#Tunisia: Aelodau o Senedd Ewrop yn ôl mwy o fewnforion olew olewydd di-dreth i helpu Tunisia ond eisiau mesurau diogelwch

| Chwefror 26, 2016 | 0 Sylwadau

olew olewydd

Er mwyn helpu i gryfhau economi Tunisia, taro nid yn lleiaf gan ymosodiadau terfysgol 2015, ASEau cefnogi cynlluniau argyfwng i ganiatáu tunnell 70,000 ychwanegol o'i olew olewydd virgin i gael ei mewnforio ddyletswydd am ddim yn yr UE, yn 2016 / 17. Gofynion Fodd bynnag, ASEau hefyd mewnosod ar gyfer y Comisiwn yr UE i wneud asesiad canol tymor o effeithiau'r mesurau, diweddaru os mae'n troi allan eu bod yn niweidio cynhyrchwyr olew olewydd yr UE, a sicrhau bod y mewnforion yn cael eu holrhain o'r dechrau i'r diwedd.

Y cwota brys ei gymeradwyo gan 475 126 pleidlais i, gyda ymataliadau 35.

"Tunisia wedi dod yn bell ers y Gwanwyn Arabaidd, fel un o'r gwledydd prin sydd wedi wirioneddol cyflawni pontio democrataidd. Tunisia wedi bod yn darged o ymosodiadau terfysgol yn union oherwydd ei fod ar ei ffordd i atgyfnerthu ei democratiaeth. Roedd gan y ymosodiadau yn cael effaith ofnadwy ar y sector twristiaeth a'r economi ehangach ar adeg pan Tunisians eisoes yn brwydro argyfwng economaidd anodd, gyda chyfradd diweithdra uchel ymysg pobl ifanc ac addysgedig. Dyna pam ei bod yn hanfodol y dylai'r UE fynegi ei undod gyda phobl Tunisiaidd. Rydym am i Tunisia i lwyddo, ac mae'n rhaid i helpu gyda mesurau pendant sy'n rhoi hwb ei heconomi unwaith."Dywedodd rapporteur Marielle de Sarnez (ALDE, Ffrainc), yn y ddadl cyn y bleidlais.

Mwy o fewnforion olew olewydd di-dreth

ASEau cefnogi y cwota arfaethedig dwy flynedd dros dro sero-dyletswydd tariff o dunelli 35,000 y flwyddyn (tunelli 70,000 i gyd) ar gyfer mewnforion olew olewydd UE o Tunisia, ar gael ar gyfer 2016 2017 a. Ni fydd hyn yn cynyddu maint cyffredinol y mewnforion o Tunisia (bydd yr UE disgownt dyletswyddau ar yr olew olewydd a Tunisia eisoes yn allforio i'r UE).

I fynd i'r afael â phryderon gynhyrchwyr olew olewydd UE, ASEau mewnosod mesurau diogelu ychwanegol, megis asesiad canol tymor a diweddaru'r mesurau os mae'n troi allan eu bod yn niweidio cynhyrchwyr olew olewydd UE, rhwymedigaeth 'cymal olrhain' i sicrhau bod yr holl olew olewydd o dan y cwota yn cael ei gael yn gyfan gwbl, a'i gludo'n uniongyrchol o, Tunisia. Maent hefyd yn gwrthod y posibilrwydd o "ystyried" estyniad y mesur argyfwng y tu hwnt i'r ddwy flynedd gychwynnol.

delio masnach newydd

Mewn penderfyniad ar wahân, a gymeradwywyd gan 479 123 pleidlais i, gyda ymatal 31, ASEau yn croesawu'r trafodaethau masnach am ddim gyda Tunisia a lansiwyd ym mis Hydref y llynedd, ac yn tynnu sylw at anawsterau economaidd a wynebir gan Tunisia, ar ôl ymosodiadau terfysgol a arweiniodd at gwymp twristiaeth yn 2015. Maent yn hyrwyddo cytundeb "flaengar ac anghymesur" i "gyfrannu at sefydlogrwydd Tunisia, i gyfuno ei democratiaeth ac at ailfywiogi'r economi."

Y camau nesaf

Ar gyfer cwotâu brys: anfonwyd y testun yn ôl i'r pwyllgor EP Masnach i gychwyn trilogue trafodaethau gyda'r Cyngor ar y testun terfynol.

Ar gyfer delio masnach dwfn a chynhwysfawr gyda Tunisia: sgyrsiau agorwyd ym mis Hydref 2015.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Gwlad Groeg, Yr Eidal, gwleidyddiaeth, Portiwgal, Farchnad sengl, Sbaen, Masnach, cytundebau masnach, Tunisia

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *