#StrongerIn: Brexiteers herfeiddiol yn wyneb y dystiolaeth

| Efallai y 16, 2016 | 0 Sylwadau

160516FlatEarth2Mae criw o brysur-gyrff, benderfynol o danseilio sofraniaeth genedlaethol Prydain, wedi ysgrifennu llythyr gan ddadlau y byddai'n gamgymeriad ar gyfer y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r rhain yn bradwyr, mae bron 200 o ran nifer, ffoniwch economegwyr eu hunain ac maent i'w cael yn llechu yn "prifysgolion" a "melinau trafod" ar draws y DU o St. Andrews i Fryste - un ohonynt hyd yn oed yn Gwlad Belg. Mae'r prifysgolion yn y boced o ffederalwyr Ewropeaidd, gan dderbyn arian gan y Cyngor Ewropeaidd Ymchwil, Erasmus, Jean Monnet a Marie Sklodowska-Curie.

O leiaf, dyma sut yr ydym yn disgwyl yr ymgyrch Gwyliau i ymateb, yn ysgrifennu Tom Lladd.

Y llythyr:

"Gan ganolbwyntio yn gyfan gwbl ar economeg, rydym o'r farn y byddai'n gamgymeriad mawr ar gyfer y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Gadael byddai'n golygu costau hirdymor arwyddocaol. Byddai maint y costau hyn yn dibynnu ar faint o reolaeth y DU yn dewis i ymarfer dros faterion fel symudiad rhydd o lafur, a'r gosb cysylltiedig byddai'n talu o ran mynediad at y farchnad sengl. Mae'r niferoedd gyfrifo drwy Ganolfan yr LSE am Berfformiad Economaidd, yr OECD a'r Trysorlys disgrifio ystod credadwy ar gyfer graddfa'r costau hyn.

"Byddai'r ansicrwydd ynghylch pa fath yn union o berthynas byddai'r DU yn dod o hyd ei hun mewn gyda'r UE a gweddill y byd hefyd yn pwyso yn drwm am flynyddoedd lawer. Yn ogystal, mae risg sylweddol o sioc tymor byr i hyder pe baem yn gweld pleidlais 'Absenoldeb' ar 23 mis Mehefin. Mae Banc Lloegr wedi rhoi arwydd pryder hwn yn glir, ac yr ydym yn ei rannu. "

Dyna ni; byr, syml a diamwys.

Rhagolwg 'Schmorecast'

Yr Athro Simon Dryw-Lewis, y Guto Ffowc o cabal hwn, yn nodi bod ymateb yr ymgyrch Gwyliau i rhagolygon hyn ar effaith pleidlais 'Absenoldeb' yw diswyddo holl ragolygon:

"Y prif ymateb ymgyrch 'Absenoldeb' oedd yn dweud yr holl ragolygon economaidd yn anobeithiol. Maent yn ddiau yn cyfeirio at rhagolygon macro diamod o'r fath 'beth fydd twf yn y flwyddyn nesaf'. Fodd bynnag, nid yw'r asesiadau a wnaed gan yr holl economegwyr hyn a sefydliadau economaidd yn rhagolygon ddiamod, ond rhagolygon amodol: pa wahaniaeth y bydd Brexit gwneud. Maent yn llawer mwy dibynadwy na rhagolygon diamod. Gall hyn gael ei pwynt got ar draws gyda cyfatebiaethau syml: bydd meddyg yn dweud wrthych fod bod yn cynyddu'r siawns o drawiad ar y galon dros bwysau, ond nid pan fydd gennych un.

"Felly ceisio disgownt asesiad sydd bron yn gyffredin o economegwyr drwy gyfeirio at rhagolygon macro naill ai'n cynrychioli anwybodaeth peryglus neu obfuscation bwriadol. Ond ar gyfer y rhai ag ychydig o wybodaeth o'r pethau hyn, mae'n dwyll a allai weithio. Nid yw tynnu sylw at y gwahaniaeth yn torri yn ddiduedd, ond yn hysbysu'r ddadl. "

Mae'r Athro Wren-Lewis yn nodi bod yr adroddiad cyfredol yn golygu methiant newyddiaduraeth, trwy gymryd arddull 'siâp y Ddaear: barn yn wahanol', y rhai sydd â'r nod o fod yn ddiduedd, mewn gwirionedd, yn methu bod y cyhoedd yn ddyletswydd i rhowch y pwysau cywir i wahanol ddadleuon a herio camddealltwriaeth.

Y nesaf ... Albania, Singapore, Gwlad yr Iâ, China, Norwy, y Swistir, yr hen Gymanwlad

Yn dilyn y refferendwm, gan dybio bod pobl Prydain wedi cael y synnwyr da i bleidleisio 'Ie', yr wyf yn dychmygu y bydd y 'Gadael' post-mortem yn dweud bod un o'u prif wallau strategol oedd y methiant i gynnig dewis arall credadwy . Yn lle hynny mae'r pleidleisiwr wedi cael ei gymryd ar daith i rai lleoedd egsotig iawn efallai nad oedd wedi mentro i ddychmygu.

Un munud, mae dinasyddion Prydeinig (pynciau ddrwg) yn cael cynnig dyfodol disglair fel Albania nesaf (sydd, ar y llaw arall, yn awyddus i ymuno â'r UE), y nesaf maen nhw'n mynd i fod yn Singapore mawr, ond yn gynhesach a gwyntog, a Math o Werf Canari mawr yn y Gogledd. O bryd i'w gilydd mae yna ddogn o realiti ac mae'r ymgyrch Gwyliau'n edrych ar ddewisiadau mwy tebygol megis Gwlad yr Iâ neu'r Swistir, ond gyda llai o reoleiddio.

Y gwir trist yw bod yn cael y Swistir, Norwyaid, Icelanders, a hyd yn oed y Liechtensteiners bach plucky i ddilyn y dictadau o 'Brwsel' os ydynt am gael mynediad at y farchnad sengl. Mae hwn yn ymosodiad eithaf warthus ar eu sofraniaeth, ond i fod yn deg eu bod wedi ymrwymo iddo ac wedi dewis peidio â dod yn aelodau llawn yr UE.

Nac oes, nid oes angen i chi fod yn yr UE, ond mae'n rhaid i chi gadw at reoliadau'r UE eich bod wedi cael unrhyw lais yn y broses o wneud. 'Brwsel', wrth gwrs, y chyfanswm ei rannau ac mae hynny'n golygu gwledydd 28 ddod i gytundeb, fel arfer drwy negodi hir a rhywfaint o gyfaddawd. Mae'r Brexiteers ymddangos i feddwl na fydd dim cyfaddawdu sy'n ymwneud â thrafod â gwledydd 162 yn y WTO neu gyda gwledydd 53 y Gymanwlad.

Gall fod rhesymau eraill i adael yr UE, ond 'Gadael' wedi colli rownd hon.

#StrongerIn: IMF yn rhybuddio y byddai hyd yn oed 1% gostyngiad yn CMC y DU yn fwy na gwneud iawn cyfraniad DU i gyllideb yr UE

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Economi, EU, cynnwys, Erthygl Sylw, Barn, gwleidyddiaeth, UK

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *