#FUW Cyfarfod â'r Unol Daleithiau Adran Amaethyddiaeth

| Ebrill 28, 2016 | 0 Sylwadau

FUW 1US Counselor Materion Amaethyddol Stan Phillips yn derbyn copi o Mater Teulu o Llywydd UAC Glyn Roberts

Undeb Amaethwyr Cymru swyddogion gyfarfod yn ddiweddar gyda'r Unol Daleithiau Adran Amaethyddiaeth i drafod dyfodol y diwydiant amaethyddol Cymru.

Wrth groesawu cynrychiolwyr yr Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau, Stan Phillips, Cynghorwr Materion Amaethyddol a Steve Knight, Arbenigwr Amaethyddol, oedd Llywydd yr Undeb Byd Gwaith, Glyn Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr yr Undeb, Alan Davies a'r Uwch Swyddog Polisi, Hazel Wright.

"Rydym yn croesawu'r cyfle i roi cipolwg i sefyllfa wleidyddol, economaidd a chymdeithasol cyfredol Cymru a rhannu gwybodaeth am y sectorau Cymreig ffermio, ei daearyddiaeth a'r trefniadau incymau ac allforion cyfredol gydag Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau," meddai Glyn Roberts yn dilyn y cwrdd.

"Mae rhannu profiadau a gwybodaeth gyda'n cydweithwyr Unol Daleithiau yn hanfodol yn y broses o sefydlu marchnad allforio ar gyfer ein cig oen a chig eidion Cymru," ychwanegodd.

Mae UAC yn awyddus i ddefnyddio'r cyfle i hyrwyddo ansawdd uchel y cynnyrch amaethyddol Cymru a'r safonau amgylcheddol a lles uchel bod cynhyrchwyr yn cadw at.

"Rydym yn tynnu sylw at y berthynas allforio cryf sydd gennym gyda'r farchnad Ewropeaidd heddiw gan esbonio bod y farchnad ar gyfer cig coch Cymru yn Ewrop yn werth bron £ 200 miliwn y flwyddyn ac mae'n cyfrif am 90% o allforion amaethyddol Cymru.

"Yn 2014, ffigurau allforio yn dangos bod tua 35% o gig dafad a gynhyrchir yng Nghymru ei allforio i'r Undeb Ewropeaidd gyda 93% o allforion cig oen Cymru, 93% o allforion cig eidion Cymreig a 98% o allforion llaeth a fwriedir ar gyfer gwledydd yr UE," meddai Roberts.

O ystyried y datblygiadau Partneriaeth Buddsoddi Masnach Drawsatlantig parhaus rhwng yr UE a'r Unol Daleithiau, roedd Undeb Amaethwyr Cymru hefyd yn awyddus i drafod y defnydd o cyfwerthedd yn rheoliad, diogelu cig oen PGI Cymreig a'r symudiad tuag at labelu bwyd yn well ac yn fwy cywir.

"Mae UAC yn falch o glywed bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar gig eidion ac wyn Cymreig allforio i mewn i'r Unol Daleithiau a bydd gennym ddiddordeb gweld sut y farchnad hon yn datblygu yn y dyfodol", ychwanegodd Roberts.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, Economi, EU, US

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *