RSSdiogelwch

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G. Dywedodd Huawei heddiw “Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i gymryd agwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, […]

Parhau Darllen

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

| Medi 28, 2019

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr. Mae pennaeth y cawr telathrebu Tsieineaidd, sy’n wynebu gwaharddiad yn yr Unol Daleithiau, wedi dweud ei fod yn agored i ddeialog gyda Washington a’i fod yn barod i “drwyddedu’r cyfan […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

| Awst 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, trwy ei Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, wedi dyrannu € 8.5 miliwn i gefnogi ymdrechion Sri Lankan i atal eithafiaeth dreisgar, adeiladu gwytnwch cymunedol, a hyrwyddo heddwch a goddefgarwch. Bydd hefyd yn cyfrannu at y broses adeiladu heddwch barhaus trwy i bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a ffoaduriaid ddychwelyd i'w tir. Mae'r dyraniad hwn […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Dod i rym o reolau llymach ar gyfer ffrwydron ac ymladd yn erbyn cyllido #Terrorism

#SecurityUnion - Dod i rym o reolau llymach ar gyfer ffrwydron ac ymladd yn erbyn cyllido #Terrorism

| Awst 2, 2019

Mae rheolau Ewropeaidd llymach ar ragflaenwyr ffrwydrol wedi dod i rym. Byddant yn helpu i atal gweithredoedd terfysgol trwy gyfyngu mynediad i sylweddau peryglus wrth gryfhau mesurau diogelwch a rheolaethau ar gyfer gwerthu cemegolion peryglus y gellir eu dargyfeirio ar gyfer cynhyrchu ffrwydron byrfyfyr. Bydd y mesurau newydd yn gwahardd sylweddau newydd, yn cysoni'r rheolau […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar fynd i'r afael ag ariannu terfysgwyr yn parhau i gynhyrchu canlyniadau

#SecurityUnion - Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar fynd i'r afael ag ariannu terfysgwyr yn parhau i gynhyrchu canlyniadau

| Gorffennaf 23, 2019

Mae cydweithredu rhwng yr UE a'r UD ar olrhain ariannu terfysgol wedi parhau i arwain at ganlyniadau cadarnhaol gyda thros 70,000 yn cael eu cynhyrchu rhwng 2016 a 2018 - rhai ohonynt yn allweddol wrth gyflwyno ymchwiliadau yn ymwneud ag ymosodiadau terfysgol ar bridd yr UE, gan gynnwys y rheini yn Stockholm , Barcelona a Turku. Yn ôl yr Adroddiad ar y Cyd, […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - UE yn cryfhau'r rheolau ar ffrwydron cartref ac yn ymladd yn erbyn ariannu terfysgwyr

#SecurityUnion - UE yn cryfhau'r rheolau ar ffrwydron cartref ac yn ymladd yn erbyn ariannu terfysgwyr

| Mehefin 17, 2019

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu dwy ffeil flaenoriaeth bwysig o dan yr Undeb Diogelwch sy'n cryfhau rheolau'r UE ar ragflaenwyr ffrwydron ac yn hwyluso mynediad at orfodaeth i wybodaeth ariannol. Bydd y rheolau wedi'u hatgyfnerthu ar ragflaenwyr ffrwydron yn sicrhau mesurau diogelu a rheolaethau cryfach, gan gynnwys ar-lein, ar werthu a marchnata'r cemegau peryglus, a ddefnyddiwyd i gynhyrchu […]

Parhau Darllen

Ewrop sy'n diogelu: Cynnydd da ar fynd i'r afael â #HybridThreats

Ewrop sy'n diogelu: Cynnydd da ar fynd i'r afael â #HybridThreats

| Efallai y 31, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r aelod-wladwriaethau wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i'r afael â bygythiadau hybrid trwy nifer o gamau gweithredu ar y cyd mewn ystod eang o sectorau i roi hwb sylweddol i alluoedd, yn dangos yr adroddiad diweddaraf a fabwysiadwyd gan y Comisiwn a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd. Y mesurau 22 a nodwyd o dan Fframwaith ar y Cyd 2016 ar gyfer Atal […]

Parhau Darllen