#SustainableFinance - Y Comisiwn yn cyhoeddi materion cyntaf ar ddatgelu gwybodaeth yn ymwneud â'r hinsawdd

| Ionawr 11, 2019

y Grŵp Arbenigol Technegol ar Gyllid Cynaliadwy a sefydlwyd gan y Comisiwn ym mis Gorffennaf Mae 2018 wedi cyhoeddi ei adroddiad cyntaf ar ddatgelu gwybodaeth am gwmnïau yn ymwneud â'r hinsawdd.

Mae'n cynnwys argymhellion a fydd yn caniatáu i'r Comisiwn ddiweddaru ei ganllawiau anfwriadol ar adroddiadau anariannol gyda chyfeiriad penodol at wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, yn unol ag argymhellion y Tasglu ar Ddatgeliadau Ariannol sy'n gysylltiedig â'r Hinsawdd (TCFD) a sefydlwyd gan y Bwrdd Sefydlogrwydd Ariannol, a chyda'r Cynnig y Comisiwn ar 'tacsonomeg' o weithgareddau economaidd cynaliadwy.

Mae'r adroddiad yn cynnwys cynigion ar gyfer datgelu nid yn unig sut y gallai newid hinsawdd ddylanwadu ar berfformiad cwmni, ond hefyd effaith y cwmni ei hun ar newid yn yr hinsawdd.

Mae'r cyhoeddiad yn gam arall ymlaen wrth weithredu'r UE Cynllun Gweithredu Cyllid Cynaliadwy bod y Comisiwn wedi cyhoeddi ym mis Mawrth 2018 ac yn dilyn ymlaen Proposa deddfwriaethol y Comisiwnl ar ddatgelu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd a gyflwynwyd ym mis Mai 2018. Mae'r Grŵp Arbenigol Technegol yn disgwyl cwblhau ei adroddiadau eraill, ar tacsonomeg, meincnodau carbon, a bondiau gwyrdd, erbyn Mehefin 2019.

Mwy o wybodaeth am y adroddiad.

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cyllid