Comisiynydd Piebalgs i fynychu urddo Arlywyddol yn Paraguay

| Awst 15, 2013 | 0 Sylwadau

Andris Piebalgs--_595_394_208199Comisiynydd Ewrop ar gyfer Datblygu, Andris Piebalgs, Yn cynrychioli yr Undeb Ewropeaidd yn y seremoni o urddo Llywydd Paraguay, Horacio Cartes, yn Asuncion ar 15 mis Awst, ar ôl cael eu hethol ym mis Ebrill eleni. Tra yn Paraguay, bydd y Comisiynydd yn cymryd stoc o gynnydd a heriau y wlad a bydd yn trafod blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol datblygiad yr UE cydweithrediad.

Dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Rydym yn falch o fod wedi cyd-fynd Paraguay mewn rhai o'i diwygiadau mwyaf hanfodol yn y blynyddoedd diwethaf, megis addysg, polisïau diogelwch cymdeithasol, lleihau tlodi a gwella amgylchedd busnes. Nawr mae'n rhaid i ni edrych ymlaen a sicrhau bod cydweithio yn y dyfodol yn mynd i'r afael â'r blaenoriaethau gwirioneddol i bobl Paraguayan ac yn adeiladu ar gamau gweithredu yn y gorffennol yr UE. Rwy'n hyderus y bydd fy trafodaethau yn Asuncion gyda'r llywodraeth newydd yn dwyn ffrwyth a bydd yn dangos i ni y ffordd ymlaen. "

Cysylltiadau a chydweithio rhwng yr UE a Paraguay wedi dwysau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid yn unig mewn cydweithrediad datblygu a masnach, ond hefyd drwy ddeialog â'r nod o hyrwyddo gwerthoedd ac egwyddorion a rennir. Mae'r defnydd a wneir o Genhadaeth Arsylwi Etholiad UE i Paraguay gyfer yr etholiadau cyffredinol ar 21 Ebrill 2013 - a arweiniodd at ethol Llywydd Cartes ac Is-Lywydd Juan Afara - yn ogystal â phenodi am y tro cyntaf o pennaeth y Dirprwyo UE lleoli yn Asuncion yn signalau o ymrwymiad yr UE i gamu i fyny ei berthynas â Paraguay.

Yn ogystal â chymryd rhan yn y dathliadau urddo yr Arlywydd newydd a'r Is-Lywydd, bydd y Comisiynydd Piebalgs yn cynnal cyfarfodydd gydag awdurdodau Paraguayan a gyda chynrychiolwyr o gymdeithas sifil i gyfnewid barn ar heriau a blaenoriaethau Paraguay ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Bydd y Comisiynydd Piebalgs hefyd yn ymweld â dau brosiect datblygu ariennir gan yr UE ym meysydd addysg a datblygiad cymdeithasol, dau o brif feysydd cymorth yr UE yn Paraguay.

Cefndir

cymorth dwyochrog UE i Paraguay yn ystod y blynyddoedd 2007-2013 130 symiau € miliwn o dan yr Amcan Cydweithredu Datblygu Offeryn (DCI). Y prif feysydd o gydweithio yn cynnwys:

  • Addysg, trwy gymorth UE i Bolisi Addysg Paraguay yn;
  • lleihau tlodi, drwy gefnogi Polisi Datblygu Cymdeithasol Paraguay, ac;
  • integreiddiad economaidd, trwy hyrwyddo datblygu ac arallgyfeirio'r economi Paraguayan, yn lleol ac mewn perthynas â marchnadoedd rhyngwladol.

Paraguay hefyd yn ymwneud â holl raglenni thematig a rhanbarthol yn America Ladin, cyfranogiad mwyaf arwyddocaol fod mewn addysg, lle mae mwy na 20 sefydliadau addysg uwch gymryd rhan mewn prosiectau cydweithredu academaidd a gefnogir gan y rhaglen Alfa; cydlyniant cymdeithasol gyda goblygiadau sylweddol o Paraguay yn EuroSocial ymwneud â pholisïau cymdeithasol (llafur, mynediad teg i wasanaethau iechyd, addysg ariannol); ynni adnewyddol fel 45 cymunedau anghysbell yn Paraguay Derbyniodd pecynnau ffotofoltäig i ddarparu ynni ar gyfer gwasanaethau sylfaenol; a phrosiectau buddsoddi newid yn yr hinsawdd a gefnogir yn y fframwaith y Cyfleuster Ladin Buddsoddi America (LAIF).

Diolch i gefnogaeth yr UE dros y blynyddoedd diwethaf yn fwy nag ysgolion 70 wedi cael eu hadsefydlu, tua 3400 o athrawon wedi cael eu hyfforddi ac mae'r sylw a roddir i pecynnau cyflenwad ysgol wedi ehangu o 32% yn 2008 i 100% yn 2012. Ym maes diogelwch cymdeithasol, cefnogaeth yr UE yn caniatáu gwella mynediad at ddŵr yfed i fwy na 28000 o bobl ac wedi cyfrannu at gynyddu nifer y buddiolwyr y rhaglen trosglwyddo arian parod amodol o deuluoedd 19000 2008 yn i 90570 2012 yn.

Am fwy o wybodaeth:

cysylltiadau UE-Paraguay.

Undeb i arsylwi etholiadau yn Paraguay ar 21 2013 Ebrill.

Gwefan Datblygiad EuropeAid a Chydweithrediad DG.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *