Cyngor Cludiant ar 3 Rhagfyr ym Mrwsel

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau
Ice_bruxellesBydd gweinidogion trafnidiaeth yr Undeb Ewropeaidd yn cwrdd ym Mrwsel ddydd Mercher 3 Rhagfyr o dan Arlywyddiaeth Eidalaidd yr UE. Bydd y Comisiynydd Violeta Bulc, sy'n gyfrifol am drafnidiaeth a symudedd, yn cynrychioli'r Comisiwn Ewropeaidd.

Prif eitemau agenda Gweinidogion Trafnidiaeth:

  • Sky Ewropeaidd Sengl II +
  • 4th Pecyn Rheilffordd
  • Cyfarfod Gweinidogol Danube

1. Sky Ewropeaidd Sengl 2 +

Beth a ddisgwylir yn y Cyngor hwn? Bydd y gweinidogion yn trafod mabwysiadu dull cyffredinol ar gynigion Sky 2 + Sengl Ewropeaidd y Comisiwn.

Swydd y Comisiwn: Mae'r Comisiwn yn gresynu bod y cynnydd ar y ffeil wedi'i rwystro am amser mor hir ac yn annog y gweinidogion Trafnidiaeth i gefnogi'r ffeil yn arlywyddiaeth Latfia sydd ar ddod.

Cefndir: Mae menter SES 2 + yn edrych i ddod â gwasgfa gapasiti i ben gan y rhagwelir y bydd nifer yr hediadau yn cynyddu 50% dros y blynyddoedd 20 nesaf. Mae aneffeithlonrwydd gofod awyr tameidiog Ewrop yn dod â chostau ychwanegol sy'n agos at 5 biliwn Ewro bob blwyddyn i gwmnïau hedfan a'u cwsmeriaid. Maent yn ychwanegu cilometrau 42 i bellter hediad cyfartalog gan orfodi awyrennau i losgi mwy o danwydd, cynhyrchu mwy o allyriadau, talu mwy mewn taliadau defnyddwyr costus a dioddef mwy o oedi. Mae'r Unol Daleithiau yn rheoli'r un faint o ofod awyr, gyda mwy o draffig, ar bron i hanner y gost. Ym mis Mawrth 2014 pleidleisiodd Senedd Ewrop i gefnogi cryfhau a gwthio ymlaen y fenter Sky Sengl Sky 2 + (SES 2 +) fel cam allweddol i gyflymu gweithrediad Sky Ewropeaidd Sengl.

Mwy o wybodaeth

IP / 14 / 258
MEMO-13-525

2. Pecyn Rheilffordd 4th

Beth a ddisgwylir yn y Cyngor hwn? Mae'r Comisiwn yn disgwyl i'r ddadl bolisi barhau ar yr 4th Pecyn Rheilffordd, a fydd yn canolbwyntio ar agor y farchnad ddomestig, mynediad teg a chyfartal i'r rhwydwaith, tryloywder ariannol a dyfarnu contractau gwasanaeth cyhoeddus yn gystadleuol.

Cefndir: Ym mis Ionawr 2013, mabwysiadodd y Comisiwn becyn o fesurau i ddarparu gwell ansawdd a mwy o ddewis mewn gwasanaethau rheilffordd yn Ewrop (Pecyn Rheilffordd 4th). Mae rheilffyrdd yn rhan hanfodol o drafnidiaeth yr UE, gyda rôl allweddol wrth fynd i'r afael â'r galw cynyddol am draffig, tagfeydd, diogelwch tanwydd a datgarboneiddio. Ond ar hyn o bryd mae llawer o farchnadoedd rheilffyrdd Ewrop yn wynebu marweidd-dra neu ddirywiad.

Cynigiodd y Comisiwn fesurau pellgyrhaeddol i annog mwy o arloesi yn rheilffyrdd yr UE trwy agor marchnadoedd teithwyr domestig yr UE i gystadleuaeth, yn ogystal â diwygiadau technegol a strwythurol sylweddol.

Ar ôl i'r Cyngor ddod i gytundeb gwleidyddol ar agweddau technegol y pecyn (IP / 14 / 643), dechreuodd archwilio'r agweddau sy'n gysylltiedig â'r farchnad ym mis Gorffennaf 2014

Mwy o wybodaeth

IP / 13 / 65
MEMO / 13 / 45
Fideo: Dyfodol rheilffyrdd yn Ewrop

3. Cyfarfod gweinidogol Danube

Beth a ddisgwylir yn y Cyngor hwn? Ar ôl cyfarfod y Cyngor, bydd gweinidogion trafnidiaeth taleithiau torlannol y Danube yn cyfarfod i drafod nifer o ymrwymiadau i gymeradwyo'r Prif Gynllun ar gyfer adfer a chynnal a chadw'r afon a'i llednentydd. Gweinidogion Awstria, Bwlgaria, Croatia, yr Almaen. Disgwylir i Moldofa, Rwmania, Slofacia, yr Wcrain, Bosnia a Herzegovina, Serbia a Hwngari lofnodi'r casgliadau.

Cefndir: Trefnir y cyfarfod i ailddatgan ymrwymiadau a rhwymedigaethau presennol i gynnal y ffordd i safon fordwyo dda a chymryd mesurau i fynd i'r afael â phroblemau fel dŵr isel neu rew.

Mwy o wybodaeth

Coridor TEN-T Rhine-Danube
Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop: Beth yw'r anghenion buddsoddi ar gyfer trafnidiaeth?

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cludiant

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *