Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Chwech yn euog o lofruddiaeth ar gyfer bomiau ym Mrwsel yn 2016

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth llys yng Ngwlad Belg euogfarnu chwe dyn o lofruddiaeth a dau arall o gyhuddiadau terfysgaeth ddydd Mawrth (25 Gorffennaf) ar ôl achos llys mwyaf erioed y wlad yn ymwneud â bomiau Islamaidd 2016 ym Mrwsel a laddodd 32 o bobl.

Cafwyd y chwech, o 10 sy’n wynebu cyhuddiadau, yn euog o lofruddiaeth a cheisio llofruddio mewn cyd-destun terfysgol am eu rhan yn y bomio deuol ym maes awyr Brwsel a’r trydydd bom ar fetro’r ddinas ar 22 Mawrth, 2016.

Cafwyd hwy a dau arall hefyd yn euog o gymryd rhan yng ngweithgareddau sefydliad terfysgaeth. Cafwyd dau ddyn yn ddieuog.

Bydd gwrandawiadau ar wahân i benderfynu ar ddedfrydau yn cael eu cynnal ym mis Medi.

Fe wnaeth yr achos adfywio atgofion poenus i'r tua 1,000 o ddioddefwyr a gofrestrwyd i fod yn bresennol. Maent yn cynnwys y rhai a gollodd anwyliaid neu a anafwyd, a thystion i'r bomiau.

“Ie, bydd hyn yn helpu i droi tudalen,” meddai Pierre Bastin, a gollodd ei ferch Aline yn y bomio metro, pan ofynnwyd iddo a fyddai’r rheithfarnau yn ei helpu i ddelio â’i alar.

Diolchodd Pierre-Yves Desaive, a oedd yn agos at fomiau'r maes awyr, i'r rheithgor a eisteddodd trwy saith mis o dystiolaeth ddirdynnol yn aml.

"Maen nhw wedi gwneud eu dyletswydd i gymdeithas a nawr mae i fyny i gymdeithas i'w helpu," meddai.

hysbyseb

Ymhlith y rhai a gafwyd yn euog roedd Salah Abdeslam, y prif un a ddrwgdybir yn y prawf dros ymosodiadau Paris a laddodd 130 o bobl. Ar ffo ar ôl ffoi o brifddinas Ffrainc, cafodd ei atafaelu ym Mrwsel bedwar diwrnod cyn ymosodiadau Gwlad Belg.

Ymhlith y rhai eraill a gafwyd yn euog roedd Mohamed Abrini, a aeth i Faes Awyr Brwsel gyda dau fomiwr hunanladdiad ond a ffodd heb danio ei gês o ffrwydron, ac Osama Krayem o Sweden, sydd wedi’i gyhuddo o gynllunio i fod yn ail fomiwr ar fetro Brwsel.

Cafwyd Oussama Atar, sy’n cael ei weld fel arweinydd y grŵp ac y tybir ei fod wedi’i ladd yn Syria, hefyd yn euog.

Mae’r pedwar ymhlith chwech sydd eisoes wedi’u cyhuddo a gafwyd yn euog yn Ffrainc yn ystod ymosodiadau Tachwedd 2015 ym Mharis. Yn wahanol i'r treial Ffrengig sy'n dod i ben y llynedd gyda phenderfyniad gan banel o farnwyr, cafodd achos Brwsel ei setlo gan reithgor.

Daeth y 12 aelod o’r rheithgor i benderfyniad ddydd Llun ar ôl pythefnos ar eu pen eu hunain ar ddiwedd achos llys saith mis yn hen bencadlys NATO a sefydlwyd yn arbennig i gynnal achos llys bomio Brwsel.

Aeth y Barnwr Llywyddol Laurence Massart drwy'r rhestr o bron i 300 o gyhuddiadau gwahanol mewn munudau nos Fawrth ac yna treuliodd bum awr yn amlinellu rhesymeg y rheithgor.

Eisteddodd aelodau'r rheithgor yn wynebu'r cyhuddedig, saith ohonynt yn eistedd y tu ôl i sgriniau gwydr ac yn cael eu gwarchod gan swyddogion heddlu mewn balaclafas.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd