#InWorkPoverty - 'Mae gennym broblem enfawr o dlodi mewn gwaith ar gyfer ASE Urtasun menywod

| Tachwedd 8, 2018

Tynnodd ASE sylw at astudiaeth ddiweddar Oxfam ar dlodi menywod yn y gweithle yn y gweithlu yn Ewrop. Mae'r astudiaeth yn tanlinellu'r sefyllfa sy'n wynebu menywod sy'n gweithio a'r ffyrdd y mae eu patrymau gwaith newidiol, y caledi a'r anfanteision y maent yn eu hwynebu yn arwain at dlodi er gwaethaf cyflogaeth. Mae'r adroddiad yn edrych ar yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu menywod sy'n gweithio yn Ewrop, yn enwedig y rheini sydd mewn gwaith sy'n cael eu talu'n isel ac yn isel.

Buom yn siarad â Ernest Urtasun ASE (Green) am yr adroddiad, dywedodd ei fod yn Sbaen bod un o bob dau fenyw sy'n gweithio yn Ewrop yn cael ei effeithio gan dlodi. Dywedodd Urtasun fod angen mynd i'r afael â'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, a bod yn flaenorol yn y gwaith - sy'n effeithio'n helaeth ar fenywod, gan roi enghraifft o'r sector twristiaeth yn Sbaen. Dywedodd y dylid ystyried yr agwedd rhyw yn arbennig yn adroddiadau Semester Ewrop.

Gofynnwyd a yw cydbwysedd rhyw y seneddau cenedlaethol yn gwneud gwahaniaeth, dywedodd Urtasun, os yw deddfwriaethau'n dominyddu, bod y materion hyn yn dueddol o gael eu hesgeuluso ac mae hyn yn effeithio ar bolisi cyhoeddus.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.