#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

| Rhagfyr 14, 2018

Bydd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn dychwelyd yn wag i'r DU heddiw (14 Rhagfyr). Cyflwynodd 'becyn' i'w helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n ôl a fabwysiadwyd yn y DU, gan ddadlau y byddai senedd y Deyrnas Unedig yn cefnogi ei fargen, gan ei ddisgrifio fel "yr unig un sy'n gallu ei chael yn ôl y sicrwydd cywir trwy fy senedd ", yn ysgrifennu Catherine Feore.

Neithiwr's (13 Rhagfyr) cafwyd trafodaethau ar Brexit yn ystod cinio gweithiol. Mae penaethiaid y llywodraeth, y Comisiwn Ewropeaidd, y Cyngor Ewropeaidd a Senedd Ewrop wedi bod yn ansicr yn eu cefnogaeth ar gyfer y storfa gefn, gan warantu ffin feddal ar ynys Iwerddon. Wrth lygad ar San Steffan, roedd angen sicrwydd geiriau meddal i sicrhau bod cefnogaeth ASau meinciau cefn trawiadol Mai yn cael eu rhagweld yn eang. Yn wir, roedd y rhai a welodd ddrafftiau cynharach o gasgliadau'r Cyngor yn disgwyl hyn.

Yn lle hynny, cafodd y testun ei chaledu ac mae cyfeiriadau at "yr Undeb yn barod i archwilio a ellir darparu unrhyw sicrwydd pellach" wedi eu dileu. Roedd Prif Weinidogion, fel yr Iseldiroedd 'Marc Rutte, yn awyddus iawn i'r cyfarfod er mwyn ei gwneud hi'n glir eu bod yn obeithiol bod y storfa wrth gefn yn ei le yn unig fel rhwyd ​​ddiogelwch. Testun sy'n adlewyrchu'r farn hon: "Mae'r Cyngor Ewropeaidd yn tanlinellu nad yw'r backstop yn cynrychioli canlyniad dymunol i'r Undeb" yn cael ei ddileu, gan adlewyrchu gorbwysedd cyffredinol gyda'r DU.

Tanlinellodd y Cyngor (paragraff 4, casgliadau) y byddai'r Undeb yn defnyddio ei ymdrechion gorau i ddod o hyd i ateb yn gyflym pe baent yn sbardun yn cael ei sbarduno, ond mewn testun ychwanegwyd neithiwr i'r drafft blaenorol dywedodd eu bod "yn disgwyl yr un o'r Unedig Deyrnas ".

Yn dilyn y cinio, nid oedd Llywydd y Comisiwn Juncker yn dal yn ôl, gan ddweud ei fod am i'r DU nodi ei ddisgwyliadau, yn hytrach na gofyn i'r UE beth sydd ei eisiau. Gyda'i ddisgwyl arferol, dywedodd fod y DU yn "niwlog ac amhriodol". Gan nad yw'r UE-27 yn gwybod beth fydd yn digwydd, dywedodd y bydd y Comisiwn yn cyhoeddi'r holl wybodaeth sydd ei hangen i baratoi ar 19 Rhagfyr. Mae'r casgliadau hefyd yn tanlinellu'r angen i baratoi ar gyfer pob senario. Mewn ymateb i gwestiwn, atgoffodd Juncker newyddiadurwyr fod angen cymeradwyaeth dau senedd, sef "ynysglawdd ac un cyfandirol".

Dywedodd Tusk na fyddai'r trafodaethau'n cael eu hailagor ac y dylid agor trafodaethau ar y berthynas yn y dyfodol cyn gynted ag y bo modd yn dilyn Brexit (29 March 2019).

Mewn sesiwn briffio yn dilyn y cinio, dywedodd y Prif Weinidog, yr Iseldiroedd, Marc Rutte, bod angen y cefn-gefn ar gyfer parhad proses heddwch Gogledd Iwerddon. Pwysleisiodd Rutte fod yr ymrwymiad i ffin feddal yn linell goch ar y cyd i'r DU ac UE-27.

Mae Theresa May yn cynnal cyfarfod dwyochrog arall gydag Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron heddiw (14 Rhagfyr).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, cynnwys, Erthygl Sylw, gwleidyddiaeth, UK

Sylwadau ar gau.