RSSEconomi

#EIB yn cefnogi buddsoddiad € 4.8 biliwn mewn ardaloedd gwledig, trosglwyddo ynni, trafnidiaeth, a'r sector preifat

#EIB yn cefnogi buddsoddiad € 4.8 biliwn mewn ardaloedd gwledig, trosglwyddo ynni, trafnidiaeth, a'r sector preifat

| Gorffennaf 16, 2019

Cymeradwyodd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) heddiw (16 Gorffennaf) € 4.8 o gyllid newydd. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i brosiectau i wella cyfathrebu mewn rhanbarthau gwledig, cynyddu buddsoddiad sector preifat i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, a chyflymu'r newid i ynni glân, gan gynnwys cefnogaeth i gyfleuster pŵer solar mwyaf Ewrop. Cyfarfod misol Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB […]

Parhau Darllen

Gweinidogion amgylchedd a hinsawdd yr UE - rhaid i'r UE gyflymu polisi uchelgeisiol ar economi gylchol

Gweinidogion amgylchedd a hinsawdd yr UE - rhaid i'r UE gyflymu polisi uchelgeisiol ar economi gylchol

| Gorffennaf 15, 2019

Roedd ail ddiwrnod cyfarfod anffurfiol gweinidogion amgylchedd a hinsawdd yr UE yn canolbwyntio ar ehangu'r economi gylchol i ardaloedd newydd. Trafododd y gweinidogion yr atebion a gynigir gan yr economi gylchol i liniaru newid yn yr hinsawdd a rhwystro colli bioamrywiaeth. Cynhaliwyd cyfarfod anffurfiol gweinidogion yr amgylchedd / hinsawdd ar 11 a 12 Gorffennaf […]

Parhau Darllen

#Agriculture - Comisiwn yn rhoi arwydd daearyddol ar gyfer 'Tatws Newydd Ayrshire' yn y DU

#Agriculture - Comisiwn yn rhoi arwydd daearyddol ar gyfer 'Tatws Newydd Ayrshire' yn y DU

| Gorffennaf 11, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Ayrshire New Tatatoes' / 'Ayrshire Earlies' yn y gofrestr o Ddangosiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Mae'r cynnyrch sydd newydd ei warchod yn cael ei blannu, ei dyfu a'i gynaeafu yn sir Ayrshire yn Ne Orllewin yr Alban. Mae Ayrshire wedi bod wrth wraidd diwydiant tatws Prydain ers i'r cnwd gael ei dyfu […]

Parhau Darllen

Mae ar #USAgriculture angen 'Bargen Newydd' XNUMG ganrif.

Mae ar #USAgriculture angen 'Bargen Newydd' XNUMG ganrif.

| Gorffennaf 11, 2019

Mae'r rhain yn gyfnodau anodd mewn gwlad fferm. Glaw gwanwyn hanesyddol - 600% yn uwch na'r cyfartaledd mewn rhai mannau - caeau a chartrefi wedi'u gorlifo. Mae Adran Amaeth yr UD yn rhagweld mai cnydau ŷd a ffa soia eleni fydd y lleiaf mewn pedair blynedd, yn rhannol oherwydd oedi wrth blannu, ysgrifennwch Maywa Montenegro, Annie Shattuck a Joshua Sbicca. Hyd yn oed cyn y llifogydd, […]

Parhau Darllen

#ECForecast - 'Twf wedi'i gymylu gan ffactorau allanol' Rhagolygon Economaidd Haf 2019

#ECForecast - 'Twf wedi'i gymylu gan ffactorau allanol' Rhagolygon Economaidd Haf 2019

| Gorffennaf 10, 2019

Mae economi Ewrop yn parhau i gael ei chymylu gan ffactorau allanol gan gynnwys tensiynau masnach fyd-eang ac ansicrwydd geopolitical. Rhagwelir y bydd y sector gweithgynhyrchu, y mwyaf agored i fasnach ryngwladol, yn gwanhau yn ystod y flwyddyn. Mae'r rhagolwg CMC ar gyfer yr UE yn aros yr un fath yn 1.4% yn 2019 a 1.6% yn 2020. Bob amser yn awyddus i fod yn gaeth […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Mae #Eurozone yn croesawu #Croatia i ymuno â'r ewro yn 2023 cyn gynted â phosibl

Mae #Eurozone yn croesawu #Croatia i ymuno â'r ewro yn 2023 cyn gynted â phosibl

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Croatia wedi cyflwyno cais ffurfiol i ymuno â Mecanwaith Cyfradd Gyfnewid Ewrop (ERM-2), cam cynnar ar y llwybr i aelodaeth o arian yr ewro, dywedodd pennaeth yr Eurogroup o weinidogion cyllid parth ewro ddydd Llun (8 Gorffennaf), yn ysgrifennu Francesco Guarascio @fraguarascio. Gallai'r symudiad ganiatáu i'r wlad yn y Balcanau ymuno â'r ardal ewro, […]

Parhau Darllen