RSSEconomi

Mae #Yubo yn codi'r addewidion ar gyfer cyfryngau cymdeithasol sefydledig

Mae #Yubo yn codi'r addewidion ar gyfer cyfryngau cymdeithasol sefydledig

| Rhagfyr 12, 2019

Gyda'r cyhoeddiad bod app cychwyn a gwneud ffrindiau o Ffrainc, Yubo, wedi codi € 11.2 miliwn mewn cronfeydd ffres gan gwmnïau ecwiti preifat mawr yn Ffrainc, mae wedi dod yn amlwg iawn bod y farchnad ddigidol yn cael newid sylfaenol - un a fydd yn gweld newid o gwarchod ymhlith yr apiau cyfryngau cymdeithasol blaenllaw ac ailddiffinio'r hyn yw […]

Parhau Darllen

Efelychu Ewrop yn Ninas #Huawei, #China

Efelychu Ewrop yn Ninas #Huawei, #China

| Rhagfyr 10, 2019

Gorfodwyd Google i atal trwydded Android Huawei yn gynharach eleni ar ôl i’r cwmni Tsieineaidd gael ei ychwanegu at Restr Endid llywodraeth yr UD, sy’n atal cwmnïau Americanaidd rhag gwneud busnes â nhw. Mae'n deillio o ofnau bod dyfeisiau a gwasanaethau Huawei yn cael eu defnyddio gan lywodraeth China fel offer gwyliadwriaeth gyfrinachol, fodd bynnag dim tystiolaeth […]

Parhau Darllen

A fydd rhyfel fasnach #US - #China yn cadw'r #Euro i fynd?

A fydd rhyfel fasnach #US - #China yn cadw'r #Euro i fynd?

| Rhagfyr 9, 2019

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am wleidyddiaeth a'u dylanwad ar fasnachu forex. Gall gweithredoedd gwleidyddion dylanwadol yn yr UD, Ewrop, ac ardaloedd eraill sydd ag economïau mawr ac arwyddocaol effeithio ar gyfraddau cyfnewid o ddydd i ddydd. Ac yn naturiol, gall gweithredoedd a gwrthdaro mwy gael mwy o effaith. Er enghraifft, yn ôl ym mis Chwefror UE […]

Parhau Darllen

Mae gweinidogion yr UE yn beirniadu memorandwm diweddar rhwng #Libya a #Turkey ar y #EasternMediterranean

Mae gweinidogion yr UE yn beirniadu memorandwm diweddar rhwng #Libya a #Turkey ar y #EasternMediterranean

| Rhagfyr 9, 2019

Gan gyrraedd Cyngor Materion Tramor yr UE heddiw (9 Rhagfyr), gofynnwyd i Josep Borrell Fontelles, Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch ac Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd am y memorandwm diweddar rhwng Twrci a Libya a fyddai’n rhoi mynediad i gystadleuaeth a ymleddir. parth ar draws Môr y Canoldir. Y memorandwm cyd-ddealltwriaeth ar forwrol […]

Parhau Darllen

'Mae'r risg y bydd #Brexit yn digwydd heb fargen wedi'i chadarnhau yn dal i fodoli' Phil Hogan

'Mae'r risg y bydd #Brexit yn digwydd heb fargen wedi'i chadarnhau yn dal i fodoli' Phil Hogan

| Rhagfyr 6, 2019

Wrth siarad yn ei ddigwyddiad cyntaf yn Iwerddon fel y Comisiynydd Masnach Ewropeaidd (6 Rhagfyr), aeth Phil Hogan i'r afael â'r hyn a ddisgrifiodd fel cwestiwn 'ymddangosiadol ddiddiwedd' Brexit, yn ogystal â materion masnach dybryd eraill. Mae Hogan yn gobeithio y bydd etholiad cyffredinol y DU yr wythnos nesaf yn darparu eglurder a dadflocio parlys. Dywedodd wrth fusnes Gwyddelig […]

Parhau Darllen

Mesurau'r UE i sefydlogi incwm ffermwyr: Derbyn isel ynghyd â gor-ddigolledu, dywed archwilwyr

Mesurau'r UE i sefydlogi incwm ffermwyr: Derbyn isel ynghyd â gor-ddigolledu, dywed archwilwyr

| Rhagfyr 6, 2019

Dim ond yn rhannol y mae offerynnau’r UE sy’n helpu ffermwyr i yswirio eu hincwm yn erbyn prisiau sy’n gostwng a cholledion cynhyrchu wedi cyflawni eu hamcanion, ac mae eu derbyn yn parhau i fod yn isel ac yn anwastad, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Yn ogystal, nid yw rhai mesurau eithriadol wedi’u targedu’n iawn a gallant arwain at daliadau iawndal anghymesur, dyweder […]

Parhau Darllen

#Labour i dorri prisiau trên o draean

#Labour i dorri prisiau trên o draean

| Rhagfyr 3, 2019

Dywedodd Plaid Lafur Prydain y byddai’n torri tocynnau tymor y rheilffyrdd a phrisiau amser brig o draean, gan arbed mwy na £ 1,000 y flwyddyn i’r cymudwyr ar gyfartaledd, o dan ei chynllun i ddychwelyd gwasanaethau rheilffordd i berchnogaeth gyhoeddus os bydd yn ennill etholiad y mis hwn, ysgrifennodd Paul Sandle . Dywedodd y bydd y symud, a fydd yn berthnasol i reoleiddio […]

Parhau Darllen