RSSEconomi

Mae ASEau yn cryfhau #EUFinancialWatchdogs

Mae ASEau yn cryfhau #EUFinancialWatchdogs

| Ebrill 19, 2019

Cymeradwyodd ASEau reolau yn cryfhau goruchwyliaeth ariannol yr UE sydd ei hangen ar gyfer marchnadoedd ariannol mwy diogel, ymladd gwyngalchu arian, a diogelu defnyddwyr. Mae'r gyfraith newydd, a fabwysiadwyd yn yr wythnos gan 521 o blaid, 70 yn erbyn, gyda 65 yn ymatal, a gytunwyd eisoes gyda gweinidogion yr UE ac a arweiniwyd trwy'r Senedd gan Othmar Karas (EPP, AT) a Pervenche Berès (S&D, FR), yn cynnwys […]

Parhau Darllen

#OLAF - Y Senedd yn paratoi ffordd ar gyfer brwydr fwy effeithiol yn erbyn twyll

#OLAF - Y Senedd yn paratoi ffordd ar gyfer brwydr fwy effeithiol yn erbyn twyll

| Ebrill 19, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu ei safbwynt negodi ar y darlleniad cyntaf ar ddiwygio'r Swyddfa Gwrth-dwyll Ewropeaidd (OLAF). “Rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig ar ein ffordd tuag at bolisi gwrth-dwyll cryfach ar lefel yr UE,” meddai Inge Gräßle ASE, cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Cyllidebau, a ysgrifennodd yr adroddiad. “Fe wnaethom gyrraedd consensws […]

Parhau Darllen

#BankingUnion - Y Senedd yn cymeradwyo rheolau i leihau risgiau i fanciau'r UE ac i ddiogelu trethdalwyr

#BankingUnion - Y Senedd yn cymeradwyo rheolau i leihau risgiau i fanciau'r UE ac i ddiogelu trethdalwyr

| Ebrill 19, 2019

Mabwysiadodd y Senedd gam sylweddol tuag at leihau risgiau yn y system fancio a sefydlu'r Undeb Bancio yr wythnos hon. Mae'r rheolau a gymeradwywyd gan y Senedd ac sydd eisoes wedi'u cytuno'n anffurfiol gydag aelod-wladwriaethau, yn ymwneud â gofynion darbodus i wneud banciau'n fwy gwydn. Dylai hyn helpu i roi hwb i economi'r UE drwy gynyddu capasiti benthyca a chreu mwy o gyfalaf hylifol […]

Parhau Darllen

#EUUSTrade - Y Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor i ddechrau trafodaethau gyda'r Unol Daleithiau

#EUUSTrade - Y Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor i ddechrau trafodaethau gyda'r Unol Daleithiau

| Ebrill 18, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu penderfyniad heddiw gan y Cyngor i fabwysiadu'r cyfarwyddebau trafod ar gyfer sgyrsiau masnach gyda'r Unol Daleithiau, gan barhau i gyflawni gweithrediad y Datganiad ar y Cyd y cytunwyd arno gan yr Arlywyddion Juncker a Trump ym mis Gorffennaf 2018. Rhoddodd Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd y golau gwyrdd i'r Comisiwn ddechrau trafodaethau ffurfiol […]

Parhau Darllen

Twf cyflog y DU ar ddegawd newydd yn uchel wrth i gyflogwyr logi yn wyneb #Brexit

Twf cyflog y DU ar ddegawd newydd yn uchel wrth i gyflogwyr logi yn wyneb #Brexit

| Ebrill 18, 2019

Tyfodd cyflog gweithwyr Prydain ar ei gyflymder cyflymaf mewn dros ddegawd wrth i gyflogwyr ymestyn eu sbri llogi, gan ychwanegu at yr arwyddion bod ansicrwydd am Brexit yn annog cwmnïau i gyflogi gweithwyr yn hytrach nag ymrwymo i fuddsoddiadau tymor hwy, ysgrifennu William Schomberg ac Andy Bruce . Yn cyferbynnu â darlleniadau araf eraill o economi Prydain, cododd cyfanswm yr enillion, gan gynnwys bonysau, […]

Parhau Darllen

#RoadSafety - Y Senedd yn cymeradwyo rheolau'r UE sy'n gofyn am dechnolegau achub bywyd mewn cerbydau

#RoadSafety - Y Senedd yn cymeradwyo rheolau'r UE sy'n gofyn am dechnolegau achub bywyd mewn cerbydau

| Ebrill 18, 2019

Mae defnyddwyr ffyrdd agored i niwed, fel beicwyr a cherddwyr, yn cyfrif am bron i hanner y dioddefwyr damweiniau ffordd © AP Images / yr Undeb Ewropeaidd-EP Bydd yn rhaid gosod nodweddion diogelwch fel cymorth cyflymder deallus a system brecio argyfwng uwch mewn cerbydau newydd o fis Mai ymlaen. 2022. “Mae'r gyfraith hon yn paratoi'r ffordd i arbed miloedd o fywydau yn y […]

Parhau Darllen

Gwneud y gorau o wybodaeth gysylltiedig ar # fudo a throseddu

Gwneud y gorau o wybodaeth gysylltiedig ar # fudo a throseddu

| Ebrill 17, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi rhoi'r golau gwyrdd terfynol i ddau ddarn o ddeddfwriaeth sy'n cysylltu saith system wybodaeth a ddefnyddir gan orfodi'r gyfraith a gwarchodwyr ffiniau. Drwy gysylltu darnau a darnau sydd eisoes wedi'u storio yn yr holl gronfeydd data hyn, bydd troseddwyr yn ei chael yn fwy anodd i ddianc rhag cyfiawnder, ac ni fydd y rheini sydd yn yr UE yn anghyfreithlon […]

Parhau Darllen