Cysylltu â ni

NATO

Malais o Moscow: NATO yn rhybuddio am ryfela hybrid Rwsiaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Cyngor Gogledd yr Iwerydd, arweinyddiaeth wleidyddol cynghrair filwrol NATO, yn rhybuddio bod Rwsia yn cynyddu 'gweithgareddau malaen', yn amrywio o sabotage i ymosodiadau seiber a lledaeniad dadffurfiad. Daw ar adeg o bryder cynyddol am ymyrraeth Rwsia yn etholiad Senedd Ewrop, yn ôl y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Mae datganiad NATO yn honni bod aelodau’r gynghrair yn “bryderus iawn” “am weithgareddau malaen diweddar ar diriogaeth y cynghreiriaid”. Mae'n cyfeirio at ymchwilio a chyhuddo unigolion lluosog mewn cysylltiad â gweithgaredd gwladwriaethau gelyniaethus sy'n effeithio ar Tsiecia, Estonia, yr Almaen, Latfia, Lithwania, Gwlad Pwyl, a'r Deyrnas Unedig.


Disgrifir y digwyddiadau hyn fel “rhan o ymgyrch ddwys o weithgareddau y mae Rwsia yn parhau i’w cyflawni ar draws ardal Ewro-Iwerydd”, gan gynnwys ar diriogaeth NATO a thrwy ddirprwyon. Mae hyn yn cynnwys dadwybodaeth, difrodi, gweithredoedd trais, ymyrraeth seiber ac electronig, ymgyrchoedd dadffurfiad, a gweithrediadau hybrid eraill.

Dywed Cyngor Gogledd yr Iwerydd ei fod yn bryderus iawn am weithredoedd hybrid Rwsia a'r bygythiad y maent yn ei olygu i ddiogelwch NATO. “Rydyn ni’n cefnogi ac yn sefyll mewn undod â’r cynghreiriaid yr effeithir arnynt”, mae’r datganiad yn darllen.

“Byddwn yn gweithredu’n unigol ac ar y cyd i fynd i’r afael â’r camau hyn a byddwn yn parhau i gydgysylltu’n agos. Byddwn yn parhau i hybu ein gwytnwch ac i gymhwyso a gwella'r offer sydd ar gael inni i wrthsefyll a herio gweithredoedd hybrid Rwsiaidd a byddwn yn sicrhau bod y Gynghrair a'r Cynghreiriaid yn barod i atal ac amddiffyn rhag gweithredoedd neu ymosodiadau hybrid.

“Rydym yn condemnio ymddygiad Rwsia ac rydym yn galw ar Rwsia i gynnal ei rhwymedigaethau rhyngwladol, fel y mae cynghreiriaid [NATO] yn ei wneud. Ni fydd gweithredoedd Rwsia yn atal cynghreiriaid rhag parhau i gefnogi Wcráin”.

Mae bygythiad dadffurfiad Rwsiaidd yn lledaenu ar-lein yn bryder arbennig o ddifrifol ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd. Credir ei fod wedi gyrru penderfyniad y Comisiwn Ewropeaidd i gychwyn achos yn erbyn Meta, y cwmni Americanaidd y tu ôl i Facebook ac Instagram, am achosion posibl o dorri'r Ddeddf Gwasanaethau Digidol.

hysbyseb

Ofnir, heb fwy o adnoddau'n cael eu dyrannu gan y cawr technoleg i frwydro yn erbyn dadffurfiad a chamdriniaeth, y bydd uniondeb etholiad Senedd Ewrop yn cael ei danseilio, er budd ymgeiswyr o blaid Rwsia. Credir hefyd y bydd mwy o weithgarwch yn erbyn y Deyrnas Unedig yn debygol cyn etholiad cyffredinol Prydain yn ddiweddarach eleni ac ystyrir y bydd Rwsia yn ceisio dylanwadu ar ganlyniad etholiad arlywyddol America - ac y mae wedi ceisio o'r blaen.

Mae’r Kremlin yn honni ei fod yn yr Wcrain i bob pwrpas yn brwydro yn erbyn NATO wrth i’w aelodau hyfforddi ac arfogi lluoedd arfog yr Wcrain ac ariannu ymdrech ryfel y wlad. O ganlyniad, mae'n teimlo bod ganddo hawl lawn i gyflog rhyfel hybrid yn erbyn gwledydd y gynghrair filwrol y mae'n ei chyflwyno i bobl Rwsia fel bygythiad dirfodol i'w goroesiad fel cenedl.

Wrth gwrs, mae NATO hefyd yn anfon neges at ei aelod-wledydd a'u dinasyddion, eu bod, wrth gefnogi Wcráin, yn sefyll i fyny i Moscow - nid yn unig fel gweithred o undod ond mewn ymateb i fygythiad Rwsia i ni i gyd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd