Cysylltu â ni

Economi

Arafodd y twf blynyddol mewn costau llafur i 0.9% ym mharth yr ewro ac 1.2% yn EU-28 yn Ch1 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

major-roadworks-on-clydeside-expressway-711354Costau llafur fesul awr1 cododd 0.9% yn ardal yr ewro2 (EA18) a 1.2% yn yr UE-282 yn chwarter cyntaf 2014, o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol. Yn y pedwerydd chwarter yn 20133, cynyddodd costau llafur yr awr 1.6% yn ardal yr ewro a 1.4% yn yr UE-28. Cyhoeddir y ffigurau hyn gan Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd.

Dwy brif gydran costau llafur yw cyflogau a chyflogau a chostau heblaw cyflogau. Yn ardal yr ewro, tyfodd cyflogau a chyflogau yr awr a weithiwyd 1.5% tra gostyngodd yr elfen ddi-gyflog 0.8%, yn chwarter cyntaf 2014 o gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol. Yn y pedwerydd chwarter yn 2013 y codiadau blynyddol oedd 2.0% a 0.4% yn y drefn honno. Yn yr UE-28, cododd cyflogau a chyflogau yr awr 1.7% tra gostyngodd y gydran heblaw cyflog 0.3% ar gyfer chwarter cyntaf 2014, o'i gymharu â + 1.7% a + 0.4% yn y drefn honno ar gyfer pedwerydd chwarter 2013.

eschart1

hysbyseb

 

Dadansoddiad yn ôl gweithgaredd economaidd

Yn chwarter cyntaf 2014 o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol, cododd costau llafur yr awr ym mharth yr ewro 0.7% mewn diwydiant, 1.9% mewn adeiladu, 1.3% mewn gwasanaethau a 0.5% yn y rhai (yn bennaf) heblaw. -economi busnes. Yn yr UE-28, tyfodd costau llafur yr awr 1.1% mewn diwydiant, 1.9% mewn adeiladu, 1.6% mewn gwasanaethau a 0.6% yn yr economi heblaw busnes (yn bennaf).

hysbyseb

aelod-wladwriaethau

Ymhlith yr Aelod-wladwriaethau y mae data ar gael ar eu cyfer ar gyfer chwarter cyntaf 2014, cofrestrwyd y codiadau blynyddol uchaf mewn costau llafur yr awr ar gyfer yr economi gyfan yn Latfia (+ 7.0%), Estonia (+ 6.8%), Rwmania (+ 5.3% ) a Gwlad Pwyl (+ 4.2%). Cofnodwyd gostyngiadau yng Nghyprus (-6.9%), Croatia (-1.7%), Iwerddon (-0.2%) a'r Eidal
(-0.1%).

eschart2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nid yw'r diwrnod gwaith wedi'i addasu

  1. Mae'r Mynegai Costau Llafur yn ddangosydd tymor byr sy'n dangos datblygiad costau llafur yr awr y mae cyflogwyr yn eu hysgwyddo. Fe'i cyfrifir yn rhannu'r gost llafur mewn arian cyfred cenedlaethol â nifer yr oriau a weithiwyd. Felly, mae datblygiad y ddau newidyn, costau llafur a'r oriau a weithiwyd, yn effeithio ar esblygiad y mynegai.

Mae'r newidiadau chwarterol yng nghostau cyflogwyr yr awr yn cael eu mesur ar gyfer cyfanswm costau llafur a'r prif gydrannau: cyflogau; a chostau llafur heblaw cyflogau (costau heblaw cyflogau). Mae cyfanswm y costau llafur (CYFANSWM) yn talu costau cyflog a di-gyflog llai cymorthdaliadau. Nid ydynt yn cynnwys costau hyfforddiant galwedigaethol na gwariant arall fel costau recriwtio, gwariant ar ddillad gweithio, ac ati.

Mae costau cyflog a chyflog (LlCC) yn cynnwys cydnabyddiaeth uniongyrchol, taliadau bonws, a lwfansau a delir gan gyflogwr mewn arian parod neu mewn nwyddau i weithiwr yn gyfnewid am waith a wnaed, taliadau i gynlluniau cynilo gweithwyr, taliadau am ddiwrnodau na chawsant eu gweithio a chydnabyddiaeth mewn nwyddau fel bwyd, diod, tanwydd, ceir cwmni, ac ati.

Mae costau llafur heblaw cyflogau (OTH - costau heblaw cyflogau) yn cynnwys cyfraniadau cymdeithasol y cyflogwyr ynghyd â threthi cyflogaeth a ystyrir yn gostau llafur llai cymorthdaliadau y bwriedir iddynt ad-dalu rhan o gost cydnabyddiaeth uniongyrchol y cyflogwr neu'r cyfan ohono.

Mae Eurostat yn cyhoeddi data Mynegai Costau Llafur ar gyfer NACE Parch. 2 adran B i S. Cyfeirir at yr agreg fel economi gyfan er mwyn symleiddio, hyd yn oed os yw amaethyddiaeth, gweithgareddau cartrefi fel cyflogwyr a gweithgareddau sefydliadau allfydol yn cael eu heithrio. Am fwy o ddadansoddiadau a diffiniadau pellach, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

  1. Mae ardal yr ewro (EA-18) yn cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Cyprus, Lwcsembwrg, Latfia, Malta, yr Iseldiroedd, Awstria, Portiwgal, Slofenia, Slofacia a'r Ffindir.

Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE-28) yn cynnwys Gwlad Belg (BE), Bwlgaria (BG), y Weriniaeth Tsiec (CZ), Denmarc (DK), yr Almaen (DE), Estonia (EE), Iwerddon (IE), Gwlad Groeg (EL) , Sbaen (ES), Ffrainc (FR), Croatia (HR), yr Eidal (IT), Cyprus (CY), Latfia (LV), Lithwania (LT), Lwcsembwrg (LU), Hwngari (HU), Malta (MT) , yr Iseldiroedd (NL), Awstria (AT), Gwlad Pwyl (PL), Portiwgal (PT), Romania (RO), Slofenia (OS), Slofacia (SK), y Ffindir (FI), Sweden (SE) a'r Deyrnas Unedig (DU).

  1. O'u cymharu â Datganiad Newyddion 43/2014 ar 19 Mawrth 2014, adolygwyd cyfraddau twf blynyddol ar gyfer cyfanswm yr economi ar gyfer pedwerydd chwarter 2013 o + 1.4% i + 1.6% ar gyfer yr EA18 ac o + 1.2% i + 1.4% ar gyfer yr UE -28.

Costau llafur enwol yr awr

% yn newid o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol - y diwrnod gwaith wedi'i addasu

  Economi gyfan
(NACE Parch. 2 adran B i S)
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014
CYFANSWM WAGES ERAILL CYFANSWM WAGES ERAILL CYFANSWM WAGES ERAILL CYFANSWM WAGES ERAILL CYFANSWM WAGES ERAILL
EA-18 2.1 2.2 1.8 1.2 1.5 0.5 1.2 1.4 0.7 1.6 2.0 0.4 0.9 1.5 0.8-
UE-28 2.3 2.3 2.2 1.2 1.4 0.6 1.2 1.3 0.6 1.4 1.7 0.4 1.2 1.7 0.3-
Gwlad Belg 2.5 2.7 2.4 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2 1.9 1.6 1.6 1.5 0.8 0.8 0.8
Bwlgaria 8.7 9.2 7.4 8.6 8.6 7.1 7.1 7.2 6.4 8.4 8.7 7.0 3.6 2.8 7.5
Gweriniaeth Tsiec* 5.4 5.5 5.4 1.5 1.5 1.4 2.9- 2.9- 2.9- 0.2 0.1 0.3 2.2 2.2 2.3
Denmarc 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4 1.2 0.8 0.7 1.3 0.9 0.9 0.6 c c c
Yr Almaen 4.2 3.8 5.4 1.8 2.0 0.9 1.8 2.0 1.0 2.2 2.4 1.5 1.1 2.3 3.0-
Estonia 7.9 8.1 7.4 7.6 7.8 7.0 7.7 8.1 6.7 7.2 7.7 6.0 6.8 7.0 6.2
iwerddon 0.1 0.4 0.4- 0.6 0.4 1.2 1.6- 1.3- 3.9- 0.7 0.2 5.0 0.2- 0.3- 1.3-
Gwlad Groeg 9.1- 10.0- 7.1- 8.4- 7.7- 10.7- 2.0- c c : : : : : :
Sbaen 0.8- 1.5- 0.7 0.4- 0.7- 0.5 0.5 0.1- 2.1 3.1 3.7 1.2 0.5 0.6 0.4
france 0.3 1.6 2.5- 0.6 1.9 2.2- 0.5 1.7 1.9- 0.4 1.7 2.0- 1.2 1.8 0.1-
Croatia* 4.1 4.1 4.1 0.6- 0.6- 0.6- 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 1.7- 1.7- 1.7-
Yr Eidal 2.8 2.7 3.0 1.4 1.2 2.0 0.9 0.7 1.4 1.6 1.3 2.4 0.1- 0.2- 0.2
Cyprus 1.3- 2.0- 2.4 5.5- 6.0- 2.7- 6.8- 7.0- 6.0- 7.1- 7.3- 5.6- 6.9- 7.9- 1.2-
Latfia 4.8 4.6 5.5 4.2 4.3 4.0 5.8 5.4 6.7 5.9 5.7 6.6 7.0 7.7 4.0
lithuania 6.7 6.3 7.6 5.7 5.2 7.1 6.7 6.4 7.4 5.0 5.1 5.0 3.6 3.6 3.4
Lwcsembwrg 5.2 5.1 5.1 2.5 2.5 2.5 1.7 1.8 1.5 2.9 3.0 2.5 2.8 3.0 1.6
Hwngari 3.3 5.3 3.4- 1.7 3.5 4.3- 1.0 2.9 5.3- 2.2 4.3 4.7- 3.4 3.1 4.1
Malta* 5.3 5.7 1.2 1.7 2.0 1.5- 3.0 3.2 1.4 0.2 0.5 2.5- 1.5 1.7 0.2-
Yr Iseldiroedd 2.5 1.9 4.7 2.6 1.9 4.9 2.8 1.8 6.3 1.7 2.9 2.6- 0.7 0.9 0.2-
Awstria * 4.9 4.4 6.7 2.1 1.9 3.0 3.9 3.7 4.5 2.1 1.9 2.6 3.0 3.0 2.9
gwlad pwyl 3.6 3.5 3.9 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 3.7 3.7 4.0 4.2 3.6 6.7
Portiwgal 1.5- 1.3- 2.1- 1.8 1.2 4.1 0.2 1.2- 5.1 0.5 0.5- 3.8 1.5 0.9 3.6
Romania 8.5 8.5 8.5 6.0 6.0 6.0 4.2 4.2 4.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3
slofenia 3.8- 3.8- 3.7- 5.9- 5.9- 5.9- 0.6- 0.5- 1.6- 2.2 2.2 1.7 2.5 3.0 0.3-
Slofacia 5.6 4.8 8.6 3.9 3.0 6.6 2.3 1.7 4.6 2.3 0.8 6.7 3.3 3.5 2.8
Y Ffindir 2.7 3.5 2.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 0.6 1.6 1.9 1.0 1.2 1.1 1.9
Sweden 2.4 2.6 2.0 1.8 2.1 1.3 1.9 2.2 1.2 1.8 2.1 1.0 2.6 2.8 2.1
Deyrnas Unedig 1.9 1.4 4.0 0.8 0.8 1.4 0.4 0.5 0.4- 0.5 0.6 0.1 1.6 2.0 0.2

Mae data costau llafur yn destun adolygiad, yn enwedig ar gyfer y chwarteri diweddaraf, pan ddaw data ffynhonnell newydd ar gael.

: Data ddim ar gael * Heb ei addasu diwrnod gwaith c Cyfrinachol

CYFANSWM = cyfanswm costau llafur WAGES = costau cyflog a chyflog ARALL = costau heblaw cyflogau


Costau llafur enwol yr awr i'r economi busnes / heblaw busnes yn bennaf

% yn newid o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol - y diwrnod gwaith wedi'i addasu

  Economi fusnes
(NACE Parch. 2 adran B i N)
Economi heblaw busnes yn bennaf
(NACE Parch. 2 adran O i S)
C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014 C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014
CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH
EA-18 2.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.7 0.5- 2.0 1.1 1.4 2.5 0.5 1.1 1.3-
UE-28 2.3 1.3 1.1 1.1 1.5 1.9 0.0 2.2 1.0 1.2 2.0 0.6 1.1 0.8-
Gwlad Belg 2.4 2.0 1.9 1.4 1.0 1.0 1.0 2.8 2.9 2.8 2.0 0.3 0.3 0.3
Bwlgaria 8.7 8.6 7.4 9.0 2.8 2.0 7.1 8.8 8.4 6.1 6.5 6.6 6.1 9.0
Gweriniaeth Tsiec* 5.1 1.6 2.5- 0.2- 2.9 2.9 2.9 6.6 1.0 4.0- 1.3 0.0 0.0 0.0
Denmarc 1.2 1.8 1.2 1.4 c c c 0.6 0.7 0.1 0.1 c c c
Yr Almaen 4.2 1.4 1.2 1.8 1.1 2.2 2.9- 4.0 2.7 3.3 3.2 0.9 2.4 3.2-
Estonia 8.0 9.0 7.8 6.7 6.4 6.6 5.9 7.5 3.9 7.8 8.8 8.1 8.3 7.5
iwerddon 0.1 0.9 1.0- 2.0 1.3 1.5 1.8- 0.0 0.1 2.6- 1.8- 3.0- 3.4- 0.3
Gwlad Groeg 11.1- 7.8- 3.5- : : : : 5.8- 9.6- 0.4 : : : :
Sbaen 0.1- 0.2 1.1 0.1- 0.0 0.1 0.2- 2.4- 2.0- 1.1- 10.9 2.0 1.9 2.0
france 0.1- 0.4 0.4 0.3 1.6 2.3 0.1 1.2 1.2 0.8 0.8 0.3 0.7 0.4-
Croatia* 5.4 0.7 1.4 1.0 2.1- 2.1- 2.1- 1.9 2.8- 1.9- 1.2- 1.0- 1.0- 1.0-
Yr Eidal 2.9 2.3 1.7 2.3 0.7 0.4 1.4 2.5 0.3- 0.6- 0.3 1.5- 1.4- 1.8-
Cyprus 1.2 4.3- 5.5- 6.2- 6.4- 7.0- 3.2- 6.4- 7.8- 9.4- 8.8- 7.6- 9.5- 3.8
Latfia 4.7 3.9 4.9 5.4 7.0 7.8 3.9 4.7 4.9 7.7 7.0 6.4 6.9 3.4
lithuania 7.7 7.3 7.9 6.0 4.0 4.1 3.9 4.2 2.5 5.1 2.8 2.3 2.4 2.0
Lwcsembwrg 5.8 2.6 1.8 2.9 2.9 3.1 1.3 3.3 2.2 1.2 3.0 2.6 2.6 2.5
Hwngari 1.8 1.7 1.9 1.6 4.7 4.5 5.4 7.3 1.7 1.2- 3.8 0.2 0.2- 1.3
Malta* 6.4 2.4 1.9 1.2- 0.3- 0.2- 2.0- 3.3 0.3 4.4 3.1 5.1 5.7 1.6
Yr Iseldiroedd 3.0 3.1 3.1 2.3 0.1 0.3 0.5- 1.4 1.7 2.0 0.5 1.9 2.5 0.3
Awstria * 4.1 2.1 3.8 2.0 3.5 3.6 3.3 7.3 2.4 4.3 2.2 1.4 1.2 1.8
gwlad pwyl 3.6 1.9 2.8 5.1 5.0 4.3 8.0 3.5 2.3 1.0 0.0 2.1 1.8 3.2
Portiwgal 1.6- 1.3 1.5- 5.2- 5.8 4.7 9.8 1.3- 2.5 2.5 9.7 4.5- 4.8- 3.5-
Romania 5.5 3.4 2.9 3.0 6.2 6.3 6.2 19.3 15.1 8.5 4.0 2.4 2.4 2.4
slofenia 1.8- 5.7- 0.7 2.5 2.7 3.4 2.2- 8.2- 6.3- 3.6- 1.5 2.1 1.8 4.2
Slofacia 4.9 3.6 1.9 1.7 3.6 3.9 2.7 7.6 4.5 3.4 3.8 2.6 2.4 3.2
Y Ffindir 3.2 1.5 0.4 1.7 1.5 1.4 2.5 2.0 1.3 1.4 1.6 0.8 0.8 1.2
Sweden 2.1 1.8 1.7 1.6 2.9 3.1 2.4 3.1 1.9 2.2 2.0 2.0 2.2 1.6
Deyrnas Unedig 1.9 1.1 0.6 0.5 2.0 2.3 0.1 1.8 0.1 0.0 0.5 0.4 1.0 0.2

Mae data costau llafur yn destun adolygiad, yn enwedig ar gyfer y chwarteri diweddaraf, pan ddaw data ffynhonnell newydd ar gael.

: Data ddim ar gael * Heb ei addasu diwrnod gwaith c Cyfrinachol

CYFANSWM = cyfanswm costau llafur LlCC = cyflog a chostau cyflog OTH = costau heblaw cyflogau


Costau llafur enwol yr awr yn ôl y prif ganghennau gweithgaredd economaidd ar gyfer yr economi fusnes

% yn newid o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol - y diwrnod gwaith wedi'i addasu

  Diwydiant
(NACE Parch. 2 adran B i E)
Adeiladu
(NACE Parch. 2 adran F)
Gwasanaethau
(NACE Parch. 2 adran G i N)
C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014 C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014 C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014
CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH
EA-18 3.3 1.8 1.6 1.6 0.7 1.3 1.3- 1.6 0.9 0.0 1.2 1.9 2.5 0.2 1.6 1.1 1.1 1.0 1.3 1.7 0.2-
UE-28 3.3 1.7 1.5 1.5 1.1 1.7 0.9- 1.5 0.5 0.0 1.2 1.9 2.5 0.2 2.0 1.2 1.1 1.0 1.6 1.9 0.3
Gwlad Belg 2.4 1.8 1.4 1.1 1.2 1.2 1.2 2.7 2.4 2.1 1.8 1.3 1.1 1.3 2.3 2.0 2.1 1.5 0.9 0.9 0.8
Bwlgaria 5.1 4.4 4.1 4.7 5.1 4.7 8.3 1.6 4.9 3.4 4.1 4.4 4.4 4.2 11.7 11.4 9.8 12.0 1.3 0.4 6.8
Gweriniaeth Tsiec* 5.2 1.7 1.7- 2.0 4.4 4.4 4.4 5.4 2.7 2.4- 6.2- 0.1- 0.1- 0.1- 4.9 1.4 3.1- 1.0- 2.1 2.1 2.1
Denmarc 1.8 2.0 2.1 2.2 c c c 1.3- 0.8- 0.1- 0.6- c c c 1.3 1.9 1.0 1.3 c c c
Yr Almaen 5.5 1.7 2.3 2.1 0.4 1.5 3.6- 1.7 1.3- 1.9- 2.5 2.4 3.5 1.3- 3.7 1.6 0.7 1.4 1.5 2.6 2.6-
Estonia 8.7 6.8 8.4 7.9 5.5 6.0 4.1 10.7 12.3 10.6 2.2 5.1 5.2 4.7 7.1 9.7 7.0 6.9 7.1 7.2 7.0
iwerddon 2.9- 0.1 2.3- 1.3 1.3 1.7 3.0- 0.9- 6.2 4.1- 3.0 5.4 5.4 6.4 1.4 0.7 0.3- 2.1 1.0 1.1 1.8-
Gwlad Groeg 5.9- 4.9- 5.1- : : : : 6.1- 7.3- 6.1- : : : : 12.8- 8.5- 2.9- : : : :
Sbaen 2.0 1.0 1.6 0.3 0.1- 0.4 1.6- 0.2 1.2 1.0- 0.4- 0.1- 0.5- 0.9 1.0- 0.2- 1.1 0.1- 0.1- 0.0 0.1
france 0.2 0.9 1.0 0.4 1.6 2.3 0.0 0.4- 0.4- 0.3 0.1 1.7 2.4 0.2- 0.2- 0.2 0.2 0.3 1.7 2.3 0.1
Croatia* 6.4 1.5 2.4 0.8 1.9- 1.9- 1.9- 6.5 2.6 3.6 1.5 4.1- 4.1- 4.1- 4.7 0.0 0.6 1.1 1.9- 1.9- 1.9-
Yr Eidal 2.5 2.0 1.3 2.3 0.0 0.0 0.1- 4.8 4.2 1.2 2.4 3.4 2.7 5.0 3.0 2.2 2.0 2.2 0.9 0.5 1.9
Cyprus 1.2- 5.2- 3.7- 4.6- 3.3- 4.2- 1.2 5.2- 4.7- 6.0- 9.1- 3.4- 4.6- 5.0 2.5 4.1- 5.6- 6.2- 7.5- 8.0- 4.8-
Latfia 5.0 4.6 5.1 5.9 6.0 6.8 3.2 5.9 7.0 5.0 7.7 7.9 9.3 3.0 4.4 3.4 4.8 4.9 7.2 7.9 4.3
lithuania 5.5 5.2 6.9 5.3 2.7 2.9 2.2 16.3 15.0 12.6 13.7 4.3 3.4 6.2 7.3 7.1 7.6 5.0 4.6 4.8 4.2
Lwcsembwrg 3.3 3.7 0.9 1.7 1.3 1.4 0.9 5.7 2.2 2.0 2.6 0.5- 0.3 5.8- 6.3 2.5 2.0 3.1 3.6 3.8 2.6
Hwngari 2.6 1.7 2.2 2.5 4.1 3.9 4.5 5.0 5.4 7.8 8.3 2.3- 2.5- 2.6- 0.9 1.5 1.2 0.4 5.8 5.6 6.6
Malta* 7.2 1.5 2.0 4.5- 4.2- 3.9- 8.6- 4.2- 2.2 3.8 5.1- 4.1 4.3 2.1 7.2 2.8 1.8 0.3 0.6 0.7 0.1-
Yr Iseldiroedd 3.9 3.9 3.2 3.6 c c c 2.4 3.5 4.0 0.9 c c c 2.8 2.7 3.0 2.1 c c c
Awstria * 4.8 3.2 1.4 1.9 2.9 3.0 2.6 4.4 2.1 2.1 1.1 3.3 4.1 0.7 3.7 1.4 5.3 2.2 3.9 3.8 4.1
gwlad pwyl 4.4 2.0 2.9 3.8 5.2 4.0 10.7 0.0 0.9 0.7 7.7 3.2 3.0 4.1 3.6 2.1 3.1 6.0 5.2 4.8 6.6
Portiwgal 2.4- 0.9 3.6- 4.6- 4.3 2.9 10.1 1.0 5.0 1.5 0.1- 5.7 5.4 6.5 1.6- 0.8 0.8- 6.6- 6.7 5.7 10.4
Romania 6.9 5.0 3.7 4.5 6.8 6.8 6.8 1.6 3.6 3.4 3.6 1.7- 1.7- 1.7- 5.0 2.2 2.3 1.7 7.1 7.1 7.1
slofenia 3.6 5.6- 0.3 3.9 2.9 3.8 2.5- 4.1- 3.6- 1.0- 2.0- 3.3- 2.6- 7.5- 5.2- 6.0- 1.2 2.0 3.3 4.0 1.2-
Slofacia 8.1 5.9 4.8 3.3 1.2 1.2 1.2 0.0 1.9 1.3- 0.5- 8.0- 8.2- 7.5- 3.0 2.1 0.1 0.7 6.5 7.1 4.8
Y Ffindir 3.1 1.2 0.7- 0.1 1.3 0.2- 2.0 7.2 3.5 1.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 1.4 1.0 2.5 1.5 c c
Sweden 1.3 2.8 1.1 1.0 2.9 3.0 2.7 3.1 1.0 2.3 1.6 2.7 3.1 1.7 2.2 1.5 1.9 1.8 2.9 3.2 2.3
Deyrnas Unedig 2.6 0.7 0.1- 0.3- 1.6 2.8 4.4- 0.2- 2.1- 1.5- 1.2 2.2 3.1 1.2- 1.9 1.5 1.0 0.7 2.0 2.1 1.4

Mae data costau llafur yn destun adolygiad, yn enwedig ar gyfer y chwarteri diweddaraf, pan ddaw data ffynhonnell newydd ar gael.

: Data ddim ar gael * Heb ei addasu diwrnod gwaith c Cyfrinachol

CYFANSWM = cyfanswm costau llafur LlCC = cyflog a chostau cyflog OTH = costau heblaw cyflogau

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd