Cysylltu â ni

NATO

Mae diwygiadau milwrol Rwsia yn ymateb i ehangu NATO, meddai’r cadfridog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae mesurau milwrol newydd Rwsia yn ymateb i ehangu NATO a’r defnydd gan Kyiv o’r “Gorllewin ar y cyd”, i dalu rhyfel hybrid yn erbyn Rwsia, meddai’r cadfridog sydd newydd ei benodi sydd â gofal am weithrediadau milwrol Rwsia.

Ar ôl cael ei feirniadu gan y cyhoedd, gwnaeth Valery Gerasimov ei sylwadau cyhoeddus cyntaf ers 11 Ionawr, pan gyfaddefodd ei fod hefyd yn cael problemau gyda chynnull.

Mewn sylwadau a gyhoeddwyd nos Lun (23 Ionawr), dywedodd Gerasimov fod y diwygiadau milwrol, cyhoeddodd ganol mis Ionawr, wedi'i gymeradwyo gan Putin a gellid ei addasu i ymateb i fygythiadau diogelwch i Rwsia.

Dywedodd Gerasimov, sydd hefyd yn bennaeth milwrol staff cyffredinol Rwsia, fod bygythiadau o'r fath heddiw yn cynnwys dyheadau Cynghrair Gogledd yr Iwerydd i ehangu i'r Ffindir, Sweden a'r Wcráin, yn ogystal â defnyddio Wcráin i dalu rhyfel hybrid yn erbyn ein cenedl.

Ar ôl i Rwsia oresgyn yr Wcrain, gwnaeth y Ffindir a Sweden gais y llynedd i ymuno â Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd.

Bydd cynllun milwrol Moscow yn ychwanegu corfflu byddin at Karelia, ffin ogleddol Rwsia â’r Ffindir, yn ôl cynllun milwrol newydd Moscow.

Mae angen dwy ardal filwrol ychwanegol fel rhan o'r diwygiadau, Moscow a Leningrad. Roedd y rhain yn flaenorol yn rhan o Ardal Filwrol y Gorllewin cyn iddynt gael eu huno yn 2010.

hysbyseb

Bydd Rwsia yn creu tair uned reiffl modur yn yr Wcrain fel rhan o’i ffurfiannau arfau cyfun yn rhanbarthau Zaporizhzhia a Kherson. Mae'r rhain yn feysydd Moscow honni ei atodi ym mis Medi.

Dywedodd Gerasimov mai prif amcan y gwaith hwn oedd gwarantu amddiffyniad gwarantedig i sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol ein gwlad.

'GWEITHREDU YN ERBYN Y GORLLEWIN CYDWEITHREDOL helaeth'

Dywedodd Gerasimov nad oedd Rwsia erioed wedi profi cymaint o “ddwysedd mewn rhyfeloedd milwrol” a’i gorfodi i gynnal gweithrediadau sarhaus i sefydlogi’r sefyllfa.

Dywedodd Gerasimov fod "ein gwlad a'i llu arfog ar hyn o bryd yn gweithredu yn erbyn y Gorllewin cyfan."

Mae Rwsia wedi newid ei rhethreg am y rhyfel dros yr 11 mis diwethaf, gan ei symud o strategaeth i “ddadnazify a dadfilitareiddio” Wcráin i amddiffyniad yn erbyn Gorllewin ymosodol.

Mae'n cael ei alw'n ymddygiad ymosodol heb ei ysgogi gan Kyiv a'i gynghreiriaid Gorllewinol. Mae'r Gorllewin wedi bod yn anfon trymach arfau ac arfau i Wcráin er mwyn gwrthsefyll lluoedd Rwseg.

Mae Gerasimov ac arweinwyr y weinidogaeth amddiffyn wedi’u beirniadu’n hallt am eu hanawsterau lluosog ar ac oddi ar faes y gad, ac anallu Moscow i ennill ymgyrch yr oedd y Kremlin yn disgwyl y byddai’n cymryd ychydig oriau yn unig.

Cynnull y wlad tua 300,000 o bersonél ychwanegol ar gyfer y cwymp. Roedd yn anhrefnus.

Dywedodd Gerasimov nad oedd y system hyfforddi mobileiddio yn ei wlad wedi'i haddasu'n llawn i gysylltiadau economaidd modern. “Felly doedd gen i ddim dewis ond gwneud popeth yn gyflym.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd