Sweden a'r Undeb ar gyfer y Canoldir yn llofnodi cytundeb i gefnogi integreiddio rhanbarthol a chydweithrediad yn #Mediterranean

| Chwefror 22, 2017 | 0 Sylwadau

thumbnail_Fathallah-Sijilmassi-SG-UFM-a-Anders-Framkenberg-Gyfarwyddwr Rhanbarthol--Uned-MENA-of-SIDA-1-1024x298Mae Asiantaeth Datblygu Rhyngwladol Sweden (Sida) a'r Ysgrifenyddiaeth UfM wedi llofnodi cytundeb ariannol aml-flynyddol 6.5 miliwn i gefnogi gweithgareddau craidd UfM o blaid datblygu mwy cynaliadwy a chynhwysol yn y rhanbarth.

Fel arwydd clir i gefnogi cydweithrediad rhanbarthol gwell ac integreiddio ym Môr y Canoldir, Ysgrifenyddiaeth UFM ac Awdurdod Datblygu Rhyngwladol Sweden (Sida) wedi llofnodi cytundeb ariannu amlflwydd € 6.5 miliwn i ddyfnhau a ymhelaethu mentrau cydweithredu a gweithgareddau craidd UFM penodol hyrwyddo deialog rhanbarthol. Bydd cefnogaeth Sida fod yn canolbwyntio ar y gwledydd Gogledd Affrica (MENA) Dwyrain Canol ac, o fewn y ffrâm ehangach y mandad UFM.

"Mae'r Undeb y Canoldir yn sefydliad weithredu-oriented a gynlluniwyd i adeiladu a gweithredoli agendâu cyffredin yn y rhanbarth. Mae'r cytundeb gyda Sida yn gyfraniad pendant a sylweddol i weithgareddau UFM ac ymdrechion rhanbarthol cyffredinol tuag at y tri amcan strategol o ddatblygiad dynol, sefydlogrwydd ac integreiddio. Yn wir yn enghraifft o bartneriaeth effeithiol ", tanlinellu Ysgrifennydd UFM Cyffredinol Fathallah Sijilmassi.

"Datblygiad cymdeithasol ac economaidd y rhanbarth yn cael ei lesteirio gan y lefel isel o integreiddiad economaidd a rhanbarthol. Prif ffocws ein cytundeb â'r Ysgrifenyddiaeth UFM yw cryfhau integreiddio ym Môr y Canoldir drwy hyrwyddo a ymhelaethu mentrau deialog rhanbarthol UFM a chydweithrediad ar sectorau arbennig o werthfawr ar gyfer rhannu arferion gorau, gan feithrin prosesau deialog a hyrwyddo agenda ranbarthol ", meddai Cyfarwyddwr Anders Frankenberg Sida yn yr uned ranbarthol ar gyfer y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Mae Awdurdod Datblygu Sweden yn cefnogi nifer o weithgareddau yn y rhanbarth ac wedi cydweithio llwyddiannus gyda'r UFM a phartneriaid y prosiect ar faterion yn ymwneud â llywodraethu ac ariannu yn ogystal ag ar feithrin gallu yn ymwneud â dŵr.

Ar yr achlysur y Fforwm Rhanbarthol UFM Ail gynhaliwyd ym mis Ionawr 23 24-, 2017, Gweinidogion dros Faterion Tramor Rhoddodd impulse gwleidyddol cryf i'r UFM drwy gymeradwyo map ffordd ar gyfer gweithredu sy'n canolbwyntio ar gryfhau cydweithredu rhanbarthol yn y Canoldir.

Mae'r Undeb y Canoldir (UFM) yn sefydliad Ewro-Môr y Canoldir rhynglywodraethol unigryw sy'n dwyn ynghyd holl wledydd 28 o wledydd yr Undeb Ewropeaidd a 15 y De a'r Dwyrain Canoldir. Mae'r UFM yn darparu fforwm i wella cydweithredu rhanbarthol, deialog a gweithredu prosiectau a mentrau gydag effaith amlwg ar ein dinasyddion concrid ar waith, gyda phwyslais ar bobl ifanc, er mwyn mynd i'r afael â'r tri amcan strategol y rhanbarth: sefydlogrwydd, datblygiad dynol a integreiddio.

Mae Ysgrifenyddiaeth yr Undeb dros y Canoldir yw'r llwyfan i weithredoli penderfyniadau a wnaed gan yr aelod-wladwriaethau, gweithredu prosiectau rhanbarthol strategol drwy methodoleg penodol yn seiliedig ar rwydweithiau aml-bartner deinamig a chyfnewid arferion gorau a methodolegau arloesol: mwy na phrosiectau rhanbarthol 45 labelu gan yr aelod-wladwriaethau gwerth dros € 5 biliwn, yn bennaf ym meysydd twf cynaliadwy a chynhwysol, cyflogadwyedd ieuenctid, grymuso menywod, symudedd myfyrwyr, datblygiad trefol integredig, a gweithredu yn yr hinsawdd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cymorth, Datblygu, Economi, EU, cysylltiadau Ewro-Môr y Canoldir, gwleidyddiaeth, Sweden

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *