Gwleidyddion a #Forex: Sut mae May a Trump yn cael effaith ar gyfraddau cyfnewid

| Chwefror 28, 2019

Gyda ASau Prydain yn gadael y Blaid Lafur a'r Blaid Geidwadol i ffurfio Grŵp Annibynnol newydd yn y Senedd, mae'r dirwedd wleidyddol yn y DU yn dod yn fwyfwy ansefydlog, yn enwedig gyda'r DU oherwydd gadael yr UE ym mis Mawrth.

Mae arolwg newydd wedi fod dros 50% o etholwyr Prydain Nawr yn ôl ffurfio plaid wleidyddol newydd, ond mae ramifications o raniad o'r fath yn mynd ymhell ymhellach na dim ond pleidleisio barn, oherwydd mae gan wleidyddion y gallu i ddylanwadu ar brisiau arian cyfred megis GBP / USD.

Mae GBP yn erbyn USD yn boblogaidd â hi Masnachwyr Forex oherwydd maint economaidd y ddwy wlad. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld anwadalrwydd cynyddol yn y pâr oherwydd cyhoeddiadau gwleidyddol Theresa May a Donald Trump. Dyma ychydig enghreifftiau o hyn:

Mehefin 2017 - Mai yn colli'r mwyafrif seneddol

Ar ôl iddi alw heibio etholiad gyda'r gobaith o gynyddu ei mwyafrif seneddol i sicrhau Brexit, roedd gamblo Mrs May yn ôl yn ôl ac fe gollodd seddi, gan adael y Blaid Geidwadol heb fwyafrif yn y Senedd. Roedd ansicrwydd y dyddiau a'r wythnosau a ddilynodd yn golygu ansefydlogrwydd y farchnad fàs a achosodd y bunt i godi o bron 1.30 yn erbyn y ddoler i 1.28.

Chwefror 2018 - Cynllun gwariant Trump

Ar 12 Chwefror, cynigiodd Donald Trump gynllun gwario $ 4.4 biliwn, gan ddweud bod America y tu ôl i wledydd eraill o ran seilwaith. Nid oedd y cyhoeddiad wedi gostwng yn dda gyda buddsoddwyr a dadansoddwyr marchnad, a gostyngodd USD yn erbyn sawl arian mawr, gan gynnwys GBP, a dringo yn erbyn y ddoler am y pedwar diwrnod nesaf cyn sefydlogi ychydig yn is na 1.40.

Mawrth 2018 - Trump yn gosod tariffau ar Tsieina

Gan nodi "arferion masnachu annheg", llofnododd yr Arlywydd Trump memorandwm gweithredol i osod tariffau ar nwyddau Tseineaidd sy'n dod i mewn i'r Unol Daleithiau. Cafodd y ddoler ragori yn erbyn yr holl arian mawr mewn ymateb, gan adennill o ysglythyrau a achoswyd gan ddyfalu ymlaen llaw cyn cyhoeddi.

Medi 2018 - 'Nid oes unrhyw fargen yn well na fargen wael'

Cyrhaeddodd Theresa May yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 21st Medi ac ailadroddodd ei chred am Brexit, gan ddweud y byddai'r DU yn hytrach yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb ddelio nag ag un drwg; yn enwedig un a fyddai'n cael effaith ar undod y Deyrnas Unedig.

Gyda dim ond chwe mis hyd at y dyddiad y cytunwyd arno ar gyfer Brexit, ni wnaeth y marchnadoedd ymateb yn bositif i'r Prif Weinidog Prydeinig, a chwympodd y bunt yn sydyn yn erbyn y ddoler. Wedi codi i 1.33 yn gynharach yn yr wythnos, mae'r cyhoeddiad a achosir yn disgyn i lawr o dan 1.31.

Gyda dim ond mis i fynd tan Brexit, rydym yn debygol o weld ansefydlogrwydd pellach ym mhâr GBP / USD yn y tymor byr, gyda'r potensial i gael mwy o anwadalrwydd yn y farchnad, pe bai mwy o ASau yn cael eu heffeithio gan y ddau brif blaid wleidyddol. Gyda 'bil ysgariad' £ 39 biliwn ar y llinell rhwng y DU a'r UE, bydd y ddau barti yn chwilio am ddatrysiad cyflym i'r gwrthdaro.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, US

Sylwadau ar gau.