Cyfrannwch

Mae'n anodd i fod yn cyfryngau annibynnol yn y byd heddiw.

Mae llawer o lywodraethau a sefydliadau'r UE yn cynnig cymorth ariannol, ond fel maen nhw'n dweud "Mae'n sy'n talu'r pibydd galwadau y dôn", a'r risg o dderbyn cymorth ariannol swyddogol yw bod un diwrnod gall y rhai sy'n rhoi'r gefnogaeth eisiau y gwir newid yn eu fersiwn o'r gwir.

Gohebydd UE yn annibynnol ac yn dibynnu ar hysbysebu, nawdd a rhoddion i ariannu ein gwaith.
Trwy gyfrannu at ein hymgyrch codi arian misol, byddwch yn ein helpu i aros yn annibynnol, lledaenu y gwirionedd ac yn cyrraedd cymaint o bobl ag y gallwn.

Bydd hyd yn oed rhodd € 1 yn cael ei werthfawrogi yn fawr. Os yw pob un ohonoch sy'n darllen hwn yn rhoi dim ond € 1, byddai ein cyllideb ar gyfer y mis cyfan yn cael eu bodloni! Cofiwch, rhywbeth bob amser yn well na dim, felly os gwelwch yn dda roi rhywbeth, fel y gallwn barhau i fod yn annibynnol ar gyfer cyfryngau gwell trafodaeth.

Ffyrdd o Donate: PayPal, Cerdyn Credyd, Cyfrif Banc

Alli 'n esmwyth wneud rhodd i ni gyda PayPal sydd yn gyflym, yn hawdd, yn ddiogel ac yn ddienw. Nid oes angen hyd yn oed i chi gael cyfrif PayPal i wneud rhodd, pob rhaid i chi ei wneud yw clicio ar fotwm rhodd, yna edrych am "Peidiwch gennych gyfrif PayPal? Defnyddiwch eich cerdyn credyd neu gyfrif banc.

Cliciwch ar "Parhau" er mwyn i chi wneud rhodd gyda'ch cerdyn credyd neu gyfrif banc. Dyna pa mor hawdd yw hi.
Diolch i chi am eich cefnogaeth! Gohebydd UE yn gwneud llawer yn well yn awr oherwydd chi!

Gwnewch Rhodd i Reporter UE Now