Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi mesurau cymorth eithriadol ar gyfer cynhyrchwyr UE o ffrwythau a llysiau darfodus

| Awst 18, 2014 | 0 Sylwadau

Fresh_Fruits_and_VegetablesnYng nghyd-destun cyfyngiadau Rwsia ar fewnforion cynhyrchion amaethyddol yr UE ac yn dilyn trafodaeth y Pwyllgor Rheolaeth yr wythnos diwethaf ar drafodaeth ar sefyllfa'r farchnad, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn symud o heddiw (18 Awst) i gyflwyno mesurau cefnogol ar gyfer rhai ffrwythau a llysiau peryglus.

Gan roi sylwadau ar y penderfyniad, Comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig Dacian Cioloș meddai: "O ystyried y sefyllfa yn y farchnad yn dilyn cyfyngiadau Rwsia ar fewnforion cynhyrchion amaethyddol yr UE, o ganlyniad i heddiw, yr wyf yn sbarduno mesurau brys y PAC a fydd yn lleihau cyflenwad cyffredinol nifer o gynhyrchion ffrwythau a llysiau ar y farchnad Ewropeaidd pan fo pwysau prisiau byddwch yn rhy fawr yn ystod y misoedd nesaf.

"Bydd holl ffermwyr y cynhyrchion dan sylw - boed mewn sefydliadau cynhyrchwyr neu beidio - yn gymwys i gymryd y mesurau cymorth marchnad hyn lle maent yn gweld yn addas. Bydd gweithredu'n gynnar yn darparu cefnogaeth effeithlon i'r pris a dalwyd i gynhyrchwyr ar y farchnad fewnol, yn helpu'r farchnad i addasu a bod yn gost-effeithiol. "

Cefndir

Y cynhyrchion sy'n ymwneud â'r mesurau a gyhoeddir heddiw yw'r canlynol: tomatos, moron, bresych gwen, pupurau, llysifflau, ciwcymbrau, a gherkins, madarch, afalau, gellyg, ffrwythau coch, grawnwin bwrdd a chiwis. Mae'r marchnadoedd ar gyfer y cynhyrchion hyn mewn tymor llawn, heb unrhyw opsiwn storio ar gyfer y rhan fwyaf ohonynt ac nid oes unrhyw farchnad arall ar gael ar unwaith.

Bydd y mesurau eithriadol a gyhoeddir heddiw yn cynnwys tynnu'n ôl yn y farchnad yn enwedig ar gyfer dosbarthu yn rhad ac am ddim, iawndal am beidio â chynaeafu a chynaeafu gwyrdd. Bydd y cymorth ariannol yn cwmpasu pob cynhyrchydd p'un a ydynt wedi'u trefnu mewn sefydliad cynhyrchwyr ai peidio. Bydd y mesurau yn cael effaith ôl-weithredol o fis Awst 18. Mewn geiriau eraill, bydd unrhyw gyfrolau a dynnwyd yn ôl o heddiw ymlaen (neu yn amodol ar gynaeafu gwyrdd neu'r mesurau eraill) eisoes yn cael eu cynnwys gan y mesurau ychwanegol hyn, yn amodol ar y rheolaethau angenrheidiol. Bydd y mesurau hyn yn gymwys tan ddiwedd Tachwedd gyda chyllideb a ragwelir o € 125 miliwn.

Trafodir sefyllfa barhaus y farchnad ar gyfer pob cynnyrch mewn cyfarfod arall gydag arbenigwyr aelod-wladwriaeth ac arbenigwyr o'r Senedd Ewropeaidd a drefnwyd i'w gynnal ym Mrwsel ddydd Gwener.

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i ddilyn datblygiad marchnadoedd ar gyfer yr holl sectorau yr effeithir arnynt gan waharddiad Rwsia ar amaethyddiaeth a chynhyrchion bwyd mewn cysylltiadau agos ag aelod-wladwriaethau ac ni fyddant yn croesawu cefnogi sectorau eraill sy'n ddibynnol iawn ar allforion i Rwsia neu i addasu'r mesurau a gyhoeddwyd eisoes, Os yw'n anghenrheidiol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *