annog arweinwyr busnes i fasnachu â Ajman Free Zone

| Rhagfyr 1, 2014 | 0 Sylwadau

Ajman-rhad ac am ddim-barth-fynedfaGan Martin Banks

penaethiaid cwmni o Ewrop wedi cael eu hannog i fanteisio ar y potensial o wneud busnes gyda'r Ajman Free Zone (AFZ) yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig.

Dyna oedd y neges allweddol a ddeilliodd o'r cyfarfod diweddar rhwng buddsoddwyr Ffrangeg a chynrychiolwyr y AFZ.

Y cyfarfod, yn Lyon, trafododd y cyfleoedd sydd ar gael yn un o'r parthau fasnach rydd sy'n dod i'r amlwg yn y byd.

Ajman eisoes yn gwasanaethu dros gwmnïau 10,000 100 ac am gwmnïau newydd yn gweithredu bob wythnos yn ei parth rhad ac am ddim.

Dywedwyd wrth y cyfarfod fod yr Emiradau Arabaidd Unedig wedi mwy na 36 parthau fasnach rydd ac AFZ yn un o'r tri mwyaf poblogaidd. Ajman wedi ei leoli yn strategol yng nghanol yr Emiradau Arabaidd Unedig hwyluso mynediad at yr holl Emirates.

Mae'r AFZ yn cynnig cymhellion treth ar gyfer unigolion ac endidau cyfreithiol gyda rhyddhad treth ar yr holl fewnforion tramor ac allforion.

Dywedodd Mahmood Al Hashemi, Cyfarwyddwr Cyffredinol y AFZ, "Ffrainc, a gweddill Ewrop, wrth gwrs, yn farchnad ddeniadol iawn i ni a dyna pam yr ydym yn trefnu ein digwyddiad cyntaf o'r fath yng Lyon i roi hwb i gyfleoedd busnes rhwng Ffrainc a'r Ajman Free Zone yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. "

Mae cysylltiadau masnach dwyochrog rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac dywedodd Al Hashemi ei fod yn gobeithio cael perthynas "hirdymor gwobrwyol â'i gilydd" gyda'r gymuned fusnes Ffrengig ac Ewrop a'i chymdeithasau masnach "yn rheolaidd. "

Mynychodd mwy na 50 buddsoddwyr posibl, entrepreneuriaid ac ymgynghorwyr y "copa" yn Ffrainc ble esboniodd cynrychiolwyr o'r AFZ manteision a manteision cystadleuol a gynigir.

Dywedwyd wrth y casglu bod yr Emiradau Arabaidd Unedig yn 11th bartner masnachu byd-eang mwyaf yr UE a'i gymdeithion masnach allweddol yn y Gwlff Arabaidd.

Mae'r AFZ yn un o'r parthau di blaenllaw yn Emiradau Arabaidd Unedig, ac mae eisoes wedi trefnu uwchgynadleddau buddsoddi llwyddiannus yn Rwsia, y CIS a Cyprus dros y 18 mis diwethaf.

Yn ôl arbenigwyr y diwydiant a dadansoddwyr masnach, mae'r AFZ ei adnabod fel un o'r rhai mwyaf busnes-gyfeillgar, hawdd-i'r-gwaith-yn a pharthau cost-effeithiol am ddim yn y rhanbarth, y cyfarfod dywedwyd wrthyf.

Mae hyn, yn credu Al Hashemi, yn rhywbeth y dylai apelio at fusnesau yn Ewrop, yn enwedig ar adeg o ddirywiad economaidd parhaus mewn economïau ardal yr ewro.

Dywedodd: "Mae mwy na parthau di 30 yn Emiradau Arabaidd Unedig, felly mae angen i ni fod yn wahanol ac mae ein nod yw denu busnesau bach a chanolig ac entrepreneuriaid. Ajman Free Zone yn cynnig llawer o bosibiliadau ar gyfer y bobl sydd am ddechrau eu busnes. "

Ychwanegodd / "Er enghraifft, mae'r cynnyrch rhataf sydd gennym gelwir yn Swyddfa Smart - mae fel swyddfa rithwir lle mae gennych eich desg, y rhyngrwyd a popeth rydych ei angen i ddechrau. Bydd y gost o gychwyn y busnes gyda ni yn rhatach nag yn y parthau rhydd eraill.

"Rydym yn cynnig ein gwasanaeth ar draws y byd, gan gynnwys y DU, yr Almaen, yr Wcráin a Cyprus a byddwn yn parhau i agor ein swyddfeydd gynrychiolydd mewn gwahanol wledydd.

"Rydym bob amser yn ceisio denu buddsoddwyr o byd i gyd ac ar hyn o bryd mae gennym fwy na chwmnïau 10,000 gofrestru yn Ajman Free Zone a thua 5% ohonynt yn dod o Ffrainc, felly rydym am i wneud y gorau yma."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, Economi, EU, Masnach, cytundebau masnach, Emiradau Arabaidd Unedig

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *