#LabourMEPs: Rise yn sero-oriau contractau yn pwysleisio'r angen am weithredu brys

| Mawrth 10, 2016 | 0 Sylwadau

Glenis Willmott

Ar 9 Mawrth, ASEau Llafur Ailadroddodd galw am weithredu ar frys i fynd i'r afael â dim oriau contractau, yn dilyn y ffigurau diweddaraf yn dangos cynnydd yn eu defnydd yn y DU.

Wyth cant a mil o bobl yn cael eu cyflogi ar gontract dim oriau rhwng Hydref-Rhagfyr 2015, i fyny o 697,000 ar gyfer yr un cyfnod yn 2014 - mae 15 cynnydd y cant.

Ac yr oedd 1.7 miliwn contractau heb lleiafswm oriau ym mis Tachwedd 2015, cynnydd 200,000 ers dechrau'r flwyddyn.

Ychwanegodd, Glenis Willmott ASE, Arweinydd Llafur yn Senedd Ewrop:

"ASEau Llafur wedi bod yn hir yn galw am weithredu ar sero-oriau contractau, ac yr ydym wedi bod yn arwain galwadau Senedd Ewrop ar gyfer gweithredu.

"Mae angen i'r Comisiwn Ewropeaidd i weithredu nawr i fynd i'r afael â'r problemau cyflogaeth ansicr, diweithdra ymhlith pobl ifanc a chyflogau gwael, ac ar frys yn dod i fyny gyda pholisïau. Mae hyn yn yr hyn y dylai'r UE fod yn ei wneud, gan weithio gyda llywodraethau cenedlaethol i gryfhau hawliau gweithwyr a terfyn ar arferion annheg hyn.

"Mae llawer gormod o gyflogwyr yn defnyddio cytundebau sero awr ecsbloetiol heb feddwl am y canlyniadau negyddol y maent yn ei gael ar fywydau pobl. Os ydych yn gweithio oriau rheolaidd, dylai fod gennych gontract rheolaidd - mae pawb yn haeddu bod mewn cyflogaeth o ansawdd ac mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i sicrhau eu gweithwyr yn cael eu hamddiffyn yn y gweithle.

"Mae pob gweithiwr yn haeddu cyflog digonol, diogelu nawdd cymdeithasol ac amodau gweithle gweddus. Bydd ASEau Llafur yn parhau i frwydro dros swyddi o ansawdd gyda diogelwch swydd yn y DU ac ar draws yr UE. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, gwleidyddiaeth, UK, cyflogaeth heb ei ddatgan, gwaith heb ei ddatgan, Diweithdra, hawliau gweithwyr

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *