Sefyllfa pobl ag anableddau yng UE: Mae llai nag un o bob dau o oedolion anabl mewn cyflogaeth yn yr UE-28 2011 yn a bron draean mewn perygl o dlodi neu allgau cymdeithasol yn 2013

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

2921007195_d542d99923_o (Gerrit_De_Clercq ar Flickr)Mae tua 44 miliwn o bobl 15 i 64 yn yr Undeb Ewropeaidd (UE-28) wedi nodi anabledd, yn aml yn eu hatal rhag cymryd rhan lawn mewn cymdeithas a'r economi. Boed yn y farchnad lafur, yn y system addysg neu ar gyfer dangosyddion cynhwysiant cymdeithasol, mae sefyllfa pobl anabl yn yr UE-28 yn llai ffafriol na sefyllfa pobl nad ydynt yn anabl. Testun llawn ar gael ar wefan EUROSTAT.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Anableddau, Anabledd, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Eurostat, gwleidyddiaeth

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *