RSSEconomi

Llygredd # Wcreineg mewn seilwaith? Pa ganlyniadau ar gyfer arian #EU?

Llygredd # Wcreineg mewn seilwaith? Pa ganlyniadau ar gyfer arian #EU?

| Chwefror 19, 2020

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn darparu adnoddau ariannol i Wcráin ar gyfer diwygio a datblygu economaidd. Mae Wcráin ar groesffordd llawer o goridorau cludo sy'n cysylltu Ewrop â gwledydd eraill. Mae datblygu coridorau cludo ar gyfer gwahanol ddulliau cludo yn dasg bwysig i swyddogion Wcrain. Yn gyffredinol, mae'r UE a'i sefydliadau ariannol yn darparu Wcráin […]

Parhau Darllen

Comisiynydd Hogan yn cyhoeddi pecyn #Transparency newydd

Comisiynydd Hogan yn cyhoeddi pecyn #Transparency newydd

| Chwefror 19, 2020

Ar 18 Chwefror, cyhoeddodd y Comisiynydd Masnach Phil Hogan (yn y llun) ei fwriad i gynyddu ymrwymiadau tryloywder y Comisiwn Ewropeaidd ymhellach trwy, ymhlith eraill, adrodd yn systematig ar waith yr holl bwyllgorau a sefydlwyd o dan gytundebau masnach yr UE. Wrth siarad â chynrychiolwyr cymdeithas sifil ym Mrwsel, dywedodd y Comisiynydd Hogan: “Yr UE eisoes yw cyhoedd mwyaf tryloyw y byd […]

Parhau Darllen

#FairTaxation - Rhestr ddiweddariadau'r UE o #TaxJurisdictions anweithredol

#FairTaxation - Rhestr ddiweddariadau'r UE o #TaxJurisdictions anweithredol

| Chwefror 18, 2020

Diweddarodd gweinidogion cyllid yr UE heddiw (18 Chwefror) restr yr UE o awdurdodaethau treth anweithredol. Mae pedair gwlad neu diriogaeth - Ynysoedd Cayman, Palau, Panama a Seychelles - wedi cael eu hychwanegu at y rhestr o awdurdodaethau treth anweithredol, gan iddynt fethu â chydymffurfio â'r safonau gofynnol o fewn y dyddiad cau. Mae'r rhain yn ymuno â'r wyth awdurdodaeth - Samoa Americanaidd, Fiji, […]

Parhau Darllen

Ni fydd Prydain yn gwrando ar reolau'r UE i ennill #FreeTrade - PM aide

Ni fydd Prydain yn gwrando ar reolau'r UE i ennill #FreeTrade - PM aide

| Chwefror 18, 2020

Ni fydd Prydain yn cael ei bygwth dilyn rheolau’r UE yn y dyfodol trwy sôn am rwygiadau economaidd ac mae’n barod i fasnachu gyda’r bloc ar delerau rhyngwladol sylfaenol os oes angen, meddai cynghorydd Ewrop y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Llun (17 Chwefror), ysgrifennwch Gabriela Baczynska a John Chalmers. Gadawodd Prydain yr UE y mis diwethaf […]

Parhau Darllen

Mae #UKFinanceMinister newydd yn cadw dyddiad cyllideb 11 Mawrth

Mae #UKFinanceMinister newydd yn cadw dyddiad cyllideb 11 Mawrth

| Chwefror 18, 2020

Dywedodd gweinidog cyllid newydd Prydain, Rishi Sunak, y bydd yn glynu wrth y dyddiad 11 Mawrth ar gyfer cyllideb gyntaf y llywodraeth ar ôl Brexit, gan chwalu dyfalu y byddai'r cynlluniau, sy'n debygol o olygu cynnydd mawr mewn gwariant, yn cael eu gohirio, ysgrifennwch Elizabeth Howcroft, Sarah Young a Andy Bruce. Rhagflaenydd Sunak, Sajid Javid (yn y llun), a oedd eisoes yn gweithio ar […]

Parhau Darllen

#EuropeanParliament yr wythnos hon: #AI #DrinkingWater #EULongTermBudget

#EuropeanParliament yr wythnos hon: #AI #DrinkingWater #EULongTermBudget

| Chwefror 18, 2020

Mae effaith deallusrwydd artiffisial a rheolau newydd ar ansawdd dŵr ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy yn Senedd Ewrop yr wythnos hon. Ddydd Iau (20 Chwefror), bydd Llywydd y Senedd David Sassoli yn amlinellu blaenoriaethau’r Senedd a’i safbwynt ar gyllideb hirdymor yr UE i arweinwyr yr UE. Mae’r arlywydd wedi dweud bod y cynnig ar […]

Parhau Darllen

#Coronavirus - 'Rydym wedi cymryd mesurau cryf a chynhwysfawr' Llysgennad Cao Zhongming

#Coronavirus - 'Rydym wedi cymryd mesurau cryf a chynhwysfawr' Llysgennad Cao Zhongming

| Chwefror 13, 2020

Cyn cyfarfod anghyffredin heddiw (13 Chwefror) o weinidogion iechyd Ewropeaidd i drafod yr achosion o COVID-19 (coronafirws) a mesurau cysylltiedig, cyfarfu Gohebydd yr UE â Llysgennad Tsieineaidd Cao Zhongming, i ddarganfod mwy am ymateb China a sut roedd yn cydweithio â partneriaid rhyngwladol. C: Pa fesurau y mae Tsieina wedi'u cymryd mewn ymateb i Covid-19? Mae achos sydyn Covid-19 yn her […]

Parhau Darllen