Cysylltu â ni

Bancio

cyfraddau toriadau ECB i ward off ardal yr ewro bygythiad datchwyddiant

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

ECB
 
Torrodd Banc Canolog Ewrop (ECB) gyfraddau llog i isafbwyntiau newydd ddydd Iau (11 Medi), gan ostwng costau benthyca yn annisgwyl i geisio codi chwyddiant o lefelau gwaelod creigiau a chefnogi economi syfrdanol ardal yr ewro.

Torrodd yr ECB ei brif gyfradd ailgyllido i 0.05 y cant o 0.15 y cant. Roedd Llywydd yr ECB, Mario Draghi, wedi dweud ar ôl toriad cyfradd olaf yr ECB ym mis Mehefin ein bod “at yr holl ddibenion ymarferol, wedi cyrraedd y ffin isaf”.

Mewn araith nodedig ar 22 Awst, fodd bynnag, dywedodd Draghi fod arwyddion o farchnadoedd ariannol yn dangos bod disgwyliadau chwyddiant “wedi dangos gostyngiadau sylweddol ar bob gorwel” ym mis Awst.

Arafodd chwyddiant parth yr ewro i 0.3% y mis diwethaf, gan suddo’n ddyfnach o dan darged yr ECB o ychydig llai na 2% a chodi bwgan datchwyddiant ym mharth yr ewro.

Ddydd Iau, dywedodd yr ECB hefyd ei fod wedi gostwng y gyfradd ar adneuon dros nos banc i -0.20%, sy'n golygu bod banciau'n talu i barcio arian yn y banc canolog, ac wedi torri eu cyfleuster benthyca ymylol - neu gyfradd fenthyca brys - i 0.30%.

Bellach mae marchnadoedd yn troi eu sylw at gynhadledd newyddion 1230 GMT (0930 EDT) Llywydd yr ECB, Mario Draghi, lle mae disgwyl iddo roi esboniad manylach o benderfyniad yr ECB.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd