gyda chymorth NATO a'i aelod-wledydd, bydd y rhyfel yn dod i ben o fewn ffiniau Wcráin gyda'i fuddugoliaeth, a fydd yn atal breuddwydion imperialaidd Putin.

Mae y senario waethaf yw dechrau ymosodiad milwrol Rwseg ar Wlad Pwyl ac yna ar daleithiau'r Baltig. Mae'n hanfodol sôn bod 75.5% o Rwsiaid cymeradwyo o'r syniad o ymosodiad arfog ar y wlad ganlynol ar ôl Wcráin ac yn credu mai Gwlad Pwyl ddylai fod. Ar ben hynny, mae 86.6% o Rwsiaid yn cefnogi goresgyniad arfog Rwsia mewn gwledydd Ewropeaidd eraill. Ar yr un pryd, ailadroddodd teledu Rwseg nid yn unig unwaith na fyddant yn diwedd y goresgyniad hwn yn yr Wcrain. Suwalki Gap yw'r prif gyfeiriad ar gyfer trosglwyddo milwyr ac arfau i'r Taleithiau Baltig a Gwlad Pwyl. Hefyd, ar gyfer y gwledydd hyn, sy'n dibynnu ar gefnogaeth filwrol NATO, mae'r coridor yn parhau i fod y prif lwybr ar gyfer cyfathrebu daear gyda'r Cynghreiriaid.

Nid oes gan Rwsia ddigon o bobl eisoes i dalu am ryfel yn yr Wcrain. Mae symud cudd yn parhau yn Ffederasiwn Rwseg. Maent yn ceisio denu cyn-filwyr sydd â phrofiad ymladd. Ond ar yr un pryd, mae Putin yn gweld diffyg gallu NATO a phenderfyniad i helpu Wcráin. Nid yw'r Kremlin yn gweld unrhyw ymateb i'r disgyn o drôn milwrol yn Croatia a'r Rwseg ymosod ar ar longau yn chwifio baneri Rwmania a Panama, yn ogystal a troseddau o ofod awyr Sweden. Gallai hyn, ynghyd â’r ddealltwriaeth nad yw colli rhyfel NATO mor gywilyddus â cholli’r rhyfel â’r Wcráin, arwain at y penderfyniad i ddechrau rhyfel arall.

Rhaid i NATO ddangos ei fod yn warantwr diogelwch rhanbarth Ewro-Iwerydd ar hyn o bryd, gan ddefnyddio enghraifft yr Wcráin, sydd bob dydd yn ymladd ac yn colli ei phobl oherwydd bod yr Wcrain yn ymladd am werthoedd cyffredin gyda NATO a'r UE. Fel arall, dylai NATO baratoi ei hun i amddiffyn ei bwynt gwannaf - Suwalki Gap. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd