RSSEconomi

Mae arafu twf yn ardal yr ewro yn dychwelyd i'r arferol - #ECB

Mae arafu twf yn ardal yr ewro yn dychwelyd i'r arferol - #ECB

| Tachwedd 14, 2018

Mae twf ardal yr ewro yn dychwelyd i arferol ar ôl 2017 eithriadol ac mae'r arafu yn bennaf oherwydd galw allanol gwannach, meddai Is-lywydd Banc Canolog Ewrop, Luis de Guindos, ddydd Llun (12 Tachwedd), yn ysgrifennu Balazs Koranyi. Ychwanegodd fod cyflymder y farchnad negyddol o dwmpeli cyllideb yr Eidal yn gyfyngedig mor bell, ac yn dadlau bod [...]

Parhau Darllen

Yr UE yn gweithio ar bob lefel er mwyn osgoi cynyddu #Tdewisiadau Masnachu - #Juncker

Yr UE yn gweithio ar bob lefel er mwyn osgoi cynyddu #Tdewisiadau Masnachu - #Juncker

| Tachwedd 14, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn trafod gyda swyddogion White House ar bob lefel er mwyn osgoi cynyddu tensiynau masnach gyda'r Unol Daleithiau, dywedodd Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ddydd Llun (12 Tachwedd), yn ysgrifennu Paul Carrel. "Rydym yn gweithio ar bob lefel â'r Tŷ Gwyn," meddai Juncker wrth gynhadledd a gynhaliwyd gan y Sueddeutsche Zeitung, [...]

Parhau Darllen

#RailPassengerRights - Rheolau newydd i amddiffyn teithwyr yr Undeb Ewropeaidd yn well

#RailPassengerRights - Rheolau newydd i amddiffyn teithwyr yr Undeb Ewropeaidd yn well

| Tachwedd 14, 2018

Mae ASEau wedi'u gosod yn ôl rheolau newydd yn cryfhau hawliau teithwyr rheilffyrdd ar draws yr UE, gan gynnwys iawndal uwch rhag ofn a mwy o gymorth i bobl ag anableddau. Bob blwyddyn mae teithwyr yn teithio rhywfaint o 500 biliwn cilomedr ar rwydwaith rheilffyrdd Ewrop ac mae'r Senedd am sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn. Bydd ASEau yn pleidleisio i foderneiddio teithwyr rheilffyrdd [...]

Parhau Darllen

#DairyMarket - Llai o hanner y stociau powdr llaeth sgim

#DairyMarket - Llai o hanner y stociau powdr llaeth sgim

| Tachwedd 13, 2018

Mae hanner y powdr llaeth sgim wedi'i brynu i stoc cyhoeddus ers i 2015 (190,000 allan o dunelli 380,000) gael ei roi yn ôl i'r farchnad heb beryglu ei weithrediad ac adferiad y sector. Cynhaliwyd y gwerthiant tendr diweddaraf o dunelli 30,000 ar 8 Tachwedd. Yr adroddiad pris diweddaraf yr UE ar gyfer y farchnad laeth [...]

Parhau Darllen

#RailwaySafety - Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Bulgaria i #CourtOfJustice am fethu â throsi a chydymffurfio â rheolau'r UE

#RailwaySafety - Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Bulgaria i #CourtOfJustice am fethu â throsi a chydymffurfio â rheolau'r UE

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cyfeirio Bwlgaria i Lys Cyfiawnder yr UE am fethu â throsglwyddo'n gywir a gweithredu deddfwriaeth yr UE ar ddiogelwch rheilffyrdd (Cyfarwyddeb 2004 / 49 / EC). Mae'r Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sefydlu corff ymchwilio sy'n annibynnol yn ei sefydliad, strwythur cyfreithiol a gwneud penderfyniadau gan unrhyw ymgymeriad rheilffyrdd, rheolwr seilwaith, [...]

Parhau Darllen

#ParadisePapers - Mae'r Comisiwn yn dilyn gwyliau treth anghyfreithlon ar gyfer cychod a awyrennau

#ParadisePapers - Mae'r Comisiwn yn dilyn gwyliau treth anghyfreithlon ar gyfer cychod a awyrennau

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn wedi camu i fyny ei hagenda i fynd i'r afael ag osgoi treth yn y sectorau hwylio ac awyrennau drwy weithredu achosion torri ar doriadau treth sy'n cael eu cymhwyso yn y diwydiannau crefft pleser yr Eidal ac Ynys Manaw. Gall y darpariaethau hyn greu ystumiau mawr o gystadleuaeth, fel y tynnwyd sylw at gollyngiadau 'Paradise Papers' y llynedd. Yn [...]

Parhau Darllen

#InWorkPoverty - 'Mae gennym broblem enfawr o dlodi mewn gwaith ar gyfer ASE Urtasun menywod

#InWorkPoverty - 'Mae gennym broblem enfawr o dlodi mewn gwaith ar gyfer ASE Urtasun menywod

| Tachwedd 8, 2018

Tynnodd ASE sylw at astudiaeth ddiweddar Oxfam ar dlodi menywod yn y gweithle yn y gweithlu yn Ewrop. Mae'r astudiaeth yn tanlinellu'r sefyllfa sy'n wynebu menywod sy'n gweithio a'r ffyrdd y mae eu patrymau gwaith newidiol, y caledi a'r anfanteision y maent yn eu hwynebu yn arwain at dlodi er gwaethaf cyflogaeth. Mae'r adroddiad yn edrych ar yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu Ewrop [...]

Parhau Darllen