RSSRadicalization

Y DU i gyflwyno telerau carchar llymach ar gyfer #Terrwyr euogfarnedig ar ôl ymosodiad London Bridge

Y DU i gyflwyno telerau carchar llymach ar gyfer #Terrwyr euogfarnedig ar ôl ymosodiad London Bridge

| Ionawr 22, 2020

Bydd Prydain yn cyflwyno dedfrydau carchar llymach ar gyfer terfysgwyr a gafwyd yn euog a byddant yn dod â’u rhyddhau’n gynnar fel rhan o gyfres o fesurau i gryfhau ei hymateb i derfysgaeth, meddai’r llywodraeth ddydd Mawrth (21 Ionawr), yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Addawodd y Prif Weinidog Boris Johnson wneud newidiadau ar ôl ymosodiad ger London Bridge ym mis Tachwedd lle gwnaeth Usman […]

Parhau Darllen

Ymladd #Terfysgaeth ar-lein: Fforwm Rhyngrwyd yr UE wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng ledled yr UE

Ymladd #Terfysgaeth ar-lein: Fforwm Rhyngrwyd yr UE wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng ledled yr UE

| Hydref 8, 2019

Ddoe (7 Hydref), mae cyfranogwyr Fforwm Rhyngrwyd 5th yr UE, a gynhaliwyd gan y Comisiynwyr Avramopoulos a King, wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng yr UE - ymateb cyflym i gynnwys lledaeniad firaol cynnwys eithafol terfysgol a threisgar ar-lein. Y Comisiwn Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a darparwyr gwasanaeth ar-lein, gan gynnwys Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Dropbox, JustPaste.it a […]

Parhau Darllen

#TerroristContentOnline - Mae ASEau yn cytuno i ddechrau trafodaethau gyda gwledydd yr UE

#TerroristContentOnline - Mae ASEau yn cytuno i ddechrau trafodaethau gyda gwledydd yr UE

| Medi 25, 2019

Cytunodd ASEau Rhyddid Sifil ddydd Mawrth (24 Medi) i ddechrau trafodaethau gyda gweinidogion yr UE ar reolau newydd yr UE i fynd i’r afael â lledaenu cynnwys terfysgol ar y rhyngrwyd. Yn ôl y ddeddfwriaeth ddrafft, bydd yn rhaid i gwmnïau rhyngrwyd sy'n cynnal cynnwys a uwchlwythwyd gan ddefnyddwyr (fel Facebook neu YouTube) sy'n cynnig eu gwasanaethau yn yr UE gael gwared ar […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

| Medi 12, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 4 miliwn ychwanegol i gefnogi'r cyfryngau, sefydliadau cymdeithas sifil, a dinasyddion gweithredol yn Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ac Uzbekistan i atal eithafiaeth dreisgar a gwrth-radicaleiddio. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi hyfforddiant a phroffesiynoli newyddiadurwyr, gweithredwyr a swyddogion y wasg lleol i gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel, wrth lwyfannau gwirio ffeithiau […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

| Awst 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, trwy ei Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, wedi dyrannu € 8.5 miliwn i gefnogi ymdrechion Sri Lankan i atal eithafiaeth dreisgar, adeiladu gwytnwch cymunedol, a hyrwyddo heddwch a goddefgarwch. Bydd hefyd yn cyfrannu at y broses adeiladu heddwch barhaus trwy i bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a ffoaduriaid ddychwelyd i'w tir. Mae'r dyraniad hwn […]

Parhau Darllen

Mae #Kazakhstan yn croesawu menywod yn ôl o #IslamicState, yn gynnes

Mae #Kazakhstan yn croesawu menywod yn ôl o #IslamicState, yn gynnes

| Awst 15, 2019

“Mae gan bawb hawl i wneud camgymeriad,” meddai Gulpari Farziyeva, 31, sydd mewn canolfan driniaeth yn Kazakhstan ar gyfer cyn-aelodau’r Wladwriaeth Islamaidd. Credyd Tara Todras-Whitehill am The New York Times Dywedodd y fenyw ifanc ei bod yn credu ei bod yn mynd ar wyliau yn Nhwrci, ond yn lle hynny cafodd ei hun yn Syria, twyllo, […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Dod i rym o reolau llymach ar gyfer ffrwydron ac ymladd yn erbyn cyllido #Terrorism

#SecurityUnion - Dod i rym o reolau llymach ar gyfer ffrwydron ac ymladd yn erbyn cyllido #Terrorism

| Awst 2, 2019

Mae rheolau Ewropeaidd llymach ar ragflaenwyr ffrwydrol wedi dod i rym. Byddant yn helpu i atal gweithredoedd terfysgol trwy gyfyngu mynediad i sylweddau peryglus wrth gryfhau mesurau diogelwch a rheolaethau ar gyfer gwerthu cemegolion peryglus y gellir eu dargyfeirio ar gyfer cynhyrchu ffrwydron byrfyfyr. Bydd y mesurau newydd yn gwahardd sylweddau newydd, yn cysoni'r rheolau […]

Parhau Darllen