Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSEconomi

#EU - Mae Cytundeb Pysgodfeydd Moroco yn fuddiol i'r ddwy ochr, meddai grŵp hawliau dynol

#EU - Mae Cytundeb Pysgodfeydd Moroco yn fuddiol i'r ddwy ochr, meddai grŵp hawliau dynol

| Chwefror 16, 2018

Mae Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol heb Ffiniau (HRWF), wedi dweud bod Cytundeb Partneriaeth Pysgodfeydd yr UE-Moroco wedi dod â buddion ar gyfer y ddwy ochr, a bydd adnewyddu'r cytundeb yn rhoi cyfleoedd da i'r UE hyrwyddo hawliau dynol ym Moroco. "Mae'r Cytundeb Pysgodfeydd yn un o'r mecanweithiau pwysig lle mae pryderon [...]

Parhau Darllen

A ddylai banciau wahardd #Bitcoin?

A ddylai banciau wahardd #Bitcoin?

| Chwefror 15, 2018

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r cynnydd o Bitcoin wedi bod yn esboniadol gyda phawb sy'n ymddangos yn neidio ar y bandwagon hwn. Mae gwerth yr arian digidol hwn wedi taro'r penawdau eto yn ddiweddar, gyda llawer o fanciau yn gwahardd eu cwsmeriaid rhag prynu Bitcoin gyda'u cardiau credyd. Fodd bynnag, a yw hyn yn gam y dylai'r banciau fod yn ei gymryd? Neu [...]

Parhau Darllen

Rhagfyr 2017: #Eurozone masnach ryngwladol mewn nwyddau dros ben € 25.4bn - gweddill € 14.3bn ar gyfer UE-28

Rhagfyr 2017: #Eurozone masnach ryngwladol mewn nwyddau dros ben € 25.4bn - gweddill € 14.3bn ar gyfer UE-28

| Chwefror 15, 2018

Yr amcangyfrif cyntaf ar gyfer allforion nwyddau ardal yr ewro (EA-19) i weddill y byd ym mis Rhagfyr oedd 2017 € 180.7 biliwn, cynnydd o 1.0% o'i gymharu â mis Rhagfyr 2016 (€ 179bn). Roedd allforion o weddill y byd yn € 155.3bn, cynnydd o 2.5% o'i gymharu â mis Rhagfyr 2016 (€ 151bn). O ganlyniad, cofnododd yr ardal yr ewro [...]

Parhau Darllen

Will #Russia ymyrryd yn yr etholiadau Ewropeaidd 2019 sydd i ddod?

Will #Russia ymyrryd yn yr etholiadau Ewropeaidd 2019 sydd i ddod?

| Chwefror 13, 2018

Mae ymosodiad honnedig Rwsia yn y materion domestig o wladwriaethau sofran yn wybodaeth gyffredin bellach ar draws y byd, ac mae ei faint lawn yn dal i fod yn anhysbys. Deellir bod llaw gyfrinachol y wladwriaeth Rwsia wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o ymosodiadau seiber sy'n amrywio o sefydliadau cenedlaethol i bencadlys y pleidiau gwleidyddol, [...]

Parhau Darllen

Mae adroddiad y Comisiwn yn dweud #employment ac mae sefyllfa gymdeithasol yn parhau i wella yn yr UE

Mae adroddiad y Comisiwn yn dweud #employment ac mae sefyllfa gymdeithasol yn parhau i wella yn yr UE

| Chwefror 13, 2018

Gyda chymorth twf economaidd cryf, mae cyflogaeth yn yr UE yn cynyddu'n gryfach na'r disgwyl yn nhrydydd chwarter 2017 ac mae diweithdra yn cwympo o hyd yn ôl yr adroddiad chwarterol diweddaraf ar esblygiad y farchnad lafur, cyflogaeth a sefyllfa gymdeithasol yn Ewrop. Comisiynydd Mudility Labor, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Llafur Marianne [...]

Parhau Darllen

Mae pum cwmni cludo nwyddau rheilffyrdd newydd yn ymestyn rhyng-gysylltiad a gwella trin nwyddau trawsffiniol diolch i #HitRail

Mae pum cwmni cludo nwyddau rheilffyrdd newydd yn ymestyn rhyng-gysylltiad a gwella trin nwyddau trawsffiniol diolch i #HitRail

| Chwefror 12, 2018

Mae llu o gwsmeriaid newydd sy'n defnyddio cysylltedd Hit Rail a datrysiadau rhyngweithredu wedi gwella rhyng-gysylltiad Ymrwymiadau Rheilffyrdd Ewrop (Rwiau) a Rheolwyr Seilwaith (IMs), gan helpu i hwyluso symudiadau cludo nwyddau ar draws Ewrop. Mae pum contract newydd wedi eu llofnodi yn 2017 gyda chwmnïau o dair gwlad yn gweld seicsefydlu Hit Rail yn Rhwydwaith Preifat Rhithwir Hermes [...]

Parhau Darllen

Ehangiad eang ardal yr Ewro i barhau: #ECB

Ehangiad eang ardal yr Ewro i barhau: #ECB

| Chwefror 9, 2018 | 0 Sylwadau

Mae twf economaidd ardal yr ewro yn debygol o barhau heb ei gwblhau, dywedodd y Banc Canolog Ewropeaidd mewn bwletin economaidd rheolaidd ddydd Iau (8 Chwefror), sy'n gyson i raddau helaeth â'r rhagolygon a ddadorchuddiwyd ar ôl cyfarfod polisi mis Ionawr, yn ysgrifennu Balazs Koranyi. "Disgwylir i'r ehangiad economaidd bras a helaeth parhaus barhau y tu hwnt i'r tymor agos," yr ECB [...]

Parhau Darllen