Cyhoeddi'r ffigurau masnach amaethyddol diweddaraf: Record #EUAgriFoodExports

| Ionawr 11, 2019

Y diweddaraf adroddiad masnach amaeth-bwyd misol yn dangos bod gwerthoedd allforio bwyd amaeth yr UE wedi cyrraedd cofnod uchel ym mis Hydref 2018. Yn werthfawr ar € 13.1 biliwn, roedd cyfanswm yr allforion yn 2.9% uwchlaw'r lefel uchaf flaenorol a gofrestrwyd ym mis Mawrth 2017.

Roedd y gwarged misol am fasnach amaeth yn € 3bn - cynnydd 13% o fis Hydref 2017, a'r ail warged mwyaf ar gofnod. Roedd gwerthoedd allforio yr UE yn cael eu dosbarthu'n weddol gyfartal rhwng sectorau, gyda diodydd a nwyddau yn dangos y twf mwyaf. Cofnodwyd cynnydd nodedig mewn allforion am ysbrydion a gwirodydd (enillion o € 167 miliwn), grawnfwydydd eraill (hyd at € 93m), gwenith (cynnydd o € 73m) a gwin a vermouth (a dyfodd € 70m).

Cynyddodd ffigurau mewnforio hefyd gan 5% (o'u cymharu â Hydref 2017). Mae masnach ddwyochrog rhwng yr UE a'r UDA wedi parhau i ehangu, gyda mewnforion o UDA yn tyfu â € 245m. Roedd twf sylweddol hefyd mewn lefelau mewnforio o Tsieina (yn tyfu o € 80m) a Rwsia (i fyny â € 71m). Mae'r adroddiad misol yn darparu tabl sy'n cyflwyno'r balans masnach a'i ddatblygiad yn ôl categori cynnyrch o fis Tachwedd 2016 i Hydref 2018.

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, amaethyddiaeth, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd