Beth y mae'r penderfyniad y llys UE-Singapore olygu i # Brexit bargen ôl-fasnach? (Spoiler Alert: trychineb)

| Efallai y 16, 2017 | 0 Sylwadau

Mae llawer o Brexiteers brwsio oddi ar y problemau y gallai'r DU eu hwynebu y tu allan i'r Farchnad Sengl, Ardal Economaidd Ewropeaidd a Thollau undeb fel poppycock. Ar gyfer Brexiteers, mae popeth yn cael ei datrys yn syml iawn; eu Riposte: 'Byddwn yn jyst yn dod yn Singapore-on-Thames: trethi isel, ychydig yn y ffordd o hawliau llafur a llawer iawn mwy heulog. Bingo! ' Rwy'n aralleirio, ond byddwch yn cael y gist, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Afraid dweud, yr awgrym hwn cyfarfu â chodi cyfunol aeliau ar draws yr UE-27 ac yn y waliau cysegredig y Comisiwn Ewropeaidd, sydd â chymhwysedd unigryw ar gyfer trafod cytundebau masnach.

I fod yn deg i'r Brexiteers nad hwy yw'r unig rai i beidio â wedi deall yn llawn rôl y Comisiwn mewn cytundebau masnach. Mae'r UE yn gweithredu ar y mandad negodi a gytunwyd gan yr holl wladwriaethau'r UE yn 'n bert lawer yn gyfrifol. Pan fydd awdur The Art of y Fargen a chynigiodd Arlywydd yr UD, Donald Trump, gytundeb masnach dwyochrog gyda'r Almaen i Angela Merkel, dywedodd wrth ei westai nad oedd hyn yn bosibl ac y byddai'n rhaid iddo wneud cytundeb gyda'r UE; unwaith y byddai hyn wedi diflannu, cytunodd y Trump yn bragmatig y gallai'r Unol Daleithiau "ddelio â Ewrop wedyn" yn yr achos hwnnw ".

Mae canllawiau trafod UE-27 eisoes yn ei gwneud hi'n glir y bydd cyfraith cystadleuaeth a darpariaethau treth annheg yn rhan o'u sefyllfa negodi. Fodd bynnag, yn y dyfarniad heddiw (16 Mai), mae Llys Cyfiawnder Ewrop yn gosod posibilrwydd hyd yn oed yn fwy pryderus i'r DU - rhywbeth y dylai Cyfreithwyr Brydeinig eu cymeradwyo - aelod-wladwriaethau ac weithiau mae rhanbarthau'n hyblyg eu hawliau sofran. Mae Llys Cyfiawnder Ewrop wedi dyfarnu nad yw darpariaethau'r cytundeb sy'n ymwneud â buddsoddiad tramor nad ydynt yn uniongyrchol a'r rhai sy'n ymwneud â setliad anghydfod rhwng buddsoddwyr a datganiadau yn dod o fewn cymhwysedd unigryw yr Undeb Ewropeaidd, felly mae'r cytundeb masnach rydd-UE yn Singapore dim ond gyda chytundeb yr holl aelod-wladwriaethau y gellir eu casglu - ac mewn rhai gwledydd sy'n golygu y llywodraethau rhanbarthol.

Byddem yn gofyn i ddarllenwyr roi eu meddyliau yn ôl i'r ddadl dros y cytundeb CETA rhwng Canada a'r UE. Penderfynodd y Comisiwn y byddai'n cael ei gadarnhau gan yr UE a'r seneddau cenedlaethol. Dyma oedd pan ddarganfu Ewrop fod trefniadau ffederal Gwlad Belg yn golygu y byddai rhanbarth Wallonia - gyda phoblogaeth o 3.5 miliwn - yn gallu ysgwyddo'r fargen gyfan.

Pam mae hyn yn bwysig llawer ar gyfer y DU

Mae Theresa May wedi ei gwneud hi'n glir bod y DU am gael cytundeb masnach dwfn a chynhwysfawr gyda'r UE ar ôl Brexit. Byddai'r cytundeb hwn yn debyg i'r fargen UE-Canada, sy'n cwmpasu ystod eang o faterion, gan gynnwys gwasanaethau, buddsoddi a mecanwaith datrys anghydfodau buddsoddi.

Canfu'r llys y byddai'n rhaid ei gadarnhau gan aelod-wladwriaethau gytundebau a oedd yn cynnwys (buddsoddiadau 'portffolio' heb unrhyw fwriad i ddylanwadu ar y rheolaeth a rheolaeth ymgymeriad) heb fod yn uniongyrchol fuddsoddiad tramor a'r setliad anghydfod sy'n rheoli trefn rhwng buddsoddwyr a gwladwriaethau. Mae hyn yn golygu bod llawer a oedd yn cynnwys y mesurau hyn - bydd angen ac mae bron i unrhyw gytundeb gytundeb datrys anghydfod - bydd yn rhaid i dderbyn y cydsyniad yr holl aelod-wladwriaethau. Mae hynny'n golygu y Wallonia, gall Ffrainc, yr Eidal, Sbaen (meddyliwch Gibraltar) ac unrhyw aelod arall yr UE-27 feto trefniadau masnachol y DU yn y dyfodol.

Yn awyrgylch poenus etholiad cyffredinol, mae unrhyw apêl i resymau a hunan-ddiddordeb yn debygol o ddisgyn ar glustiau Llys Cyffredin; Gwelir Theresa May fel yr unig ymgeisydd sy'n gallu wynebu i lawr yr UE ddidwyllus ac mae hi'n dal i fod ar linell 'caled Brexit' - neu os ydych chi'n ystyried y geiriad hwn yn rhan-barhaol - cytundeb sy'n mynd â'r DU nid yn unig y tu allan i'r UE ond allan o unrhyw drefniant posibl synhwyrol arall, boed yn yr AEE (a Gwlad yr Iâ, Lichtenstein a Norwy) neu Undeb Tollau (Twrci, Andorra, San Marino, Guernsey). Yn sicr, bydd yr Ymadawr yn dadlau y bydd y DU yn hapus i gerdded i ffwrdd o'r trefniadau presennol - mae tua 50% o fasnach gyfredol y DU gyda'r UE - ac yn masnachu gyda gweddill y byd, fel yr oedd yn arfer ei wneud, yn Ymerodraeth Brydeinig 2.0. Pe bai'r DU yn cynnal y llinell hon, byddai'n drychinebus ar gyfer economi Prydain.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, UK

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *