Cysylltu â ni

Economi

Obama a Samaras Gwlad Groeg yn trafod ddiwygiadau economaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

 Antonis Samaras a'r Arlywydd Obama yn ysgwyd llaw (Delweddau AP)

Yn ystod cyfarfod awr o hyd gyda Phrif Weinidog Gwlad Groeg, Antonis Samaras, yn Swyddfa Oval y Tŷ Gwyn ar 8 Awst, trafododd Arlywydd yr UD Barack Obama y berthynas rhwng yr Unol Daleithiau a Gwlad Groeg a chadarnhaodd gefnogaeth barhaus yr Unol Daleithiau i ymdrechion Gwlad Groeg i adfer ei heconomi i ffyniant. .

Bu'r ddau arweinydd hefyd yn trafod cydweithredu ar ystod eang o fuddiannau a heriau i'r ddwy ochr, gan gynnwys amddiffyn, y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig, ymdrechion gwrthderfysgaeth, rhagolygon ar gyfer setliad yng Nghyprus, a datblygiadau yn y rhanbarth, Gogledd Affrica a Syria, yr Dywedodd y Tŷ Gwyn mewn datganiad a baratowyd.

Cyn ei gyfarfod prynhawn gyda’r arlywydd, cyfarfu Samaras â’r Ysgrifennydd Gwladol John Kerry. Dywedodd llefarydd ar ran Adran y Wladwriaeth, Jen Psaki, wrth newyddiadurwyr mewn sesiwn friffio i’r wasg fod Kerry “yn cydnabod y diwygiadau anodd ond hanfodol y mae Gwlad Groeg yn eu cymryd i adfer hyder y farchnad a thanio twf economaidd.”

hysbyseb

Economi

Safle'r UE mewn masnach fyd-eang mewn ffigurau

cyhoeddwyd

on

Dewch o hyd i ffigurau allweddol am fasnach yr UE â'r byd yn ein ffeithlun: allforion, mewnforion, nifer y swyddi cysylltiedig yn yr UE a mwy, Economi.

Infograffig yn egluro masnach fyd-eang
Allforion ac mewnforion ar raddfa fyd-eang  

Mae'r UE wedi bod bob amser hyrwyddo masnach: nid yn unig trwy gael gwared ar rwystrau i fasnach rhwng gwledydd yr UE, ond hefyd trwy annog gwledydd eraill i fasnachu gyda'r UE. Yn 2019, roedd allforion yr UE yn cynrychioli 15.6% o allforion byd-eang a mewnforion yr UE 13.9%, gan ei wneud un o chwaraewyr masnach mwyaf y byd ochr yn ochr â'r Unol Daleithiau a Tsieina.

cytundebau masnach

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae gan yr UE tua 130 cytundebau masnach ar waith, yn yr arfaeth neu yn y broses o gael ei fabwysiadu neu ei drafod.

Mae cytundebau masnach nid yn unig yn gyfle i leihau tariffau, ond hefyd i gael ein partneriaid i gydnabod safonau ansawdd a diogelwch yr UE, ac i barchu cynhyrchion sydd â dynodiad tarddiad gwarchodedig, fel siampên neu gaws Roquefort. Mae hyn yn bwysig iawn gan fod cynhyrchion bwyd Ewropeaidd yn mwynhau enw da ledled y byd am ragoriaeth a thraddodiad.

Infograffig yn egluro masnach fyd-eang

Mae'r UE hefyd yn defnyddio cytundebau masnach i osod safonau ar gyfer yr amgylchedd a llafur, er enghraifft er mwyn osgoi mewnforio cynhyrchion a gynhyrchir gan ddefnyddio llafur plant.

Y cytundeb masnach diweddaraf UE a lofnodwyd oedd gyda Vietnam yn 2020, a fabwysiadodd y Senedd ym mis Chwefror 2020, ond mae llawer o rai eraill yn cael eu trafod. Yn ogystal, ym mis Ebrill 2021, cymeradwyodd y Senedd y Cytundeb masnach a chydweithrediad yr UE-DU.

hysbyseb

Mewnforion ac allforion yr UE

Infograffig yn egluro masnach fyd-eang
Infograffig ar fewnforion yr UE ac allforio nwyddau yn 2020  

Mae cwmnïau Ewropeaidd nid yn unig yn elwa o arbedion maint y mae bod yn rhan o farchnad sengl fwyaf y byd yn eu golygu, ond hefyd o gytundebau masnach sy'n galluogi mentrau'r UE i allforio llawer o'u gwasanaethau a'u nwyddau. Ar yr un pryd mae'n rhaid i gwmnïau tramor sydd am allforio i'r UE fodloni'r un safonau uchel â chwmnïau lleol felly nid oes unrhyw risg y bydd cwmnïau o'r tu allan i'r UE yn cystadlu'n torri corneli.

Gostyngodd allforion yr UE lai na mewnforion ac o ganlyniad cynyddodd y balans masnach o € 192 biliwn yn 2019 i € 217 biliwn yn 2020, cynnydd sylweddol. Prif bartner yr UE ar gyfer allforion yn 2020 a 2021 oedd yr Unol Daleithiau ac ar gyfer mewnforion Tsieina yn 2020 a'r DU yn 2021.


Daeth Unol Daleithiau parhau i fod y gyrchfan fwyaf cyffredin ar gyfer nwyddau a allforiwyd o'r UE yn 2020 gyda chyfran o 18.3%. Y Deyrnas Unedig oedd yr ail gyrchfan fwyaf ar gyfer allforion yr UE (14.4% o gyfanswm yr UE), ac yna Tsieina (10.5%).

Infograffig yn egluro masnach fyd-eang
Infograffig: allforion gwledydd yr UE  

Mae masnach â gwledydd y tu allan i'r UE wedi arwain at greu miliynau o swyddi yn Ewrop. Amcangyfrifodd y Comisiwn Ewropeaidd fod 2017 miliwn o swyddi yn gysylltiedig â masnach â gwledydd y tu allan i'r UE yn 36about. Mae bod yn yr un farchnad sengl hefyd wedi arwain at fwy o fasnach rhwng gwledydd yr UE.

Yn ogystal, mae mewnforio nwyddau a gwasanaethau o'r tu allan i'r UE wedi gorfodi cwmnïau Ewropeaidd i fod yn fwy cystadleuol, gan gynnig mwy o ddewis a phrisiau is i ddefnyddwyr. Mae un rhan o bump o'r swyddi a gefnogir gan allforio wedi'u lleoli mewn aelod-wladwriaeth wahanol i'r un sy'n allforio.

Map rhyngweithiol: Faint o swyddi sy'n cael eu cefnogi gan allforion yn eich gwlad?

Yn ogystal, mae mewnforio nwyddau a gwasanaethau o'r tu allan i'r UE wedi gorfodi cwmnïau Ewropeaidd i fod yn fwy cystadleuol, tra'n cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a phrisiau is.

Infograffig yn egluro masnach fyd-eang
Infograffig ar nifer y swyddi UE sy'n gysylltiedig â masnach  

Mwy am globaleiddio a'r UE

Darganfyddwch fwy am fasnach fyd-eang 

Parhau Darllen

Bancio

Dirywiad a chwymp agos Monte dei Paschi o'r Eidal, banc hynaf y byd

cyhoeddwyd

on

By

Golygfa o logo Monte dei Paschi di Siena (MPS), y banc hynaf yn y byd, sy'n wynebu layoffs enfawr fel rhan o uno corfforaethol wedi'i gynllunio, yn Siena, yr Eidal, Awst 11, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 11, 2021. REUTERS / Jennifer Lorenzini

Golygfa o logo Monte dei Paschi di Siena (MPS), y banc hynaf yn y byd, sy'n wynebu layoffs enfawr fel rhan o uno corfforaethol wedi'i gynllunio, yn Siena, yr Eidal. REUTERS / Jennifer Lorenzini

Bedair blynedd ar ôl gwario € 5.4 biliwn ($ 6.3bn) i'w achub, mae Rhufain mewn trafodaethau i werthu Monte dei Paschi (BMPS.MI) i UniCredit (CRDI.MI) a thorri ei gyfran o 64% ym manc Tuscan, yn ysgrifennu Valentina Za, Reuters.

Dyma linell amser o ddigwyddiadau allweddol yn hanes diweddar Monte dei Paschi (MPS), sydd wedi'i gwneud yn epitome hunllef bancio'r Eidal.

hysbyseb

TACHWEDD 2007 - MPS yn prynu Antonveneta gan Santander (SAN.MC) am € 9bn mewn arian parod, ychydig fisoedd ar ôl i fanc Sbaen dalu € 6.6bn i fenthyciwr rhanbarthol yr Eidal.

IONAWR 2008 - MPS yn cyhoeddi mater hawliau € 5bn, offeryn ariannol trosadwy € 1bn o'r enw Fresh 2008, € 2bn mewn bondiau cyfalaf hybrid israddedig a benthyciad pont € 1.95bn i ariannu bargen Antonveneta.

MAWRTH 2008 - Mae Banc yr Eidal, dan arweiniad Mario Draghi, yn cymeradwyo trosfeddiannu Antonveneta yn amodol ar i MPS ailadeiladu ei brifddinas.

hysbyseb

MAWRTH 2009 - Mae MPS yn gwerthu € 1.9bn mewn bondiau arbennig i Drysorlys yr Eidal i ddod â’i chyllid i ben.

GORFFENNAF 2011 - Mae MPS yn codi € 2.15bn mewn mater hawliau cyn canlyniadau profion straen Ewropeaidd.

MEDI 2011 - Mae Banc yr Eidal yn darparu € 6bn mewn hylifedd brys i MPS trwy fargeinion repo wrth i argyfwng dyled sofran parth yr ewro waethygu.

RHAGFYR 2011 - Mae Awdurdod Bancio Ewrop yn gosod diffyg cyfalaf MPS ar 3.267 biliwn ewro fel rhan o argymhelliad cyffredinol i 71 o fenthycwyr roi hwb i'w cronfeydd cyfalaf.

CHWEFROR 2012 - Mae MPS yn torri ei anghenion cyfalaf o € 1bn trwy drosi offerynnau cyfalaf hybrid yn gyfranddaliadau.

MAWRTH 2012 - Mae MPS yn postio colled o € 4.7bn yn 2011 ar ôl i biliynau o ewyllys da ysgrifennu ar fargeinion gan gynnwys Antonveneta.

MAI 2012 - Heddlu’r Eidal yn chwilio pencadlys MPS wrth i erlynwyr ymchwilio i weld a oedd yn camarwain rheoleiddwyr ynghylch caffaeliad Antonveneta.

MEHEFIN 2012 - Dywed MPS fod angen € 1.3bn mewn cyfalaf arno i gydymffurfio ag argymhelliad EBA.

MEHEFIN 2012 - Mae MPS yn gofyn i Drysorlys yr Eidal danysgrifennu hyd at € 2bn arall mewn bondiau arbennig.

HYDREF 2012 - Mae cyfranddalwyr yn cymeradwyo mater cyfranddaliadau € 1bn wedi'i anelu at fuddsoddwyr newydd.

CHWEFROR 2013 - Dywed MPS fod colledion sy'n deillio o dri masnach deilliadau 2006-09 yn dod i gyfanswm o € 730m.

MAWRTH 2013 - MPS yn colli € 3.17bn yn 2012, wedi'i daro gan brisiau plymio ar ei daliadau bond mawr llywodraeth yr Eidal.

MAWRTH 2014 - MPS yn postio colled net o € 2013bn yn 1.44.

MEHEFIN 2014 - Mae MPS yn codi € 5bn mewn mater hawliau gostyngedig iawn ac yn ad-dalu € 3.1bn i'r wladwriaeth.

HYDREF 2014 - MPS yn dod i'r amlwg fel y perfformiwr gwaethaf mewn profion straen ledled Ewrop gyda diffyg cyfalaf o € 2.1bn.

HYDREF 2014 - Mae cyn-gadeirydd yr MPS, y prif weithredwr a’r pennaeth cyllid yn cael eu dedfrydu i dair blynedd a hanner yn y carchar ar ôl eu cael yn euog o reoleiddwyr camarweiniol.

TACHWEDD 2014 - Mae'r MPS yn bwriadu codi hyd at € 2.5bn ar ôl canlyniadau profion straen.

MEHEFIN 2015 - Mae MPS yn codi € 3bn mewn arian parod ar ôl cynyddu maint ei fater hawliau ar ôl postio colled net o € 5.3bn ar gyfer 2014 ar y blaen o ran benthyciadau gwael. Mae'n ad-dalu'r bond arbennig a warantir gan y wladwriaeth € 1.1bn sy'n weddill.

GORFFENNAF 2016 - MPS yn cyhoeddi mater hawliau € 5bn newydd ac yn bwriadu dadlwytho € 28bn ewro mewn benthyciadau gwael wrth i brofion straen banc Ewropeaidd ddangos y byddai ganddo ecwiti negyddol mewn cwymp.

RHAGFYR 2016 - MPS yn troi at y wladwriaeth am gymorth o dan gynllun ailgyfalafu rhagofalus ar ôl i'w alwad arian fethu. Mae'r ECB yn gosod anghenion cyfalaf y banc ar € 8.8bn.

GORFFENNAF 2017 - Ar ôl i'r ECB ddatgan toddydd MPS, mae Comisiwn yr UE yn clirio'r help llaw ar gost o € 5.4bn i'r wladwriaeth yn gyfnewid am gyfran o 68%. Mae buddsoddwyr preifat yn cyfrannu € 2.8bn am gyfanswm o € 8.2bn.

CHWEFROR 2018 - Mae MPS yn newid i elw yn 2018 ond dywed bod ei ragamcanion wedi'u diweddaru yn is na thargedau ailstrwythuro y cytunwyd arnynt gan yr UE.

HYDREF 2018 - MPS yn cwblhau cytundeb gwarantu benthyciadau gwael mwyaf Ewrop, gan daflu 24 biliwn ewro mewn dyledion drwg.

CHWEFROR 2020 - Mae MPS yn postio colled 1 o € 2019bn.

MAI 2020 - Prif Swyddog Gweithredol Marco Morelli yn camu i lawr yn annog Rhufain i sicrhau partner ar gyfer MPS cyn gynted â phosibl. Yn ei le mae Guido Bastianini gyda chefnogaeth 5 Seren.

AWST 2020 - Mae'r Eidal yn neilltuo € 1.5bn i helpu MPS wrth iddo weithio i gyrraedd dyddiad cau ail-breifateiddio canol 2022.

HYDREF 2020 - Mae cyfranddalwyr yr MPS yn cymeradwyo cynllun a noddir gan y wladwriaeth i dorri benthyciadau cofiadwy i 4.3% o gyfanswm y benthyciadau. Mae cyfran yr Eidal yn disgyn i 64% wrth i archddyfarniad baratoi'r ffordd ar gyfer ei werthu.

HYDREF 2020 - Mae llys ym Milan yn euog o gyn Brif Weithredwr a chadeirydd MPS am gyfrifo ffug mewn penderfyniad annisgwyl sy'n gorfodi MPS i hybu darpariaethau risg gyfreithiol.

RHAGFYR 2020 - Dywed MPS fod angen hyd at € 2.5bn arno mewn cyfalaf.

RHAGFYR 2020 - Yr Eidal yn cymeradwyo cymhellion treth ar gyfer uno banciau sy'n golygu budd-dal € 2.3bn i brynwr MPS.

IONAWR 2021 - Dywed MPS agor ei lyfrau i ddarpar bartneriaid.

CHWEFROR 2021 - MPS yn postio colled € 1.69bn ar gyfer 2020.

EBRILL 2021 - Andrea Orcel yn cymryd yr awenau fel Prif Swyddog Gweithredol UniCredit.

GORFFENNAF 2021 - Mae UniCredit yn cychwyn trafodaethau unigryw gyda Thrysorlys yr Eidal i brynu "rhannau dethol" o MPS, ddiwrnod cyn i ganlyniadau profion straen bancio Ewropeaidd ddangos y byddai cyfalaf y banc llai yn cael ei ddileu mewn cwymp.

($ 1 = € 0.8527)

Parhau Darllen

Economi

Mae prinder llafur yn Hwngari yn arwain y llywodraeth i chwilio am weithwyr dramor

cyhoeddwyd

on

Mae'r llywodraeth sydd fel arfer yn amharod i fewnfudwyr yn Budapest yn chwilio am dramorwyr i helpu gyda phrinder y llafurlu, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Dywedodd gweinidog tramor Hwngari y bydd cwmnïau’n cael recriwtio gweithlu medrus o wledydd y tu allan i’r UE. Cefnogodd Peter Szijjarto, y gweinidog tramor, y symudiad trwy ddweud y bydd hyn yn helpu gyda tharged twf 5.5% Hwngari a osodwyd ar gyfer eleni.

