Gwlad Groeg yn barod i ddod i gytundeb dros bailout

| Chwefror 17, 2015 | 0 Sylwadau

Benjamin Netanyahu-Gweinidog Cyllid Gwlad Groeg, Yanis Varoufakis (Yn y llun) datgan ei fod yn barod i wneud “beth bynnag sydd ei angen” i ddod i gytundeb ynghylch ei help llaw ar ôl cwymp y trafodaethau â gweinidogion cyllid yr UE.

Siaradodd Varoufakis ar ôl i Wlad Groeg wrthod cynnig gan yr UE i ymestyn ei help llaw cyfredol € 240 biliwn (£ 178bn), cynllun a alwodd yn “hurt” ac yn “annerbyniol”.

Dywedodd ei fod yn barod i gytuno ar fargen ond o dan amodau gwahanol.

Ond dywedodd gweinidog cyllid yr Iseldiroedd mai dim ond dyddiau oedd ar ôl ar gyfer trafodaethau.

Dywedodd Jeroen Dijsselbloem, sy’n cadeirio Eurogroup y gweinidogion cyllid, ei bod bellach “hyd at Wlad Groeg” i benderfynu a oedd am gael mwy o arian ai peidio.

“Fy newis cryf yw ac yn dal i fod i gael estyniad o’r rhaglen, ac rwy’n credu ei bod yn ymarferol o hyd,” meddai Dijsselbloem wrth gynhadledd newyddion ar ôl i’r sgyrsiau gwympo.

Daw help llaw cyfredol Gwlad Groeg i ben ar 28 Chwefror. Byddai angen i unrhyw gytundeb newydd gael ei gymeradwyo gan lywodraethau cenedlaethol, felly mae amser yn brin i ddod i gyfaddawd.

Heb fargen mae Gwlad Groeg yn debygol o redeg allan o arian.

Dywedodd Varoufakis fod “anghytuno sylweddol” o hyd ynghylch ai cwblhau’r rhaglen gyfredol oedd y dasg o’i blaen, y mae llywodraeth newydd ei hethol Gwlad Groeg wedi addo ei sgrapio.

Gwrthododd yr addewid o “rywfaint o hyblygrwydd” yn y rhaglen fel un “amwys” ac yn brin o fanylion.

Wrth siarad mewn cynhadledd newyddion ar ôl Dijsselbloem, dywedodd iddo gael comiwnig drafft wedi'i gyflwyno gan Pierre Moscovici, comisiynydd economeg yr UE, yr oedd wedi bod yn barod i'w lofnodi.

Fodd bynnag, roedd y drafft hwnnw wedi’i dynnu’n ôl funudau cyn i’r cyfarfod ddechrau, meddai Varoufakis.

Ond ceisiodd chwarae i lawr yr anhawster fel cwt dros dro.

“Bydd Ewrop yn gwneud y tric arferol: Bydd yn tynnu cytundeb da neu gytundeb anrhydeddus allan o’r hyn sy’n ymddangos yn gyfyngder.’ ”

Dadansoddiad: Andrew Walker, gohebydd economeg y BBC:

Mae dau fater ariannol dybryd yn gwthio dros Wlad Groeg: a all y llywodraeth dalu ei biliau a sefydlogrwydd y banciau.

Mae swyddogion Gwlad Groeg wedi dweud y gallai’r llywodraeth ddal ati am sawl mis, ond mae amheuon. Mae pa mor hir y mae'n ei gymryd yn dibynnu i raddau helaeth ar drethdalwyr Gwlad Groeg.

Mae'r banciau eisoes wedi gweld arian yn cael ei dynnu'n ôl ac mae angen benthyciadau banc canolog yn gynyddol. Os nad oes rhaglen help llaw, gallai Banc Canolog Ewrop dynnu'r plwg ar y banciau.

Pe deuai hynny, byddai mewn gwirionedd yn golygu argyfwng ariannol mawr, gydag efallai gosod rheolaethau ariannol helaeth i bropio'r banciau ac o bosibl hyd yn oed ailgyflwyno arian cyfred cenedlaethol.

Mae'n anodd hoelio dyddiad erbyn pryd y mae'n rhaid gwneud cytundeb i osgoi rhyw fath o Armageddon ariannol, oherwydd mae'n dibynnu ar weithredoedd trethdalwyr, cwsmeriaid banc a'r ECB. Ond mae amser yn brin.

Cyn y cyfarfod, roedd gweinidog cyllid yr Almaen Wolfgang Schaeuble eisoes wedi dweud nad oedd yn optimistaidd y byddai bargen yn cael ei chyrraedd.

“Y broblem yw bod Gwlad Groeg wedi byw y tu hwnt i’w modd ers amser maith ac nad oes neb eisiau rhoi arian i Wlad Groeg mwyach heb warantau,” meddai.

Ond dywedodd Gweinidog Cyllid Ffrainc, Michel Sapin, fod angen i arweinwyr Ewropeaidd barchu’r newid gwleidyddol yn Athen. Wrth iddo gyrraedd Brwsel anogodd y Groegiaid i ymestyn eu bargen bresennol er mwyn caniatáu amser ar gyfer sgyrsiau.

Ailgyllido

Mae Gwlad Groeg wedi cynnig rhaglen help llaw newydd sy'n cynnwys benthyciad pontio i gadw'r wlad i fynd am chwe mis a'i helpu i ad-dalu € 7bn (£ 5.2bn) o fondiau aeddfedu.

Byddai ail ran y cynllun yn gweld dyled y sir yn cael ei hailgyllido. Gall rhan o hyn fod trwy “fondiau CMC” - bondiau sydd â chyfradd llog sy'n gysylltiedig â thwf economaidd.

Mae Gwlad Groeg hefyd eisiau gweld gostyngiad yn y targed dros ben sylfaenol - y gwarged y mae'n rhaid i'r llywodraeth ei gynhyrchu (ac eithrio taliadau llog ar ddyled) - o 3% i 1.49% o CMC.

Yng Ngwlad Groeg yr wythnos diwethaf, nododd dau arolwg barn fod 79% o Roegiaid yn cefnogi polisïau’r llywodraeth, a chredai 74% y byddai ei strategaeth negodi yn llwyddo.

Cyfanswm dyled Gwlad Groeg: € 323bn

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Gwlad Groeg

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *