Cysylltu â ni

Economi

Eurostat: gyfradd ddiweithdra Eurozone ar 11.7%

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

eurosMae'r ewro addasu'n dymhorol gyfradd ddiweithdra yn 11.7% ym mis Ebrill 2014, i lawr o 11.8% ym mis Mawrth 2014, ac o 12.0% ym mis Ebrill 2013. Mae'r gyfradd ddiweithdra UE-28 10.4 yn% ym mis Ebrill 2014, i lawr o 10.5% ym mis Mawrth 2014, ac o 10.9% ym mis Ebrill 2013. Mae'r ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi gan Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd.

Eurostat yn amcangyfrif bod 25.471 miliwn o ddynion a menywod yn yr UE-28, ac o'r rhain 18.751 miliwn oedd yn ardal yr ewro, yn ddi-waith ym mis Ebrill 2014. O gymharu â mis Mawrth 2014, mae nifer y bobl ddi-waith wedi gostwng 151 000 yn yr UE-28 76,000 ac erbyn yn ardal yr ewro. O'i gymharu â mis Ebrill 2013, gostyngodd diweithdra gan 1.167 miliwn yn yr UE-28 487,000 ac erbyn yn ardal yr ewro.

aelod-wladwriaethau

hysbyseb

Ymhlith yr aelod-wladwriaethau, mae'r cyfraddau diweithdra isaf eu cofnodi yn Awstria (4.9%), yr Almaen (5.2%) a Lwcsembwrg (6.1%), a'r uchaf yng Ngwlad Groeg (26.5% yn Chwefror 2014) a Sbaen (25.1%).

O'i gymharu â blwyddyn yn ôl, gostyngodd y gyfradd ddiweithdra yn ddeunaw aelod-wladwriaethau, aros yn sefydlog mewn dau a cynyddu yn wyth. Roedd y gostyngiadau mwyaf eu cofrestru yn Hwngari (10.6% i 7.8% rhwng mis Mawrth 2013 a mis Mawrth 2014), Portiwgal (17.3% i 14.6%) ac Iwerddon (13.7% i 11.9%), a'r cynnydd mwyaf yng Nghyprus (15.6% i 16.4 %) a'r Iseldiroedd (6.5 7.2% i%).

Ym mis Ebrill 2014, mae'r gyfradd ddiweithdra yn yr Unol Daleithiau oedd 6.3%, i lawr o 6.7% ym mis Mawrth 2014, ac o 7.5% ym mis Ebrill 2013.

hysbyseb

graff
diweithdra ymhlith pobl ifanc

Ym mis Ebrill 2014, 5.259 miliwn o bobl ifanc (o dan 25) yn ddi-waith yn yr UE-28, ac o'r rhain 3.381 miliwn oedd yn ardal yr ewro. O'i gymharu â mis Ebrill 2013, diweithdra ymhlith pobl ifanc wedi gostwng 415 000 yn y EU28 a chan 202 000 yn ardal yr ewro. Ym mis Ebrill 2014, roedd y gyfradd diweithdra ymhlith pobl ifanc yn 22.5% yn y EU28 a'r 23.5% yn ardal yr ewro, o'i gymharu â 23.6 23.9% a% yn y drefn honno ym mis Ebrill 2013. Ym mis Ebrill 2014, arsylwyd y cyfraddau isaf yn yr Almaen (7.9%), Awstria (9.5%) a'r Iseldiroedd (11.0%), a'r uchaf yng Ngwlad Groeg (56.9% yn Chwefror 2014), Sbaen (53.5%) a Croatia ( 49.0% yn chwarter cyntaf y 2014).

  1. Mae'r ardal yr ewro yn cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Cyprus, Latfia, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Awstria, Portiwgal, Slofenia, Slofacia a'r Ffindir.

Mae'r UE-28 yn cynnwys Gwlad Belg (BE), Bwlgaria (BG), y Weriniaeth Tsiec (CZ), Denmarc (DK), yr Almaen (DE), Estonia (EE), Iwerddon (IE), Gwlad Groeg (EL), Sbaen (ES ), Ffrainc (FR), Croatia (HR), yr Eidal (IT), Cyprus (CY), Latfia (LV), Lithwania (LT), Lwcsembwrg (LU), Hwngari (HU), Malta (MT), yr Iseldiroedd ( NL), Awstria (AT), Gwlad Pwyl (PL), Portiwgal (PT), Romania (RO), Slofenia (OS), Slofacia (SK), y Ffindir (FI), Sweden (SE) a'r Deyrnas Unedig (DU).

Mae'r tablau hefyd yn cynnwys Gwlad yr Iâ, Norwy a'r Unol Daleithiau. Di-dymhorol haddasu a gellir data tueddiadau ar gael yn y gronfa ddata ystadegol ar wefan Eurostat. Am ragor o fanylion, cyfeiriwch at y ystadegau diweithdra erthygl mewn Ystadegau Explained. Eurostat yn cynhyrchu cyfraddau diweithdra cysoni ar gyfer aelod-wladwriaethau'r UE unigol, ardal yr ewro a'r UE. Mae'r cyfraddau diweithdra yn seiliedig ar y diffiniad a argymhellir gan y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesur yn seiliedig ar ffynhonnell gysoni, Arolwg o'r Llafurlu Undeb Ewropeaidd (LFS).

Yn seiliedig ar y diffiniad yr ILO, Eurostat yn diffinio pobl ddi-waith fel personau 15 74 oed i sydd:

- Heb waith;

- ar gael i ddechrau gweithio o fewn y pythefnos nesaf, a;

- wedi ceisio cyflogaeth ar ryw adeg yn ystod y pedair wythnos flaenorol.

Mae'r gyfradd ddiweithdra yw nifer y bobl ddi-waith fel canran o'r gweithlu. yr gweithlu yw cyfanswm nifer y bobl a gyflogir yn ogystal ddi-waith. Yn y datganiad newyddion cyfraddau diweithdra yn seiliedig ar ddata cyflogaeth a diweithdra yn cwmpasu pobl 15 74 oed. Mae'r data yn y Datganiad Newyddion fel arfer yn amodol ar ddiwygiadau bach, a achosir gan y diweddariadau i'r gyfres addasu'n dymhorol pryd bynnag data misol newydd yn cael eu hychwanegu. Gall diwygiadau mwy digwydd pan fydd y data LFS diweddaraf yn cael eu cynnwys yn y broses gyfrifo. O'i gymharu â'r cyfraddau a gyhoeddwyd yn Datganiad i'r Wasg 70 / 2014 2 o 2014 Mai, mae'r cyfraddau diweithdra Mawrth 2014 gyfer EA18 a'r EU28 wedi newid. Ymhlith aelod-wladwriaethau, cyfraddau wedi cael eu diwygio rhwng 0.2 0.4 a pwynt canran i Iwerddon, Gwlad Pwyl a Phortiwgal. Mae'r adolygu ar gyfer Portiwgal hefyd yn adlewyrchu cynnwys y canlyniadau Cyfrifiad diweddaraf yn y pwysiad yr LFS. Mae'r cyfraddau wedi cael eu diwygio i lawr gan 0.5 pwynt canran ar gyfer Cyprus i fyny gan pwynt canran 1.1 am Lithwania. yr ieuenctid gyfradd ddiweithdra yw nifer y bobl 15 24 oed yn ddi-waith fel canran o'r gweithlu o'r un oedran. Felly, ni ddylai'r gyfradd diweithdra ymhlith pobl ifanc yn cael ei ddehongli fel y gyfran o bobl ddi-waith yn y youthpopulation gyffredinol. Am ragor o fanylion, cyfeiriwch at y Ieuenctid diweithdra erthygl mewn Ystadegau Explained. Ar gyfer yr Almaen, yr Iseldiroedd, Awstria, y Ffindir a Gwlad yr Iâ y gydran duedd yn cael ei ddefnyddio yn lle y data yn fwy anwadal addasu'n dymhorol. Ar gyfer Denmarc, Estonia, Hwngari a'r Deyrnas Unedig 3 mis cyfartaleddau o ddata LFS yn symud yn cael eu defnyddio yn lle dangosyddion misol pur.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd