Cysylltu â ni

NATO

NATO yn dewis Mark Rutte fel yr Ysgrifennydd Cyffredinol nesaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae Cyngor Gogledd yr Iwerydd wedi penderfynu penodi Prif Weinidog yr Iseldiroedd Mark Rutte yn Ysgrifennydd Cyffredinol nesaf NATO. Mae’n cymryd yr awenau ar adeg dyngedfennol yn nyfodol y gynghrair a chyda’r rhyfel chwerw yn yr Wcrain yn dal i sïo.

Mae Rutte, Prif Weinidog amser hir yn yr Iseldiroedd, yn olynu Jens Stoltenberg.

Bydd Rutte yn ymgymryd â’i swyddogaethau fel Ysgrifennydd Cyffredinol o 1 Hydref pan ddaw tymor Stoltenberg i ben ar ôl deng mlynedd wrth y llyw yn y Gynghrair.

Cafwyd ymateb cyflym gyda sylwadau gan yr uwch ASE David McAllister, Cadeirydd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop.

Dywedodd y dirprwy wrth y wefan hon, “Mae Mark Rutte yn drawsiwerydd gyda hanes profedig o adeiladu consensws llwyddiannus yn ogystal â chynghreiriad lleisiol o’r Wcráin yn ei frwydr yn erbyn rhyfel ymosodol Rwsia.

“Rwy’n croesawu ei ddewis fel Ysgrifennydd Cyffredinol NATO nesaf, ac rwy’n argyhoeddedig y bydd yn gweithio’n ddiwyd i amddiffyn NATO fel conglfaen ein cyd-ddiogelwch. 

“Yn yr un modd, rhaid i’r Undeb Ewropeaidd barhau yn ei ymdrech i gryfhau’r piler Ewropeaidd o fewn strwythurau NATO trwy wneud cyfraniad hyd yn oed yn fwy at ein hamddiffyniad cyffredin.”

hysbyseb

Ychwanegodd y cyn-filwr ASE, “Fel arweinydd profiadol aelod-wladwriaeth Ewropeaidd am bedair blynedd ar ddeg, Mr Rutte yw’r partner cywir o fewn NATO i gyflawni hynny’n union.”

Cyfarfu Stoltenberg, yn y cyfamser, ag Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, ym Mharis ddydd Llun i drafod paratoadau ar gyfer Uwchgynhadledd Washington ym mis Gorffennaf.

Canmolodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol “rôl allweddol Ffrainc yn y Gynghrair, gan gynnwys ei chyfraniadau at amddiffyn ar y cyd ar yr ochr ddwyreiniol gyda lleoliadau yn Rwmania ac Estonia.”

Diolchodd hefyd i'r Arlywydd Macron am gyfraniadau Ffrainc i blismona awyr NATO yn awyr y Baltig ac yn y parth morwrol. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd