Cysylltu â ni

Economi

UE-28 fasnach mewn diffyg nwyddau gyda Japan gostwng i € 1.9bn mewn hanner cyntaf 2013

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

r-JAPAN-EU-MASNACH-mawr570Dros y degawd diwethaf, nodweddwyd masnach ryngwladol EU-28 mewn nwyddau â Japan gan gwymp rheolaidd yng nghyfran Japan yng nghyfanswm masnach yr UE-28 mewn nwyddau, yn fwy arwyddocaol ar gyfer mewnforion nag ar gyfer allforion, a diffyg parhaus. Syrthiodd cyfran yr allforion i Japan yng nghyfanswm yr UE-28 o 4.9% yn 2002 i 3.3% yn 2012 a gostyngodd cyfran y mewnforion o Japan hefyd, o 7.9% i 3.6%. O ganlyniad, gostyngodd diffyg masnach yr UE-28 gyda Japan o € 30.3 biliwn yn 2002 i € 9.0bn yn 2012.

Yn ystod chwe mis cyntaf 2013, gostyngodd allforion EU-28 i Japan ychydig o gymharu â'r un cyfnod yn 2012 o € 27.0bn i € 26.3 bn, tra gostyngodd mewnforion yn gryfach, o € 33.8bn i € 28.2bn. O ganlyniad, parhaodd diffyg masnach EU-28 gyda Japan i ostwng, o 6.8 bn yn hanner cyntaf 2012 i 1.9 bn yn yr un cyfnod yn 2013. Japan oedd 28fed partner masnachu pwysicaf yr UE-7, gan gyfrif am oddeutu 3.2% masnach EU-28 mewn nwyddau.

Ar achlysur 21ain uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd - Japan, a gynhelir ar 19 Tachwedd 2013 yn Tokyo yn Japan, mae Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd, yn cyhoeddi data ar fasnach a buddsoddiadau rhwng yr UE a Japan.

hysbyseb

Yr Almaen: Prif bartner masnachu Japan yn yr UE

Ymhlith aelod-wladwriaethau’r UE-28, yr Almaen (€ 8.0bn neu 31% o allforion yr UE) oedd yr allforiwr mwyaf i Japan o bell ffordd yn ystod chwe mis cyntaf 2013, ac yna Ffrainc (€ 3.4bn neu 13%), yr Eidal ( € 3.0bn neu 11%) a'r Deyrnas Unedig (€ 2.6bn neu 10%). Yr Almaen (€ 7.3bn neu 26% o fewnforion yr UE) oedd y mewnforiwr mwyaf hefyd, ac yna'r Iseldiroedd2 (5.1 bn neu 18%) a'r Deyrnas Unedig (€ 4.2bn neu 15%). Cofnodwyd y diffygion masnach mwyaf â Japan yn hanner cyntaf 2013 gan yr Iseldiroedd (€ -3.5 bn) a'r Deyrnas Unedig (€ -1.6 bn), a'r gwargedion mwyaf gan yr Eidal (€ + 1.6 bn) a Ffrainc (€ +1.0 bn).

Masnach ryngwladol EU-28 mewn nwyddau â Japan mewn biliwn ewro

hysbyseb
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Japan
Allforion 43.5 41.0 43.5 43.7 44.8 43.7 42.4 36.0 44.0 49.1 55.6
Mewnforion 73.8 72.6 74.9 74.4 78.4 79.3 76.5 58.4 67.4 69.7 64.5
Balans 30.3- 31.6- 31.5- 30.6- 33.7- 35.5- 34.1- 22.5- 23.5- 20.6- 9.0-
Cyfanswm all-UE28
Allforion 885.3 861.9 945.2 1 049.5 1 152.4 1 234.3 1 309.1 1 094.0 1 353.2 1 554.2 1 680.3
Mewnforion 937.0 935.3 1 027.4 1 183.9 1 364.6 1 446.8 1 585.2 1 235.6 1 532.1 1 727.1 1 794.0
Balans 51.7- 73.4- 82.2- 134.4- 212.2- 212.5- 276.1- 141.7- 178.9- 172.9- 113.7-
Japan / Cyfanswm
Allforion 4.9% 4.8% 4.6% 4.2% 3.9% 3.5% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2% 3.3%
Mewnforion 7.9% 7.8% 7.3% 6.3% 5.7% 5.5% 4.8% 4.7% 4.4% 4.0% 3.6%

Masnach ryngwladol Aelod-wladwriaethau'r UE-28 mewn nwyddau â Japan mewn miliwn ewro

Allforion Mewnforion Balans
Ion-Mehefin 2012 Ion-Mehefin 2013 Ion-Mehefin 2012 Ion-Mehefin 2013 Ion-Mehefin 2012 Ion-Mehefin 2013
EU28 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Gwlad Belg2 1 905 1 822 3 702 3 023 -1 797 -1 201
Bwlgaria 11 14 34 31 23- 18-
Gweriniaeth Tsiec 270 284 631 526 361- 243-
Denmarc 786 698 167 140 620 558
Yr Almaen 8 311 8 062 8 467 7 330 156- 732
Estonia 34 35 26 12 8 23
iwerddon 965 855 281 306 685 549
Gwlad Groeg 27 25 70 61 43- 37-
Sbaen 1 039 1 031 1 251 927 212- 104
france 3 653 3 423 2 833 2 413 820 1 010
Croatia 49 35 74 78 26- 43-
Yr Eidal 2 650 3 002 1 897 1 357 753 1 645
Cyprus 0 0 20 13 19- 13-
Latfia 18 22 8 5 9 17
lithuania 12 17 12 14 -0 2
Lwcsembwrg 31 26 73 86 42- 60-
Hwngari 228 197 470 434 242- 237-
Malta 19 32 18 25 1 7
Yr Iseldiroedd2 1 618 1 625 6 001 5 074 -4 383 -3 449
Awstria 588 594 487 376 101 218
gwlad pwyl 197 256 489 463 291- 208-
Portiwgal 103 70 183 125 80- 54-
Romania 121 112 138 112 17- 0
slofenia 18 23 26 49 -8 25-
Slofacia 42 74 212 142 169- 68-
Y Ffindir 526 504 171 159 354 345
Sweden 1 015 860 918 696 97 164
Deyrnas Unedig 2 733 2 628 5 100 4 200 -2 367 -1 572
Cyfanswm all-UE28 826 026 870 568 895 974 840 544 -69 947 30 024
Japan / Cyfanswm 3.3% 3.0% 3.8% 3.4%

0 = llai na 0.5 miliwn

Masnach ryngwladol EU-28 mewn nwyddau â Japan yn ôl cynnyrch miliwn ewro

Allforion Mewnforion Balans
Ion-Mehefin 2012 Ion-Mehefin 2013 Ion-Mehefin 2012 Ion-Mehefin 2013 Ion-Mehefin 2012 Ion-Mehefin 2013
Cyfanswm 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Nwyddau cynradd: 3 379 3 341 704 547 2 675 2 794
Bwyd a Diod 2 347 2 261 82 74 2 266 2 187
deunyddiau crai 816 921 505 422 311 499
ynni 216 159 118 51 98 108
Nwyddau wedi'u cynhyrchu: 23 067 22 381 32 215 27 153 -9 148 -4 772
Cemegau 7 107 6 872 3 461 3 157 3 646 3 715
Peiriannau a cherbydau3 9 331 9 206 21 868 18 162 -12 537 -8 956
Erthyglau manuf'd eraill3 6 629 6 302 6 886 5 834 257- 469
Arall 521 603 840 477 319- 126

Bu bron i ddyblu gwarged EU-27 mewn masnach mewn gwasanaethau â Japan ddyblu rhwng 2010 a 2012

Yn 2012, allforiodd yr UE-27 € 24.2bn o wasanaethau i Japan, tra bod mewnforion o Japan yn gyfanswm o € 15.6 bn, gan olygu bod gan yr UE-27 warged o € 8.6bn mewn masnach mewn gwasanaethau â Japan, o'i gymharu â gwarged o € 5.9bn yn 2011 a € 4.6bn yn 2010. Roedd y gwarged yn 2012 yn bennaf oherwydd gwasanaethau cyfrifiadurol a gwybodaeth (€ + 2.6 bn), gwasanaethau ariannol (€ + 2.1 bn) a theithio (€ + 1.5 bn). Roedd Japan yn cyfrif am ychydig dros 3% o gyfanswm masnach ychwanegol UE-27 mewn gwasanaethau.

Masnach ryngwladol EU-27 mewn gwasanaethau â Japan

miliwn ewro

Export mewnforio Balans
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Cyfanswm 19 842 21 802 24 173 15 252 15 909 15 592 4 590 5 892 8 581
ac o'r rhain:
Cludiant 5 246 5 449 5 279 5 254 4 727 4 724 -8 722 555
teithio 2 092 2 176 2 538 905 725 1 010 1 188 1 451 1 528
Gwasanaethau eraill 12 492 14 172 16 344 8 985 10 333 9 802 3 507 3 839 6 542
ac o'r rhain:
Gwasanaethau cyfathrebu 202 211 542 143 146 180 58 65 362
Gwasanaethau adeiladu 116 125 97 257 167 150 141- 42- 53-
Gwasanaethau yswiriant 987 307 538 214 229 209 773 78 329
Gwasanaethau Ariannol 2 854 3 205 2 921 917 1 417 794 1 936 1 788 2 127
Gwasanaethau cyfrifiadurol a gwybodaeth 1 771 2 215 2 845 239 229 247 1 532 1 987 2 598
Breindaliadau a ffioedd trwydded 2 207 2 252 2 276 2 519 2 956 2 463 311- 705- 187-
Gwasanaethau busnes eraill4 3 946 5 520 6 717 4 549 5 084 5 657 603- 436 1 060
Gwasanaethau personol, diwylliannol a hamdden 338 297 376 43 46 45 294 251 331
Gwasanaethau'r llywodraeth nie 73 40 32 104 59 57 31- 19- 25-
Cyfanswm all-UE27 566 558 603 941 657 387 463 563 482 902 510 641 102 995 121 040 146 746
Japan / cyfanswm all-UE27 3.5% 3.6% 3.7% 3.3% 3.3% 3.1%

Mae anwadalrwydd sylweddol mewn buddsoddiadau uniongyrchol yn llifo rhwng yr UE-27 a Japan

Mae llifau Buddsoddi Uniongyrchol Tramor (FDI) rhwng yr UE-27 a Japan yn dangos amrywiadau mawr. Yn 2012, buddsoddodd yr UE-27 € 0.4bn yn Japan, i lawr o 3.1 bn yn 2011. Gostyngodd buddsoddiad Japan yn yr UE-27 hefyd yn 2012, i € 3.4bn o’i gymharu â € 10.4 bn yn 2011.

Mae FDI EU-27 yn llifo gyda Japan mewn miliwn ewro

2009 2010 2011 2012
EU27 FDI yn Japan 1 332 -1 952 3 081 434
FDI Japan yn yr UE27 2 647 845- 10 405 3 374
  1. Hyd at 30 Mehefin 2013, roedd yr Undeb Ewropeaidd (EU-27) yn cynnwys 27 aelod-wladwriaeth. O 1 Gorffennaf 2013 mae'r Undeb Ewropeaidd (EU-28) hefyd yn cynnwys Croatia. Mae data ar gyfer masnach ryngwladol mewn nwyddau ar gael ar gyfer pob un o'r 28 aelod-wladwriaeth, tra bod data ar gyfer masnach ryngwladol mewn gwasanaethau a buddsoddiad uniongyrchol tramor ar gael ar gyfer 27 aelod-wladwriaeth yn unig.
  2. Mae mewnforion o'r Iseldiroedd, ac felly'r diffyg masnach, yn cael eu gor-amcangyfrif oherwydd 'effaith Rotterdam', lle mae nwyddau sydd i fod i weddill yr UE yn cyrraedd ac yn cael eu cofnodi yn ystadegau masnach allanol yr UE sydd wedi'u cysoni ym mhorthladdoedd yr Iseldiroedd. Mae hyn wedyn yn cael effaith gadarnhaol ar y balansau masnach allanol â Japan o'r aelod-wladwriaethau hynny y mae'r nwyddau'n cael eu hail-allforio iddynt, gan y byddai'r llwythi hyn yn cael eu cofnodi fel masnach o fewn yr UE gyda'r Iseldiroedd, yn hytrach na masnach y tu allan i'r UE â Japan. I raddau llai, mae ffigurau masnach Gwlad Belg yn cael eu gor-amcangyfrif yn yr un modd.
  3. Mae peiriannau a cherbydau yn cynnwys peiriannau cynhyrchu pŵer a diwydiannol, cyfrifiaduron, rhannau ac offer trydan ac electronig, cerbydau ffordd a rhannau, llongau, awyrennau ac offer rheilffordd.

Mae erthyglau eraill a weithgynhyrchir yn cynnwys lledr, rwber, pren, papur, tecstilau, metelau, gosodiadau a ffitiadau adeiladu, dodrefn, dillad, esgidiau ac ategolion, offerynnau gwyddonol, clociau, oriorau a chamerâu.

  1. Mae gwasanaethau busnes eraill yn cynnwys masnach a gwasanaethau eraill sy'n gysylltiedig â masnach, gwasanaethau prydlesu gweithredol a gwasanaethau busnes, proffesiynol a thechnegol amrywiol.

UE-28 fasnach mewn diffyg nwyddau gyda Japan gostwng i € 1.9bn mewn hanner cyntaf 2013

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

'Nid yw'r fenyw am dapro' - Lagarde

cyhoeddwyd

on

Gan aralleirio diweddar Brif Weinidog Prydain a’r monetarist Margaret Thatcher, mewn ymadrodd y byddai’n annhebygol o fod wedi ei draethu, cyhoeddodd Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, heddiw ‘nad yw’r ddynes am dapro’.

Yn seiliedig ar gyd-asesiad o amodau cyllido a'r rhagolygon chwyddiant, mae cyngor llywodraethol y banc canolog wedi penderfynu y gall pryniannau asedau net o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) barhau, ond ar gyflymder mwy cymedrol.  

Cytunodd y cyngor hefyd i gadw cyfraddau llog fel y maent, gan ddweud eu bod yn disgwyl i gyfraddau llog allweddol yr ECB aros ar eu lefelau presennol neu is nes ei fod yn gweld chwyddiant yn cyrraedd dau y cant, ond yn caniatáu ar gyfer cyfnod dros dro lle gall chwyddiant godi'n gymedrol. uwchlaw ei darged.

hysbyseb

Rhagolwg chwyddiant

Cydnabu Lagarde fod pobl mewn llawer o wledydd ardal yr ewro yn profi codiadau mewn prisiau, ond dywedodd pan fydd y banc yn “edrych o dan groen chwyddiant” mae eu rhagolygon yn eu harwain i gredu y bydd yn 1.5% erbyn diwedd y gorwel a ragwelir.

Amlygodd Lagarde effaith prisiau ynni, ond tynnodd sylw hefyd at y codiadau mewn prisiau oherwydd tagfeydd cadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig â'r economi yn agor eto. Mae'r banc yn rhagweld y bydd hyn dros dro i raddau helaeth, ond mae'n cydnabod y gallai arwain at bwysau wyneb i waered ar brisiau os bydd yn parhau am fwy o amser na'r disgwyl. 

hysbyseb

O ran cyflogau, dywedodd Lagarde nad oedd yr ECB wedi gweld tystiolaeth eto o gynnydd sylweddol mewn prisiau, ond y bydd yn rhoi sylw i hyn wrth i drafodaethau ddigwydd yn yr hydref. Beth bynnag, mae hi'n disgwyl i dwf cyflog fod yn gymedrol ac yn raddol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd