RSSEconomi

Mesurau'r UE i sefydlogi incwm ffermwyr: Derbyn isel ynghyd â gor-ddigolledu, dywed archwilwyr

Mesurau'r UE i sefydlogi incwm ffermwyr: Derbyn isel ynghyd â gor-ddigolledu, dywed archwilwyr

| Rhagfyr 6, 2019

Dim ond yn rhannol y mae offerynnau’r UE sy’n helpu ffermwyr i yswirio eu hincwm yn erbyn prisiau sy’n gostwng a cholledion cynhyrchu wedi cyflawni eu hamcanion, ac mae eu derbyn yn parhau i fod yn isel ac yn anwastad, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Yn ogystal, nid yw rhai mesurau eithriadol wedi’u targedu’n iawn a gallant arwain at daliadau iawndal anghymesur, dyweder […]

Parhau Darllen

#Labour i dorri prisiau trên o draean

#Labour i dorri prisiau trên o draean

| Rhagfyr 3, 2019

Dywedodd Plaid Lafur Prydain y byddai’n torri tocynnau tymor y rheilffyrdd a phrisiau amser brig o draean, gan arbed mwy na £ 1,000 y flwyddyn i’r cymudwyr ar gyfartaledd, o dan ei chynllun i ddychwelyd gwasanaethau rheilffordd i berchnogaeth gyhoeddus os bydd yn ennill etholiad y mis hwn, ysgrifennodd Paul Sandle . Dywedodd y bydd y symud, a fydd yn berthnasol i reoleiddio […]

Parhau Darllen

Mae Ewropeaid yn dangos cefnogaeth uwch nag erioed i'r #Euro

Mae Ewropeaid yn dangos cefnogaeth uwch nag erioed i'r #Euro

| Rhagfyr 2, 2019

Mae mwy na thri o bob pedwar dinesydd yn credu bod yr arian sengl yn dda i'r Undeb Ewropeaidd, yn ôl canlyniadau diweddaraf yr Eurobaromedr. Dyma'r gefnogaeth uchaf ers i arolygon gychwyn yn 2002. Yn ôl canlyniadau’r arolwg Eurobaromedr diweddaraf ar ardal yr ewro, mae 76% o’r ymatebwyr yn credu bod yr arian sengl yn dda i […]

Parhau Darllen

#EUProgrammeForEmploymentAndSocialInnovation - € 200 miliwn ar gyfer sefydliadau microfinance a benthycwyr menter gymdeithasol ledled Ewrop

#EUProgrammeForEmploymentAndSocialInnovation - € 200 miliwn ar gyfer sefydliadau microfinance a benthycwyr menter gymdeithasol ledled Ewrop

| Rhagfyr 2, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd, y Gronfa Fuddsoddi Ewropeaidd (EIF), a Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi lansio cronfa fenthyciadau € 200 miliwn i gefnogi benthyca i ficro-fentrau a mentrau cymdeithasol o dan Raglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol yr UE (EaSI). . Wrth sôn am gronfa fenthyciadau newydd EaSI. Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen: “Rydyn ni wrth ein boddau […]

Parhau Darllen

'Dim ond bargen uchelgeisiol #Brexit fydd yn diogelu swyddi a dyfodol gwyrdd Prydain'

'Dim ond bargen uchelgeisiol #Brexit fydd yn diogelu swyddi a dyfodol gwyrdd Prydain'

| Tachwedd 27, 2019

Mae diwydiant yn galw ar y llywodraeth nesaf i roi sector wrth galon polisïau economaidd a masnach, a chytuno ar fargen Brexit uchelgeisiol i gyflawni uchelgeisiau twf gwyrdd y DU. Mae ffigurau newydd yn dangos y byddai tariffau yn dirywio gweithgynhyrchu'r DU, gyda 1.5 miliwn o gerbydau'n cael eu colli gan 2024 ar gost o £ 42.7 biliwn. Gall UK Automotive arwain i mewn […]

Parhau Darllen

Arbedwch #Bees a #Farmers, meddai cynghrair sefydliadau cymdeithas sifil 90

Arbedwch #Bees a #Farmers, meddai cynghrair sefydliadau cymdeithas sifil 90

| Tachwedd 27, 2019

Casglodd menter dinasyddion Bafaria, a oedd wedi torri record, 1.7 miliwn o lofnodion - neu 18% o'r dinasyddion cymwys - yn gynharach eleni i amddiffyn gwenyn a bioamrywiaeth. Wedi'i ysbrydoli gan y llwyddiant hwn, mae cynghrair o sefydliadau cymdeithas sifil 90 yn lansio Menter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI) o'r enw Save Bees and Farmers ar 25 Tachwedd. Nod y […]

Parhau Darllen

#SocialDialogue - dyfodol Ewrop

#SocialDialogue - dyfodol Ewrop

| Tachwedd 26, 2019

Bydd yr Awdurdod Llafur Ewropeaidd sydd newydd ei sefydlu a sefydlwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn canolbwyntio ar gryfhau cyd-ymddiriedaeth a hwyluso datblygu a gweithredu rheolau cyflogaeth ledled yr UE yn y ffordd fwyaf effeithlon a diogel. Mae rheidrwydd sefydlu’r Awdurdod yn deillio o drawsnewid y farchnad lafur fyd-eang oherwydd arloesedd technolegol, peryglon demograffig, hinsawdd […]

Parhau Darllen