Cysylltu â ni

Economi

Chwyddiant blynyddol Ardal yr Ewro hyd at 0.7%, yr UE hyd at 0.8%

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Eurostat_logo_RGB_60Eurozone chwyddiant blynyddol oedd 0.7% ym mis Ebrill 2014, i fyny o 0.5% ym mis Mawrth. Flwyddyn ynghynt, y gyfradd oedd 1.2%. Roedd chwyddiant misol yn 0.2% ym mis Ebrill 2014. Chwyddiant blynyddol yr Undeb Ewropeaidd oedd 0.8% ym mis Ebrill 2014, i fyny o 0.6% ym mis Mawrth. Flwyddyn ynghynt, y gyfradd oedd 1.4%. Roedd chwyddiant misol yn 0.1% ym mis Ebrill 2014. Daw'r ffigurau hyn gan Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd.

Ym mis Ebrill 2014, gwelwyd cyfraddau blynyddol negyddol yng Ngwlad Groeg (-1.6%), Bwlgaria (-1.3%), Cyprus (-0.4%), Hwngari a Slofacia (y ddau -0.2%), Croatia a Phortiwgal (y ddau -0.1%) . Cofnodwyd y cyfraddau blynyddol uchaf yn Awstria a Rwmania (y ddau yn 1.6%), y Ffindir (1.3%) a'r Almaen (1.1%). O'i gymharu â mis Mawrth 2014, gostyngodd chwyddiant blynyddol mewn saith aelod-wladwriaeth, arhosodd yn sefydlog mewn pedair a chododd mewn un ar bymtheg.

Yr effeithiau mwyaf ar i fyny i ardal yr ewro daeth chwyddiant blynyddol o wyliau pecyn (+0.09 pwynt canran), tybaco a thrydan (+0.07 yr un), tra bod tanwydd ar gyfer trafnidiaeth (-0.18), telathrebu (-0.11) a llysiau.

hysbyseb

(-0.08) a gafodd yr effeithiau ar i lawr mwyaf.

 Chwyddiant blynyddol (%) yn Ebrill 2014, yn nhrefn esgynnol

* Mae data ar gyfer Awstria dros dro. Mae'r data ar gyfer y Deyrnas Unedig ar gyfer mis Mawrth 2014.

hysbyseb

Cyfraddau chwyddiant mewn%, wedi'i fesur gan HICP

Cyfradd flynyddol

Cyfradd gyfartalog 12 mis*

Cyfradd fisol

Ebrill 14

mar 14

Chwefror 14

Ion 14

Ebrill 13

Ebrill 14

Ebrill 14

Gwlad Belg

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.1

0.2-

Yr Almaen

1.1

0.9

1.0

1.2

1.1

1.4

0.3-

Estonia

0.8

0.7

1.1

1.6

3.4

2.3

0.2

iwerddon

0.4

0.3

0.1

0.3

0.5

0.3

0.0

Gwlad Groeg

1.6-

1.5-

0.9-

1.4-

0.6-

1.2-

0.4

Sbaen

0.3

0.2-

0.1

0.3

1.5

0.8

0.6

france

0.8

0.7

1.1

0.8

0.8

0.9

0.0

Yr Eidal

0.5

0.3

0.4

0.6

1.3

0.8

0.5

Cyprus

0.4-

0.9-

1.3-

1.6-

0.1

0.4-

0.7

Latfia

0.8

0.3

0.5

0.5

0.4-

0.1

0.5

Lwcsembwrg

0.9

0.8

0.8

1.5

1.7

1.3

0.2

Malta

0.5

1.4

1.6

0.9

0.9

0.8

1.9

Yr Iseldiroedd

0.6

0.1

0.4

0.8

2.8

1.7

0.6

Awstria

1.6p

1.4

1.5

1.5

2.1

1.8p

0.1p

Portiwgal

0.1-

0.4-

0.1-

0.1

0.4

0.3

0.3

slofenia

0.5

0.6

0.2

0.9

1.6

1.3

0.5

Slofacia

0.2-

0.2-

0.1-

0.0

1.7

0.7

0.0

Y Ffindir

1.3

1.3

1.6

1.9

2.4

1.9

0.1

Eurozone

0.7p

0.5

0.7

0.8

1.2

1.0p

0.2p

Bwlgaria

1.3-

2.0-

2.1-

1.4-

0.9

0.8-

0.2

Gweriniaeth Tsiec

0.2

0.3

0.3

0.3

1.7

0.9

0.0

Denmarc

0.5

0.2

0.3

0.8

0.4

0.4

0.1

Croatia

0.1-

0.1-

0.2-

0.4

3.1

1.1

0.5

lithuania

0.3

0.4

0.3

0.2

1.4

0.6

0.3

Hwngari

0.2-

0.2

0.3

0.8

1.8

1.0

0.1-

gwlad pwyl

0.3

0.6

0.7

0.6

0.8

0.6

0.1

Romania

1.6

1.3

1.3

1.2

4.4

2.1

0.3

Sweden

0.3

0.4-

0.1

0.2

0.0

0.3

0.4

Deyrnas Unedig5

:

1.6

1.7

1.9

2.4

:

:

EU

0.8p

0.6

0.8

0.9

1.4

1.1p

0.1p

Gwlad yr Iâ

1.3

0.9

0.8

1.5

4.0

2.8

0.4

Norwy

1.5

1.8

1.9

2.1

1.8

2.2

0.3

Y Swistir

0.1

0.1-

0.2-

0.2

0.4-

0.1

0.1

Ffynhonnell: Eurostat p = dros dro: = ddim ar gael

* HICP ar gyfartaledd o'r 12 mis diweddaraf / HICP cyfartalog y 12 mis blaenorol.

Chwyddiant blynyddol (%) yn ardal yr ewro a'r Undeb Ewropeaidd

Cyfraddau chwyddiant ardal yr Ewro mewn% ar gyfer agregau dethol

Eurozone

Pwysau (‰)

Cyfradd flynyddol

12-mis
cyfradd gyfartalog

Misol
gyfradd

2014

Ebrill 14

mar 14

Chwefror 14

Ion 14

Ebrill 13

Ebrill 14

Ebrill 14

Pob eitem

1000.0

0.7p

0.5

0.7

0.8

1.2

1.0p

0.2p

Pob eitem heb gynnwys:
> egni

891.9

0.9p

0.8

1.1

1.0

1.4

1.2p

0.2p

  > egni, bwyd, alcohol a thybaco

694.4

1.0p

0.7

1.0

0.8

1.0

1.0p

0.3p

  > egni, bwyd heb ei brosesu

817.1

1.1p

0.9

1.1

1.0

1.1

1.1p

0.2p

  > egni, bwyd tymhorol

853.5

1.1p

0.9r

1.1

1.0

1.2

1.2p

0.2p

  > tybaco

976.1

0.6p

0.4

0.6

0.7

1.1

0.9p

0.2p

ynni

108.1

-1.2p

2.1-

2.3-

1.2-

0.4-

-0.7p

-0.1p

Bwyd, alcohol a thybaco

197.6

0.7p

1.0

1.5

1.7

2.9

2.2p

-0.1p

Nwyddau diwydiannol nad ydynt yn ynni

266.6

0.1p

0.2

0.4

0.2

0.8

0.4p

0.4p

Gwasanaethau

427.8

1.6p

1.1

1.3

1.2

1.1

1.3p

0.1p

Ffynhonnell: Eurostat p = dros dro r = diwygiedig

Is-fynegeion sy'n cael yr effeithiau mwyaf ar chwyddiant blynyddol ardal yr ewro

Is-fynegai

Pwysau (‰)

Cyfradd flynyddol

Effaith (pwyntiau canran)

2014

Ebrill 14

Ebrill 14

09.60

Gwyliau pecyn

17.1

8.1p

0.09

02.20

Tybaco

23.9

3.7p

0.07

04.51

Trydan

27.2

3.1p

0.07

01.17

llysiau

15.6

-4.0p

0.08-

08.2 / 3

Telathrebu

29.0

-2.9p

0.11-

07.22

Tanwyddau ar gyfer cludo

47.5

-2.7p

0.18-

Ffynhonnell: Eurostat p = dros dro

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Adran bwrpasol HICP ar wefan Eurostat ac yn yr erthygl Esboniad Ystadegau ar y chwyddiant yn ardal yr ewro.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd