Cysylltu â ni

Economi

Mae mathau anfrodorol o bryfed a addaswyd yn enetig (GM) yn 'lledaenu risg ymwrthedd plaladdwyr'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gorfoledd-olewydd-hedfanAr 4 Hydref, rhybuddiodd grwpiau amgylcheddol a chymdeithas sifil ar bum cyfandir fod cynlluniau i ryddhau mathau anfrodorol o bryfed a addaswyd yn enetig (GM) mewn caeau olewydd yn Sbaen a pherllannau ffrwythau ym Mrasil yn peri risgiau mawr i gnydau a'r amgylchedd, gan fod ymwrthedd plaladdwyr yn gwrthsefyll. neu gallai nodweddion niweidiol eraill ledaenu i boblogaethau plâu gwyllt.

Mae'r cwmni Oxitec, sydd wedi'i leoli yn y DU, yn bwriadu rhyddhau pryfed olewydd GM yn Sbaen a Phlu Ffrwythau Môr y Canoldir GM (Medfly) ym Mrasil yn ystod y misoedd nesaf (3). Mae'r ddau gais, a wnaed ym mis Ionawr 2013, ar gyfer gollyngiadau agored arbrofol o'r pryfed GM ac ar hyn o bryd yn cael eu hystyried gan reoleiddwyr. Mae plâu amaethyddol Oxitec yn defnyddio dull “lladd benywaidd” lle mae epil benywaidd y pryfed GM yn marw fel larfa yn bennaf. Bwriad rhyddhau mas o filiynau lluosog o bryfed gwrywaidd GM yw atal nifer y plâu trwy baru â benywod gwyllt. Nid yw'r straen pryf olewydd a ddefnyddir gan Oxitec yn frodorol i Sbaen ond fe'i crëwyd o straen Groegaidd wedi'i groes-groesi â straenau Israel; ymddengys bod y straen Medfly i'w ddefnyddio ym Mrasil yn tarddu o Guatemala (4). Mae astudiaethau o bryfed olewydd yng Ngwlad Groeg wedi nodi gwahanol lefelau o wrthwynebiad i wahanol blaladdwyr mewn gwahanol leoliadau (5).

Fel rheol, mae rhyddhau plâu anfrodorol o blâu yn cael ei wahardd o dan reoliadau rheoli plâu planhigion yn yr UE oherwydd gall nodweddion annymunol fel gwrthsefyll plaladdwyr, a allai fod yn bresennol yn y straen sydd newydd ei gyflwyno, ledaenu i'r boblogaeth wyllt pan fydd y pryfed yn paru. Yn y DU, ataliwyd rhyddhau arfaethedig o wyfynod diemwnt GM oherwydd bod Oxitec yn bwriadu defnyddio straen anfrodorol (1). Rhybuddiodd rheoleiddwyr y DU Oxitec ynghylch “ansicrwydd a all eich straen anfrodorol gynnwys genynnau ymwrthedd pryfleiddiad nad ydynt yn bresennol mewn gwyfynod yn y DU” a chynghorwyd y cwmni i ddechrau ei arbrofion trwy addasu straen brodorol. Mae hyd yn oed rhyddhad arbrofol o straen pla anfrodorol yn beryglus oherwydd ni ellir atal na gwrthdroi ymlediad ymwrthedd plaladdwyr neu nodweddion eraill i bryfed brodorol gwyllt. Oherwydd hyn a phryderon eraill mae grwpiau amgylcheddol eisoes wedi galw am atal y treialon arfaethedig (2). Mae pryderon mawr eraill yn cynnwys y nifer fawr o larfa GM marw a byw a fydd yn y ffrwyth yn y pen draw, ac effaith pryfed GM ar ecosystemau.

hysbyseb

“Mae defnyddio straenau anfrodorol yn ddi-hid oherwydd nad yw plâu GM Oxitec yn ddi-haint a bydd straen anfrodorol gwrywod GM yn goroesi ac yn bridio â phryfed gwyllt am genedlaethau lawer,” meddai Dr. Helen Wallace, Cyfarwyddwr GeneWatch UK. “Mae'n beryglus iawn cyflwyno mathau o blâu anfrodorol i wlad newydd. Byddai nodweddion niweidiol fel gwrthsefyll plaladdwyr yn amhosibl eu dileu ar ôl iddynt ymledu trwy'r boblogaeth wyllt. ”

“Mae'n sioc clywed bod Oxitec wedi'i rwystro rhag rhyddhau plâu amaethyddol GM anfrodorol yn Lloegr, ond mae bellach yn bwriadu rhoi cynnig ar yr un dull yn Sbaen,” meddai Blanca Ruibal o Gyfeillion y Ddaear Sbaen. “Yn lle dysgu gwersi o gamgymeriadau blaenorol mae’n ymddangos bod y cwmni eisiau gwthio ymlaen beth bynnag a rhoi ein llwyni olewydd mewn perygl.”

"Mae datganiadau agored arfaethedig Oxitec o bryfed GM anfrodorol yn Sbaen a Brasil yn amlwg yn syniad drwg, ac mae'n enghraifft arall o'r cwmni'n rhuthro i brofion maes o'i bryfed GM heb adolygiad gwyddonol ac ymgynghoriad cyhoeddus," meddai Silvia Ribeiro o'r ETC Grŵp.

hysbyseb

Yn 2012 gohiriwyd rhyddhau cynlluniedig o fosgitos GM Oxitec yn y Florida Keys oherwydd gwrthwynebiad cyhoeddus eang ac ymgyrch gan Gyfeillion y Ddaear-UD a chynghreiriaid a oedd yn cwestiynu risgiau amgylcheddol ac iechyd y cyhoedd a diffyg rheoliadau digonol. Mae Ardal Reoli Mosgito Florida Keys unwaith eto yn ystyried beth fyddai rhyddhad cyntaf erioed yr Unol Daleithiau o fosgitos a beiriannwyd yn enetig i'r gwyllt, ac mae wedi dyrannu cyllid yn ei gyllideb ar gyfer y gweithgaredd hwn yn y flwyddyn i ddod hyd nes y bydd rheoleiddwyr yn cymeradwyo'r treial maes.

“O Brasil i Sbaen i Florida Keys, mae Oxitec unwaith eto yn chwarae roulette Rwsiaidd ac yn rhoi’r elw ymlid o flaen synnwyr cyffredin trwy gyflwyno’r pryfed GM hyn i’r amgylchedd a allai o bosibl ansefydlogi ecosystemau a niweidio iechyd pobl” meddai Dana Perls o Gyfeillion y Ddaear-UD. “Unwaith y bydd yr organebau peirianyddol hyn yn cael eu rhyddhau, ni ellir eu galw yn ôl a rhaid i ni werthuso'r risgiau real hyn trwy broses adolygu effeithiau amgylcheddol difrifol a thrylwyr cyn iddynt gael eu rhyddhau ar y byd. Rydym yn hyderus y bydd unrhyw adolygiadau gwirioneddol ddiduedd, sy’n seiliedig ar wyddoniaeth, yn arwain at ganslo’r arbrofion peryglus hyn. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

'Nid yw'r fenyw am dapro' - Lagarde

cyhoeddwyd

on

Gan aralleirio diweddar Brif Weinidog Prydain a’r monetarist Margaret Thatcher, mewn ymadrodd y byddai’n annhebygol o fod wedi ei draethu, cyhoeddodd Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, heddiw ‘nad yw’r ddynes am dapro’.

Yn seiliedig ar gyd-asesiad o amodau cyllido a'r rhagolygon chwyddiant, mae cyngor llywodraethol y banc canolog wedi penderfynu y gall pryniannau asedau net o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) barhau, ond ar gyflymder mwy cymedrol.  

Cytunodd y cyngor hefyd i gadw cyfraddau llog fel y maent, gan ddweud eu bod yn disgwyl i gyfraddau llog allweddol yr ECB aros ar eu lefelau presennol neu is nes ei fod yn gweld chwyddiant yn cyrraedd dau y cant, ond yn caniatáu ar gyfer cyfnod dros dro lle gall chwyddiant godi'n gymedrol. uwchlaw ei darged.

hysbyseb

Rhagolwg chwyddiant

Cydnabu Lagarde fod pobl mewn llawer o wledydd ardal yr ewro yn profi codiadau mewn prisiau, ond dywedodd pan fydd y banc yn “edrych o dan groen chwyddiant” mae eu rhagolygon yn eu harwain i gredu y bydd yn 1.5% erbyn diwedd y gorwel a ragwelir.

Amlygodd Lagarde effaith prisiau ynni, ond tynnodd sylw hefyd at y codiadau mewn prisiau oherwydd tagfeydd cadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig â'r economi yn agor eto. Mae'r banc yn rhagweld y bydd hyn dros dro i raddau helaeth, ond mae'n cydnabod y gallai arwain at bwysau wyneb i waered ar brisiau os bydd yn parhau am fwy o amser na'r disgwyl. 

hysbyseb

O ran cyflogau, dywedodd Lagarde nad oedd yr ECB wedi gweld tystiolaeth eto o gynnydd sylweddol mewn prisiau, ond y bydd yn rhoi sylw i hyn wrth i drafodaethau ddigwydd yn yr hydref. Beth bynnag, mae hi'n disgwyl i dwf cyflog fod yn gymedrol ac yn raddol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd