Cysylltu â ni

Amddiffyn

Yr UE a Montenegro yn cryfhau cydweithrediad ar wrthderfysgaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Undeb Ewropeaidd a Montenegro wedi arwyddo trefniant dwyochrog o'r newydd ar y Cydgynllun Gweithredu ar Wrthderfysgaeth. Bydd y trefniant yn cael ei lofnodi gan y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson, a Gweinidog Mewnol Montenegro, Danilo Šaranović. Nod y trefniant yw cryfhau cydweithrediad rhwng Montenegro a'r UE ar wrthderfysgaeth, yn ogystal ag ar atal ac atal eithafiaeth dreisgar. Bydd Montenegro a’r UE yn gweithio gyda’i gilydd i gael gwared ar gynnwys terfysgol ar-lein, ariannu terfysgaeth, rhagflaenwyr ffrwydron, gwytnwch endidau hanfodol a chefnogi Montenegro i alinio â deddfwriaeth yr UE ar wrthderfysgaeth. At hynny, ei nod yw cryfhau gallu Montenegro i orfodi'r gyfraith i ymdrin ag eithafiaeth ac ymchwiliadau sy'n ymwneud â therfysgaeth. Bydd yr UE yn parhau i gefnogi gweithrediad y trefniant drwy’r rhaglenni rhanbarthol a dwyochrog sydd eisoes ar waith. Mae hwn yn gam pellach yng ngweithrediad y Cynllun Gweithredu ar y Cyd ar Wrthderfysgaeth cytunwyd yn 2018 gyda phob partner yn y Balcanau Gorllewinol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd