RSSEconomi

Roedd swyddfa docynnau gros yr UE wedi gorffen EUR 7 biliwn yn 2017 am y drydedd flwyddyn yn olynol

Roedd swyddfa docynnau gros yr UE wedi gorffen EUR 7 biliwn yn 2017 am y drydedd flwyddyn yn olynol

| Gorffennaf 16, 2018

Yn seiliedig ar ddata dros dro, roedd GBO cronnus yn Aelod-wladwriaethau'r UE yn dod â meincnod EUR 7 biliwn unwaith eto, gan gyrraedd amcangyfrif o EUR 7.02 biliwn yn 2017. Wrth ollwng 0.3% ar y flwyddyn flaenorol, mae hyn yn dal i gynrychioli - nid wedi'i addasu ar gyfer chwyddiant - y trydydd lefel uchaf erioed wedi'i gofnodi. Gyda'r tocyn cyfartalog ar draws Ewrop [...]

Parhau Darllen

#ESDE - Datblygiadau Cyflogaeth a Chymdeithasol yn Ewrop: Mae adolygiad 2018 yn cadarnhau tueddiadau cadarnhaol ond yn amlygu sialensiau, yn enwedig yn gysylltiedig â #Ansawdd a #Digitalization

#ESDE - Datblygiadau Cyflogaeth a Chymdeithasol yn Ewrop: Mae adolygiad 2018 yn cadarnhau tueddiadau cadarnhaol ond yn amlygu sialensiau, yn enwedig yn gysylltiedig â #Ansawdd a #Digitalization

| Gorffennaf 16, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi rhifyn 2018 o'i adolygiad blynyddol o Gyflogaeth a Datblygiadau Cymdeithasol yn Ewrop (ESDE). Mae rhifyn eleni yn cadarnhau tueddiadau parhaol y farchnad lafur yn ogystal â sefyllfa gymdeithasol sy'n gwella. Cyrhaeddodd niferoedd y bobl mewn cyflogaeth lefelau cofnod newydd. Ar yr un pryd, rydym yn tystio i godi incwm gwario a [...]

Parhau Darllen

Gallai #Eurozone gyllideb fod yn amodol ar ddisgyblaeth - IMF's Lagarde

Gallai #Eurozone gyllideb fod yn amodol ar ddisgyblaeth - IMF's Lagarde

| Gorffennaf 10, 2018

Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr IMF, Christine Lagarde, ddydd Sadwrn (7 Gorffennaf) y gellid cynllunio cyllideb arfaethedig ar gyfer yr ardal ewro gydag amodau fel na fydd yn dod yn drosglwyddiad o wledydd cyfoethog i aelodau tlotach, yn ysgrifennu Leigh Thomas. Cytunodd arweinwyr Ffrainc a'r Almaen fis diwethaf ar gynnig am y fath [...]

Parhau Darllen

#AccidentalAmericans: Rhaid i'r UE sefyll hyd at yr Unol Daleithiau dros drethi dwbl o ddinasyddion yr UE #FACTA

#AccidentalAmericans: Rhaid i'r UE sefyll hyd at yr Unol Daleithiau dros drethi dwbl o ddinasyddion yr UE #FACTA

| Gorffennaf 9, 2018

Mae ASEau S & D wedi galw am i'r Comisiwn Ewropeaidd weithredu i ddiogelu dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a effeithir gan Ddeddf Cydymffurfio Treth Cyfrif Tramor yr Unol Daleithiau (FATCA). Yr Unol Daleithiau yw un o ddim ond dwy wlad yn y byd i drethu pobl yn seiliedig ar ddinasyddiaeth yn hytrach na lle preswyl. Llefarydd Grŵp S & D ar gyfer pwyllgor deisebau'r Senedd, [...]

Parhau Darllen

Diffygiaeth trap dyled Tsieina-sydd bellach yn bygwth Ewrop?

Diffygiaeth trap dyled Tsieina-sydd bellach yn bygwth Ewrop?

| Gorffennaf 7, 2018

Mae gwledydd Tsieina a 16 Canolog a Dwyrain Ewrop (yr hyn a elwir yn 16 + 1 Group) yn cyfarfod yn Sofia, y brifddinas Bwlgareg, i drafod ffyrdd i gydweithredu ymhellach. Gan ddibynnu ar yr hyn a gytunir yn y copa, gallai'r cyfarfod gael goblygiadau dwys i'r Undeb Ewropeaidd yn gyffredinol. 11 o wledydd 16 CEE yn UE [...]

Parhau Darllen

Pam Mwy o Gynlluniau Busnes i Symud i Ewrop mewn Ymateb i #Tariff

Pam Mwy o Gynlluniau Busnes i Symud i Ewrop mewn Ymateb i #Tariff

| Gorffennaf 6, 2018

Ysgogodd y cyflwyniad diweddar o dariffau gan lywodraeth yr UD ymateb gan yr Undeb Ewropeaidd. Cyflwynwyd tariffau newydd fel camau ataliol yn erbyn cynhyrchion yr Unol Daleithiau, gan achosi'r cynhyrchion hynny i fod yn llai cystadleuol yn y farchnad Ewropeaidd. Gallai'r symudiad fod yn gychwyn rhyfel masnach fwy gyda'r Unol Daleithiau, yn enwedig ers [...]

Parhau Darllen

Mae ASE yn dychwelyd cynigion #MobilityPackage i'r pwyllgor i'w hystyried ymhellach

Mae ASE yn dychwelyd cynigion #MobilityPackage i'r pwyllgor i'w hystyried ymhellach

| Gorffennaf 6, 2018

Gwrthododd ASEau ddiwygiadau arfaethedig i'r cynigion diwygio cludiant ffyrdd Pecyn Symudedd a'u cyfeirio yn ôl i'r Pwyllgor Trafnidiaeth i'w ailystyried. Mewn pleidlais ddydd Mercher, gwrthododd y Tŷ Llawn newidiadau i'r Pwyllgor Trafnidiaeth i'r cynigion ar ddiweddaru rheolau amser gorffwys gyrwyr, cabotage a phostio gyrwyr a'u cyfeirio yn ôl at y pwyllgor [...]

Parhau Darllen