Er enghraifft, un sector sy'n cael ei daro gan brinder llafur yw'r diwydiant lletygarwch yn Hwngari sydd wedi lleisio pryderon cryf yn ddiweddar am ddiffyg cogyddion a staff glanhau. Dywedodd Tamás Flesch, pennaeth Cymdeithas Gwesty a Bwyty Hwngari yn ystod cyfweliad bod perchnogion gwestai yn Budapest yn mynd i drafferth fawr i sicrhau'r gweithlu mawr ei angen, gan gynnig esiampl rheolwr gwestai angen glanhau ystafelloedd eu hunain.

hysbyseb

Mae llawer o wledydd eraill yng nghanol a dwyrain Ewrop wedi bod yn cael trafferth gyda phrinder gweithlu yng nghanol adferiad economaidd cyflymach na'r disgwyl yn dilyn y cyfyngiadau pandemig.

Mae'r llywodraeth yn Budapest wedi bod yn amharod hyd yn hyn i agor ei drysau i dramorwyr yng nghanol polisïau gwrth-fewnfudwyr y Prif Weinidog Viktor Orban sydd wedi sbarduno gwrthdaro mynych â'r Undeb Ewropeaidd.

Sector arall lle mae prinder llafur Hwngari yn gwneud i'w phresenoldeb deimlo yw amaethyddiaeth. Mae ffermwyr Hwngari yn brwydro i ddod o hyd i ddigon o weithwyr i gynaeafu eu ffrwythau a'u llysiau, gyda gwerth mwy na 190 miliwn ewro o nwyddau yn cael eu dinistrio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

hysbyseb

Cred arbenigwyr mai'r ffordd orau o ddenu pobl i weithio ar ffermydd yw cynyddu cyflogau. Maent yn credu y bydd angen o leiaf ddegawd ar y diwydiant i wella ar ôl colli swyddi ac ailgyfeirio ei hun i ffordd newydd o wneud busnes.

Ac mae'n debyg mai'r sector mwyaf syndod y mae prinder gweithlu yn Hwngari yn effeithio arno yw manwerthu ar-lein. Mae'r argyfwng llafur yn cyfyngu ar e-fasnach, gyda llawer o siopau ar-lein yn cael eu gorfodi i atal hysbysebu ar-lein oherwydd na allant ymdopi â galw uwch. Mae Kristof Gal, sylfaenydd Klikkmarketing, cwmni marchnata ar-lein wedi'i leoli yn Budapest, yn amcangyfrif y gallai'r broblem hon effeithio ar rhwng 30 a 40% o siopau ar-lein.

Dywedodd Szijjarto fod deddfwriaeth newydd, gan gynnwys ar weithwyr dros dro, yn anelu at "helpu i ailgychwyn yr economi yn gyflym, i fod y cyflymaf i ailgychwyn yn Ewrop".

Gan fod economi Hwngari yn gwneud yn well na’r disgwyl yn chwarter cyntaf eleni er gwaethaf mesurau cloi coronafirws, cyhoeddodd y llywodraeth yn Budapest fesurau eraill gan gynnwys lleddfu beichiau biwrocrataidd ar fentrau bach a chanolig yn ogystal â benthyciadau rhad i helpu cwmnïau Hwngari i ehangu dramor. neu fuddsoddi mewn prosiectau gwyrdd.

Mae’r llywodraeth yn Budapest wedi cael ei beirniadu dro ar ôl tro gan yr UE am ei safiad ynglŷn ag ymfudwyr, ymosodiadau ar ryddid y wasg ac yn erbyn y gymuned LGBT. Yn flaenorol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop wedi lansio gweithred "rheol cyfraith" yn erbyn Hwngari ynghylch rhyddid sifil. Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd symud ymlaen gyda chamau cyfreithiol, a hyd yn oed wrthod mynediad i Hwngari i gynllun adfer pandemig Covid-750 € 19bn, os nad yw llywodraeth Orban yn gwrthdroi cwrs.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd