Cysylltu â ni

NATO

NATO yn cytuno ar gymorth diogelwch a chynllun hyfforddi ar gyfer yr Wcrain

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Gweinidogion Amddiffyn NATO wedi cwblhau cyfarfod deuddydd i baratoi ar gyfer uwchgynhadledd y gynghrair yn Washington DC ym mis Gorffennaf. Buont yn trafod cryfhau ataliaeth ac amddiffyniad NATO a chefnogaeth i'r Wcráin. Cytunodd y gweinidogion ar gynllun ar sut y bydd NATO yn arwain y gwaith o gydlynu cymorth a hyfforddiant diogelwch.

“Bydd hyn yn caniatáu i arweinwyr NATO lansio’r ymdrech hon yn Uwchgynhadledd Washington ym mis Gorffennaf, gan roi ein cefnogaeth i’r Wcráin ar sylfaen gadarnach am flynyddoedd i ddod,” meddai Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg. Gyda gorchymyn yn Wiesbaden, yr Almaen, bydd NATO yn cydlynu rhoddion hyfforddiant ac offer, gyda bron i 700 o bersonél o wledydd y Cynghreiriaid a gwledydd partner yn cymryd rhan yn yr ymdrech hon.

Bydd NATO hefyd yn hwyluso logisteg offer ac yn darparu cefnogaeth i ddatblygiad hirdymor Lluoedd Arfog Wcráin. “Nid yw’r ymdrechion hyn yn gwneud NATO yn barti i’r gwrthdaro, ond byddant yn cynyddu ein cefnogaeth i’r Wcráin i gynnal ei hawl i hunanamddiffyn,” meddai’r Ysgrifennydd Cyffredinol.

Cytunodd gweinidogion amddiffyn hefyd ar opsiynau ymateb ar gyfer gweithredoedd gelyniaethus Rwsia yn erbyn Cynghreiriaid. Mae’r rhain yn cynnwys mwy o gyfnewid gwybodaeth, gwell amddiffyniad i seilwaith hanfodol, gan gynnwys tanfor ac yn y gofod seibr, a chyfyngiadau pellach ar weithredwyr cudd-wybodaeth Rwsiaidd. “Ni fydd ymgyrch Rwsia yn ein hatal rhag cefnogi’r Wcráin a byddwn yn parhau i amddiffyn ein tiriogaethau a’n poblogaethau yn erbyn unrhyw fath o weithredoedd gelyniaethus,” meddai Jens Stoltenberg. 

O ran ataliaeth ac amddiffyn, bu gweinidogion yn trafod cynlluniau amddiffyn newydd NATO, y mae cynllunwyr milwrol yn eu trosi'n ofynion pendant ar gyfer y lluoedd a'r galluoedd sydd eu hangen i amddiffyn y gynghrair. “Mae cynghreiriaid yn cynnig grymoedd i orchymyn NATO ar raddfa nas gwelwyd ers degawdau. Heddiw mae gennym ni 500,000 o filwyr parod iawn ar draws pob parth, sy'n sylweddol fwy na'r nod a osodwyd yn Uwchgynhadledd Madrid 2022," meddai'r Ysgrifennydd Cyffredinol.

Ychwanegodd eu bod yn buddsoddi mewn galluoedd allweddol, gan nodi “dros y pum mlynedd nesaf, mae Cynghreiriaid NATO ledled Ewrop a Chanada yn bwriadu caffael miloedd o systemau amddiffyn awyr a magnelau, 850 o awyrennau modern - pumed cenhedlaeth F-35 yn bennaf - a hefyd llawer o alluoedd pen uchel eraill." Mae NATO hefyd yn buddsoddi mewn arloesi, gan gynnwys dros biliwn o ddoleri yng Nghronfa Arloesedd NATO. Trafododd y gweinidogion Addewid Diwydiannol Amddiffyn newydd a fydd yn cynyddu cynhyrchiant milwrol ac yn cadarnhau cydweithrediad hirdymor gyda diwydiant. 

hysbyseb

Mewn cyfarfod o'r Grŵp Cynllunio Niwclear, bu gweinidogion amddiffyn hefyd yn trafod yr addasiad parhaus o alluoedd niwclear NATO. “Rydym yn Gynghrair niwclear – wedi ymrwymo i fod yn gyfrifol ac yn dryloyw. Ond yn glir yn ein penderfyniad i gadw heddwch, atal gorfodaeth, ac atal ymddygiad ymosodol, ”meddai Jens Stoltenberg.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd